LS Trần Kiều Ngọc tái xuất hiện- Jan 2, 2018

Hoàng Lan Chi

TRẦN KIỀU NGỌC TẬP HAI

Tái xuất hiện ở Úc với “Con đường nào cho Việt Nam”

Tháng 1/ 2018, một facebooker đăng tin mà họ lấy từ nhà Bs Hoàng “chột” và đã tag tên tôi. Vì thế tôi mới biết LS Trần Kiều Ngọc sẽ tái xuất giang hồ.

LS TKN là người chủ trương không chống cộng, chỉ chống ác và gây xáo trộn trong cộng đồng vì đã chia làm hai nhóm: Nhóm binh vực thì cho là Ác bao trùm cả CS. Nhóm chống cho rằng xã hội nào cũng có Ác và cộng sản là chế độ độc tài, phi dân chủ, không tự do nên gồm cộng sản gồm cái Ác nhất, cái Độc nhất. Chống Ác: không có đối tượng. Chống cộng: có đối tượng. Loài người đã, đang và sẽ chống ác từ ngàn năm nay, không cần có LSTKN mới biết chống ác.

Ngoài ra, khi xem một số các youtube thì vài người đã khám phá ra nhiều điều về LS TKN. Họ nêu thắc mắc. Những người nêu thắc mắc là người Thật. Những thắc mắc của họ là CHÍNH ĐÁNG vì không vu cáo hay chụp mũ mà chỉ là thắc mắc dựa vào các “true facts” là các câu nói của LS TKN. Nhưng LS TKN làm thinh. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, binh vực LS TKN, nhưng khi tôi (HLC) nêu các câu hỏi thì bà Hạnh cũng lặng thinh. Sau đó, LS TKN tuyên bố tự “close” Facebook cá nhân, chỉ giữ Facebook của Phong Trào Nhân Bản.

Tháng 1/2018, LS TKN sẽ nói chuyện ở Úc tại Brisbane, Sydney và Melbourne. Đề tài nói chuyện “ CON ĐƯỜNG NÀO CHO VIỆT NAM”

Cá nhân chúng tôi nghĩ rằng:

1) Để xứng đáng là người trẻ, cũng là hậu duệ VNCH, cũng là lãnh tụ của một phong trào đấu tranh cho Nhân Quyền, LS TKN nên giải đáp các thắc mắc chính đáng từ hai người thật là Bà Tạ Phong Tần và tôi (Hoàng Lan Chi).

2) Sau những gì chúng tôi trình bày về LS TKN trong năm 2016, thì chúng tôi nghĩ rằng: quyền quyết định là ở mọi người.

AI, đồng ý với tư cách lãnh tụ của LS TKN. AI, đồng ý với chủ trương chống Ác, không chống cộng, của Phong Trào Nhân Bản. Thì những người này cứ đi theo và yểm trợ LS TKN.

Còn những ai không đồng ý với con người giả dối, nói láo những điều nhỏ nhặt, bịa những chuyện cỏn con nhưng gây ảnh hưởng đến danh dự người khác của LS TKN: thì không yểm trợ nữa.

CÁC THẮC MẮC CŨ MÀ LS TKN CHƯA GIẢI ĐÁP:

1) Tại sao phải nói dối vụ đọc sách Tự Lực Văn Đoàn?

2) Tại sao phải nói láo là một chú VNCH tát tai TKN lúc cô khoảng 7t, mới qua Úc, hát Hồ tặc ca?

3) Tại sao phải nói láo về vụ tu ở VN?

4) Tại sao tự xưng hậu duệ VNCH, sinh khoảng 1981 mà không biết hiệp định Paris?

5) Các câu hỏi của Tạ Phong Tần: 1) Làng cùi tên gì? 2) Nhà thờ có 2000 giáo dân nhưng chỉ có mười mấy người rước lễ. Nhà thờ nào? 3) Ma soeur nào nói rằng người dân xứ đó, cứ nói dối, xưng tội rồi nói dối. Ma soeur nào, tên gì?

NHẬN XÉT: các buổi nói chuyện của bất cứ diễn giả nào: thường được thông báo sớm. Ở đây: hãy xem Bs Hoàng chột viết vào ngày 31/12/2017: (Luật Sư Trần Kiều Ngọc sẽ chính thức lên tiếng vào ngày 6/1/2018!) và (Vì lý do đặc biệt, thông báo chính thức của Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền sẽ được loan báo trong một vài ngày sắp tới.)

Có quang minh chính đại không khi DỰ TRÙ nói chuyện vào ngày 6/1/2018 mà ngày 31/12/2017 vẫn chưa thông báo chính thức?

Hoàng Lan Chi

1/2018

Link, tài liệu cũ năm 2016 về Ls TKN:

§ Tài Liệu về vụ Trần Kiều Ngọc- Nov 25, 2017

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.