Kêu gọi cuối năm-Góp 1 thành 2 lên đến $200.000 -Cho các mục đíc h ích lợi- Dec 6, 2017

http://www.machsongmedia.com/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/1281-2017-12-05-19-26-46.html

Cho đồng bào khốn khó hôm nay và nền dân chủ ngày mai: Lời kêu gọi cuối năm

Góp 1 thành 2 lên đến $200,000.

Theo truyền thống ở các quốc gia Phương Tây, tháng cuối năm là tháng hiến tặng cho những công việc bác ái và phục vụ con người. Đóng góp cuối năm cũng là dịp để cá nhân hay công ty giảm bớt tiền đóng thuế cho cả năm.

Cứ vào tháng cuối mỗi năm BPSOS lại kêu gọi sự đóng góp của đồng hương cho quỹ hoạt động năm sau. Đặc biệt năm nay một doanh gia trẻ có lòng với đất nước đã dành sẵn $100,000 Mỹ kim để góp thêm theo công thức “một bù một”, nghĩa là người ấy sẽ đóng thêm một Mỹ kim cho mỗi Mỹ kim mà quý vị đóng góp cho BPSOS kể từ ngày hôm nay, 5 tháng 12, đến cuối năm. Như vậy, sự đóng góp phước thiện của quý vị sẽ tăng đôi.

Các trẻ em tị nạn tại Thái Lan trong lớp học (ảnh BPSOS)

Quỹ này sẽ được dùng để:

(1) Bảo vệ pháp lý cho các đồng bào lánh nạn ở Thái Lan sẽ nguy hiểm nếu bị trả về Việt Nam;

(2) Tạo sinh kế cho nhiều trăm gia đình đang lánh nạn ở Thái Lan;

(3) Trợ giúp và can thiệp cho các tù nhân lương tâm;

(4) Phát triển nội lực cho các cộng đồng người dân để tự bảo vệ quyền và lợi ích.

Quý vị có thể đóng góp trực tuyến tại: https://bpsos.org

hoặc gửi ngân phiếu cho:

BPSOS/CSD
6066 Leesburg Pike, Suite 100
Falls Church, VA 22041 USA

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

One Response to Kêu gọi cuối năm-Góp 1 thành 2 lên đến $200.000 -Cho các mục đíc h ích lợi- Dec 6, 2017

  1. Pingback: Mục Lục Blog Chúng Tôi Muốn Tự Do trong năm 2017- Dec 31, 2 017 |

Comments are closed.