Thủ đoạn của Hữu Nguyên để vu cáo Nguyễn Đình Thắng trong vụ BPS OS vận động Quốc Hội mở luật đòi tài sản cho người Mỹ Việt- Dec 19, 2017

Hoàng Lan Chi

THỦ ĐOẠN CỦA HỮU NGUYÊN ĐỂ VU CÁO NGUYỄN ĐÌNH THẮNG

V/v Đòi tài sản cho công dân Mỹ

12/2017

LGT: ô Nguyễn Đình Thắng vừa phát động việc gửi hồ sơ để vận động Quốc Hội mở luật đòi tài sản cho công dân Mỹ. Trong bài Hỏi Đáp có khá đủ nhưng nhiều vị không đọc kỹ nên vẫn còn những câu hỏi như : 1) Vào 1975, chúng tôi chưa phải là công dân Mỹ. 2) Đã có người từng đòi rồi nhưng VC kê khai đủ thứ tiền (thuế, bảo dưỡng, sửa chữa) mà tổng số còn lớn hơn giá trị tài sản nên họ bỏ luôn. Ngoài ra, NHƯ THƯỜNG LỆ, ô Hữu Nguyên đã “chẻ” câu trả lời của ô Thắng cho ô Khanh (Người Việt) vào 2013 để bẻ thành ý khác rồi chụp mũ. Chúng tôi vạch thủ đoạn này của ô Hữu Nguyên cho mọi người rõ và cũng để trả lời chung cho quý vị về hai thắc mắc quan trọng mà quý vị gửi tới. Chúng tôi sẽ nhận xét hai câu khác của Hữu Nguyên vào bài sau.

Xin gửi thắc mắc cho taisan.

Hoàng Lan Chi

12/2017

*************

Hữu Nguyên viết: Lời giải thích của NĐT, chính quyền [CS] Việt Nam đã không hợp pháp hóa việc tịch thu tài sản, cho thấy NĐT đã phạm phải sai lầm nguy hiểm, về lập trường đấu tranh, quan điểm chính trị, pháp lý và thực tế. Thứ nhất, câu hỏi then chốt nhất cần được đặt ra ở đây, sau 30 tháng 4, 1975, chế độ CSVN có quyền hợp pháp hoá việc tịch thu tài sản của hàng triệu người dân Miền Nam hay không? Câu trả lời của chúng tôi là KHÔNG.

Hoàng Lan Chi: đây là thủ đoạn Viết thường thấy ở ô Hữu Nguyên. Đó là “bẻ quẹo” ý người khác để chụp ý của HN lên đó. Ý của ô Nguyễn Đình Thắng là vì cs chỉ quốc hữu hóa vào 1993 nên những người Việt nào có quốc tịch vào 1993, đều có thể đòi tài sản NHƯNG Hữu Nguyên bẻ thành Nguyễn Đình Thắng cho là cs có quyền quốc hữu hóa!

1) Ô Khanh nêu câu hỏi năm 2013 “ Vào 1975, người ra đi chưa phải là công dân HK thì làm sao đòi được tài sản”?
2) Ô Thắng giải đáp cho ô Khanh vào 2013: nguyên văn: Trích Nguyễn Đình Thắng từ 2013: Nhiều người nghĩ như vậy. Ðiều kẹt cho chính quyền Việt Nam là họ đã không hợp pháp hóa việc tịch thu tài sản cho mãi đến mấy mươi năm sau ngày 30 Tháng Tư, 1975. Lúc ấy nhiều trăm nghìn người Việt bỏ nước ra đi đã trở thành công dân Hoa Kỳ. Một cách cụ thể, mãi đến cuối năm 1980, Quốc Hội Việt Nam mới thông qua Hiến Pháp tuyên bố đất là sở hữu toàn dân, nghĩa là của nhà nước, của đảng Cộng Sản. Lúc ấy khoảng 50 nghìn người Việt di tản đã có quốc tịch Hoa Kỳ. Nhưng mãi đến khi Luật Ðất 1993 ra đời thì mới hợp thức hóa việc quốc hữu hóa đất vắng chủ của những người bỏ nước ra đi. Lúc ấy non 1/4 triệu người Việt đã trở thành công dân Hoa Kỳ. Rồi mãi đến năm 2003 mới có quyết định quốc hữu hóa nhà vắng chủ, và lúc ấy đã trên nửa triệu người Việt nhập tịch Hoa Kỳ. Xét vậy, dù phía Việt Nam lý luận cách nào, họ cũng đã cưỡng đoạt đất và nhà của vài chục đến vài trăm nghìn công dân Hoa Kỳ. Một con số không nhỏ. Thực ra chính quyền Việt Nam vẫn tiếp tục cưỡng đoạt tài sản của người Mỹ gốc Việt cho đến tận ngày hôm nay. Chẳng hạn, trong nhiều trường hợp người Mỹ gốc Việt sở hữu căn nhà chung với thân nhân ở trong nước, khi bán căn nhà ấy đi thì chính quyền tự động giữ lại phần tài sản của người ở Mỹ. Ngưng trích.

3) Tóm tắt ý ô Thắng 2013: 1) Vào 1975, VNCS chỉ “quản lý hộ” nhà vắng chủ. 2) Đến 1980, CS mới tuyên bố đất là của toàn dân theo hiến pháp. 3) Đến 1993 mới ra luật quốc hữu hóa đất vắng chủ. CÓ NGHĨA LÀ VÀO 1993, RẤT NHIỀU NGƯỜI ĐÃ VÀO QUỐC TỊCH, có nghĩa họ có thể đòi tài sản

4) Ô Thắng giải đáp vào 2017:

4.1- CSVN không tịch thu nhà, đất "vắng chủ" của những người bỏ nước ra đi vào thời điểm họ ra đi, mà chỉ quản lý, nghĩa là tạm thời giữ hộ. Trên nguyên tắc chủ nhân vẫn sở hữu nhà, đất ấy. Năm 1991, Chính Phủ ban hành quyết định 297/QD-CT tuyên bố các nhà "vắng chủ" đều trở thành tài sản của nhà nước; tuy nhiên, quyết định này bị khựng lại và chỉ được thực thi tuỳ tiện vì nó chỏi với Luật Hình Sự 1985. Luật này nói rằng chỉ được tịch thu tài sản của công dân khi có lệnh toà trong các vụ hình sự. Bỏ nước ra đi hợp pháp hay bất hợp pháp đều không là tội hình sự và không ai bị đưa ra toà xử cả, ngoại trừ những người tổ chức vượt biên. Đến năm 2003, Quốc Hội VN mới thông qua Nghị Quyết 23/2003/QH11 để giải quyết tình trạng nhì nhằng kể trên, bằng cách tuyên bố là từ nay không xét các đơn đòi lại nhà đất đang được nhà nước quản lý, và công bố thủ tục quốc hữu hoá các tài sản đó. Việc quốc hữu hoá được diễn ra từ 10/10/2005 đến 30/06/2009. Lúc ấy hầu như tất cả những người ra đi và để lại nhà đất vắng chủ ở Việt Nam, kể cả tài sản để lại ở miền Bắc năm 1954, đều đã là công dân Mỹ. Do đó, Việt Nam đã chiếm đoạt tài sản của công dân Mỹ, và công dân Mỹ có quyền đòi hỏi chính quyền Mỹ can thiệp theo luật Mỹ.

4.2-Liệu Việt Nam có thể “làm khó” người đứng tên đòi bồi thường?

Một số người cho biết rằng khi họ về Việt Nam đòi lại tài sản thì được bảo rằng phải đóng thuế và trả tiền bảo trì cho nhà nước vì đã giữ hộ căn nhà trong mấy chục năm, tính ra vượt quá số tiền bồi thường. Những người này đành bỏ cuộc. Có người lại cho biết rằng, giới chức thẩm quyền ở Việt Nam đổ vấy rằng nhà của họ nay đã bán cho người khác rồi, hãy tìm chủ mới mà thương lượng. Những người này đã hành xử trong cương vị công dân Việt Nam, nép mình dưới luật Việt Nam để “xin” chính quyền Việt Nam trả lại nhà. Kết quả không có gì là đáng ngạc nhiên. Cách làm của chúng tôi hoàn toàn khác. Chúng tôi đứng trên cương vị công dân Hoa Kỳ để đòi chính quyền Hoa Kỳ can thiệp theo luật Hoa Kỳ. Chúng tôi chỉ làm việc với Quốc Hội, Toà Bạch Ốc Uỷ Hội FCSC, Bộ Ngoại Giao, và Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ mà không hề đếm xỉa đến chính quyền Việt Nam.

KẾT LUẬN:

1) NẾU quý vị có quốc tịch trước 2003 thì có quyền đòi.

2) NẾU quý vị tin thì tự làm hồ sơ sau khi BPSOS vận động thành công Quốc Hội có luật mới.

3) NẾU quý vị không tin mà còn đầy đủ giấy tờ ( đang để ở VN hay Mỹ) thì làm việc phước thiện: bỏ ra chừng 5-10 giờ, thu thập, rồi ủy quyền tặng cho BPSOS. Xong.

4) BPSOS đang vận động luật và CP Hoa Kỳ làm việc với vc, không như quý vị “xin trực tiếp với Vc” tren căn bản quý vị là người VN nên đã bị VC gây kh1o khăn là bịa ra các tiền thuế, tiền bảo dưỡng…Tuy nhiên, nếu cảm thấy nhiêu khê và không tin thì cứ ủy quyền tặng cho BPSOS để họ cố gắng.

5) Về Hữu Nguyên: ông này, dựa vào câu trả lời của ô Thắng cho ô Khanh vào 2013, (để giúp độc giả hiểu rõ hơn,) NHƯNG Hữu Nguyên bẻ quẹo thành ý khác và chụp mũ như vầy “ Qua những gì vừa trình bầy, xin hỏi ông NĐT, trên cơ sở pháp lý nào ông cho rằng, CSVN CÓ THỂ HỢP PHÁP HOÁ VIỆC TỊCH THU TÀI SẢN TẠI MIỀN NAM SAU 1975? Nếu ông NĐT thừa nhận chế độ CS, thừa nhận pháp lý CS, ông khỏi trả lời. Trái lại, nếu quả thật NĐT là người đấu tranh chống CS, giành tự do dân chủ cho VN, mong ông trả lời câu hỏi của chúng tôi”. ( ngưng trích)

5) Chúng tôi cho rằng: một nhà báo, có tư cách kiểu đó, có kiểu viết đó (mà cách đây nhiều năm, cả chúng tôi và ô Lê Hùng, Ba Cây Trúc, đều viết bài vạch rõ thủ đoạn này và lên án) nhưng ô Hữu Nguyên vẫn không thay đổi thì bài viết của Hữu Nguyên là một loại bài “dơ bẩn”. Ai cần đọc bài gốc của HN, hãy mail xin ông ta hoặc ở các diễn đàn cũng có.

Hoàng Lan Chi

12/2017

TÀI LIỆU CŨ VỀ HỮU NGUYÊN

Lê Hùng-web Ba cây trúc gửi ô Hữu Nguyên

2 bài ở web Ba cây Trúc nhận xét về lối viết của ô Hữu Nguyên

Tóm Tắt Các Hành Vi của Hữu Nguyên khi Truy Sát Ts Nguyễn Đình T hắngHoàng Ngọc An -Hữu Nguyên có phải là người cùng chiến tuyến quốc gia?

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

2 Responses to Thủ đoạn của Hữu Nguyên để vu cáo Nguyễn Đình Thắng trong vụ BPS OS vận động Quốc Hội mở luật đòi tài sản cho người Mỹ Việt- Dec 19, 2017

  1. Pingback: Bài 2: Hữu Nguyên đã vu cáo những gì qua vụ BPSOS vận động Quốc Hội ra luật đòi tài sản- Dec 19, 2017 |

  2. Pingback: Mục Lục Blog Chúng Tôi Muốn Tự Do trong năm 2017- Dec 31, 2 017 |

Comments are closed.