TS NGUYỄN ĐÌNH THẮNG GIẢI ĐÁP VÀI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN QUYỀ N- DEC 3, 2017

LGT: xin mời coi Ts Nguyễn Đình Thắng, BPSOS, trả lời vài vấn đề liên quan đến “Nhân Quyền” như: HK có nhiệm vụ gì đối với việc bảo vệ Nhân Quyền cho các quốc gia khác, cơ quan nào phụ trách, công dân Mỹ Việt nên làm gì, người trong nước nên làm gì, tại sao phải viết báo cáo vi phạm nhân quyền theo tiêu chuẩn LHQ.

Hoàng Lan Chi

***************

Hoàng Lan Chi phỏng vấn

TS NGUYỄN ĐÌNH THẮNG VỀ VÀI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN QUYỀN

1-HLC: Ủy Ban nhân quyền của Liên Hiệp Quốc : có phải HK là người đóng nhiều nhất?

Hoa Kỳ đóng góp nhiều nhất cho ngân sách của LHQ. Quỹ hoạt động của Uỷ Ban Nhân Quyền LHQ được phân bổ từ ngân sách chung này.

2-HLC: Nếu có tình trạng vi phạm nhân quyền ở một quốc gia thì người dân ở đó nên làm gì? Vd, họ thu thập chứng cớ, rồi gửi đến BPSOS và ông giúp họ chuyển lên Ủy ban nhân quyền của LHQ?

Chúng tôi chỉ chuyển và theo dõi các bản báo cáo đạt tiêu chuẩn của LHQ. Từ 2014 chúng tôi đã tổ chức nhiều chương trình đào tạo về viết báo cáo vi phạm nhân quyền theo tiêu chuẩn LHQ: 1,500 người đã tham dự chương trình đào tạo căn bản về lấy và phối kiểm thông tin thô, khoảng 400 người đã qua khoá đào tạo về viết báo cáo dựa trên thông tin thô, và khoảng 150 người đã học sâu hơn để có khả năng đối chiếu luật quốc gia Việt Nam với luật quốc tế về nhân quyền.

Khi nhận được các báo cáo từ trong nước, chúng tôi giúp rà soát nội dung, dịch sang tiếng Anh và chuyển đến đúng bộ phận hữu trách ở LHQ. Chúng tôi cũng thường chuyển các báo cáo này đến Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và chính quyền của nhiều quốc gia Phương Tây cũng như chia sẻ chúng với một sô tổ chức nhân quyền quốc tế. Đến nay chúng tôi đã làm vậy với trên 120 bản báo cáo vi phạm.

Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ cho một số nhóm và tổ chức XHDS ở Việt Nam để soạn các phúc trình đóng góp cho thủ tục kiểm điểm định kỳ của LHQ đối với Việt Nam. Ngay lúc này, chẳng hạn, chúng tôi đang chuẩn bị cho cuộc kiểm điểm định kỳ sắp diễn ra về việc thực thi Công Ước LHQ về Chống Tra Tấn bởi chính quyền Việt Nam.

3-HLC: Còn Ủy ban nhân quyền của HK ? Bao nhiêu nhân viên? Có những nhiệm vụ gì?

Hoa Kỳ không có Uỷ Ban Nhân Quyền.

Hạ Viện Hoa Kỳ có Hội Đồng Nhân Quyền Tom Lantos, chỉ mang tính cách tư vấn cho Hạ Viện.

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ có bộ phận đặc trách vấn đề nhân quyền trên thế giới: Vụ Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động. Trong vụ này có Phòng Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế chuyên trách bảo vệ quyền tự do tôn giáo.

Ghi Chúc: Các chính quyền tiểu bang và địa phương có thể thành lập uỷ ban hay hội đồng nhân quyền. Các cơ cấu này có trách nhiệm bảo vệ quyền của cư dân Hoa Kỳ ở nội địa Hoa Kỳ và ít liên quan đến vấn đề nhân quyền ngoài nước Mỹ.

4-HLC: Chính phủ HK sẽ có những hỗ trợ như thế nào thì được coi là hữu hiệu để cải thiện tình trạng nhân quyền của VN?

Nói chung, Hoa Kỳ có thể hỗ trợ cuộc việc bảo vệ nhân quyền Việt Nam ở 3 cấp.

Ở cấp chính sách, Hoa Kỳ có thể đặt ra những điều kiện nhân quyền trong chính sách đối ngoại. Chẳng hạn, do áp lực của Quốc Hội, Hành Pháp Obama đã đặt điều kiện quyền của người lao động và tự do tôn giáo trong đàm phán TPP với Việt Nam. Vai trò của chúng ta là vận động Quốc Hội. Đó là lý do BPSOS liên tục tổ chức các cuộc tổng vận động Quốc Hội Hoa Kỳ.

Ở cấp chấp pháp, chính phủ Hoa Kỳ phải tuân thủ luật pháp do Quốc Hội thông qua. Chẳng hạn, Hành Pháp phải áp dụng các biện pháp trừng phạt theo luật Magnitsky Toàn Cầu đối với các giới chức chính quyền vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng. Vai trò của chúng ta là cung cấp thông tin, chứng cớ và theo dõi việc chấp pháp. BPSOS đã đầu tư nhiều công, của cho việc thu thập thông tin chính xác để "sách mách có chứng" là vậy.

Ngoài ra, chính phủ Hoa Kỳ, cũng như chính phủ các quốc gia dân chủ khác, chủ trương hợp tác với các tổ chức XHDS trong xã hội của họ. Vai trò của chúng ta là góp ý, đề nghị, và hướng dẫn. Chẳng hạn, chúng tôi thường xuyên họp với BNG Hoa Kỳ và, khi cần thiết, với Toà Bạch Ốc trước các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam để đề nghị các vấn đề cần đưa vào nghị trình. Chúng tôi cũng có một số đề án hợp tác thường xuyên với họ. Chúng tôi cũng làm tương tự với Quốc Hội. Chẳng hạn, chúng tôi đang đề nghị nội dung cho Luật Nhân Quyền Việt Nam sẽ được đưa vào Hạ Viện trong vài tuần tới.

5-HLC:Ông còn muốn giải thích thêm điều gì cho mọi người hiểu về Nhân Quyền, về “power” của HK đối với VNCS khi sử dụng “nhân quyền”, xin cứ ghi thêm cho rõ.

Hoa Kỳ, LHQ và quốc tế nói chung là các yếu tố ngoại lai, rất cần nhưng không thể thay thế nội lực của người dân để tự bảo vệ dân và nhân quyền của chính mình. Phát triển nội lực cho các cộng đồng người dân ở trong nước đang là trọng tâm của chúng tôi cho giai đoạn 5 năm 2017-2021.

Hoàng Lan Chi thực hiện

12/2017

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

One Response to TS NGUYỄN ĐÌNH THẮNG GIẢI ĐÁP VÀI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN QUYỀ N- DEC 3, 2017

  1. Pingback: Mục Lục Blog Chúng Tôi Muốn Tự Do trong năm 2017- Dec 31, 2 017 |

Comments are closed.