PV Bà Bích Ngọc- v/v ông Hữu Nguyên gửi thư độc giả và thông báo của ô Huỳnh Bá Phụng- Dec 6, 2017

LGT: chúng tôi vừa gửi thư cho ô Hữu Nguyên. Bổ sung thêm buổi phỏng vấn bà Bích Ngọc để mọi chuyện được rõ ràng hơn

Hoàng Lan Chi

*************

Kính gửi ông Hữu Nguyên

Sau khi viêt thư cho ông, chúng tôi vừa đọc lại mail của bà Bích Ngọc và mới biết còn 2 mail cũ đính kèm. Sau khi xem 2 mails cũ này, chúng tôi liên lạc bà Bích Ngọc. Xin gửi ông cuộc phỏng vấn nhỏ này. Hy vọng mọi việc được giải đáp rõ ràng: 1) Số tiền $1500 bà Ngọc tặng Hội Cựu Nhân QLD rồi vì sao sau đó lại trích $500 cho Vietnam War Memorial ở Melbourne. 2) Tại sao có vụ bị lỗ trong buổi “Nét đẹp quý bà”. 3) Các việc làm từ thiện của bà Bích Ngọc tại VN.

Trân trọng

Hoàng Lan Chi

*************

1) HLC: Xin chào bà Bích Ngọc. Xin cho hỏi vụ $1500 mà bà tặng Hội Cựu Quân Nhân QLD rồi tại sao lại trích $500 cho Vietnam War Memorial ở Melbourne?

BN: Chúng tôi tặng 1500 cho Hội Cựu Quân Nhân QLD. Sau đó ông Huỳnh Bá Phụng nói cần tặng cho Vietnam War Memorial ở Melbourne nên em nói hãy trích $500 từ $1500 đó. Tuy thế, khi liên lạc với Quỹ Xây Dựng Tương Đài thì họ đã kết toán, tức đã ĐÓNG (CLOSED) từ Tháng 10, 2017 – KHÔNG NHẬN THÊM $$ NỮA và ngày khánh-thành sẽ là 16 Tháng 12, 2017. Tuy thế, họ vẫn ghi receipt cho em là Bích Ngọc tặng Quỹ Xây Dựng Tượng Đài 500.

2) HLC: trong chuỗi mail, có nói vụ chênh lệch vé của đêm “Nét Đẹp Quý Bà”. Xin nói rõ?

BN: Chúng tôi nhờ ông Huỳnh Bá Phụng bán vé. Tổng số tiền vé chúng tôi nhận được là 254 vé nhưng chúng tôi phải chi cho nhà hàng 310 ghế. Chúng tôi có mail cho ông Phụng là xin tặng toàn bộ sự chênh lệch mà ô Phụng còn giữ: xung vào quỹ của Hội cựu quân nhân QL/VNCH để chia xẻ với các cựu-quân-nhân khác đang trong hoàn-cảnh thiếu thốn, khó khăn. Cho đến nay: ông Phụng đã làm điều đó chưa: em không biết.

3) Vì sao bà tài trợ cho 2 người con của cựu quân nhân Mỹ về VN:

BN: chúng tôi tài trợ để họ được đích thân nhìn thấy vùng đất cha họ chiến đấu. Những cảnh quay này được sử dụng cho bộ phim “Reflections on Vietnam” (NBC)

4) Gia Đình Chân Quê về VN làm từ thiện từ bao giờ? Đối tượng từ thiện gồm những ai?

Bích Ngọc: Đã về Việt Nam làm từ thiện từ 1999: cùng các dì Phước dòng Nữ tử bác ái (Daughter of Charity); Theo gót chân mẹ Teresa (Calcutta) để chia sẻ tình thương đến những người khó nghèo: Các trại cùi, Trẻ mồ côi bệnh tật, câm điếc đui mù… Phần lớn là lo cho các thương phê binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong hoàn cảnh đói khổ bên quê nhà. Em cũng được diễm phúc đứng ra lo chuyện hậu sự cho một số thương phê bình QL/VNCH, những người khi chết không có hòm chôn, không tiền mai táng ( tất cả từ tiền túi của em không quyên góp của bất cứ một ai ).

Hoàng Lan Chi kết luận: Bích Ngọc đã: 1) Tổ chức đêm 30/4/2016 tại Brisbane hoàn toàn miễn phí. Cư dân Brisbane cho biết chưa có buổi văn nghệ nào đẹp, hùng, tổ chức chu đáo như thế. 2) Tổ chức buổi tiệc tặng cựu quân nhân Úc tại QLD. Cũng hoàn toàn miễn phí nhà hàng, hoa tặng. Chi phí từ tiền túi của Bích Ngọc. 3) Tặng $1000 cho Hội Cựu Quân Nhân QLD và $500 cho Quỹ Tượng Đài Melbourne. 5) Ma chay, chôn cất, giúp đỡ TPB và trại cùi, trẻ mồ côi, câm điếc ở VN.

Chúng tôi hy vọng mọi việc đã sáng tỏ. Độc giả nào còn thắc mắc hãy cho biết tên thật để chúng tôi gọi điện thọai và giúp cô Bích Ngọc giải đáp.

Hoàng Lan Chi thực hiện 12/2017

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

2 Responses to PV Bà Bích Ngọc- v/v ông Hữu Nguyên gửi thư độc giả và thông báo của ô Huỳnh Bá Phụng- Dec 6, 2017

  1. Pingback: Nhân chứng trong vụ ô Huỳnh bá Phụng bán vé, lên ti ếng- Hình ảnh về VN giúp TPB của Bích Ngọc- Chuyện ở Brisbane- Dec 7, 2017 |

  2. Pingback: Mục Lục Blog Chúng Tôi Muốn Tự Do trong năm 2017- Dec 31, 2 017 |

Comments are closed.