Ai là người Mỹ ‘thổ tả”? Feb 1, 2018

LanChi Hoang shared Luan Nguyen‘s post.

31 mins ·

Hoàng Lan Chi viết:

CNN: media "thổ tả"
Joe Kennedy: người Mỹ "thổ tả"

Luan Nguyen

1 hr ·

Chú nhỏ Joe Kennedy tuyên bố "Build a wall and my generation will tear it down." Quả thật là câu nói mạnh mẽ ám chỉ sẽ đập vỡ bức tường mà TT Trump định xây dọc theo biên giới Mỹ-Mễ.
Tuy nhiên khi nhìn lại ngôi biệt thự của Joe Kennedy ở Palm Beach, FL thì người ta nhận thấy chú nhỏ này cũng thuộc loại ..đạo đức giả mà thôi.

Mời các bạn xem ngôi biệt thự của chú nhỏ Joe Kennedy với bức tường rất "khiêm tốn" bao chung quanh.

This entry was posted in Bài về Trump, Thời Sự. Bookmark the permalink.

1 Response to Ai là người Mỹ ‘thổ tả”? Feb 1, 2018

  1. Pingback: Mục Lục Tự Do- Februay 2018 |

Comments are closed.