Trump-youtube vài phút- recognizing Jerusalem-Dec 7,2017

Tôi chuyển từ Facebook sang youtube. Chỉ vài phút:

https://youtu.be/E9_5_f9fg00

LanChi Hoang shared Donald J. Trump‘s video.
LanChi Hoang Tôi ưa thích những diễn văn của Trump. Ngắn gọn chính xác từng chữ từng câu.
Quý vị TT trước đây chỉ hứa
Đã hơn 2 thập niên trôi qua
TODAY I AM DELIVERING.

Tuyệt cú mèo.
Pence, phía sau, vẫn ánh mắt hiền hòa đôn hậu
Xin Thượng Đế phù hộ cho Trump và che chở Pence.
Amen-Adi-Ala.

6 hrs ·

Donald J. Trump added a new video: Recognizing Jerusalem.

Yesterday at 6:12am ·

I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.