Trần Quốc Bảo-Tản mạn phụ âm Việt- Dec 1, 2017

Bao Quoc Tran

November 30 at 9:45am ·

TẢN MẠN PHỤ ÂM VIỆT

1- Trong phát âm tiếng Việt các phụ âm X, S hoàn toàn khác nhau nhưng tôi không biết tiếng Việt có phát âm sh hay không? Sao các chuyên gia ngôn ngữ không nghiên cứu cái này nhỉ?
2- Trong phát âm tiếng Việt các phụ âm T, TH, TR tuyệt đối khác nhau nhưng họ Bùi muốn gom lại là phi lý.
3- Trong phát âm tiếng Việt các phụ âm C, K, CH, KH đều khác nhau nhưng ku Bùi cũng muốn gom lại.(Vì người Tàu không phát âm được chăng?)
4- Trong phát âm tiếng Việt các phụ âm D, Gi khác nhau nhưng tôi không biết GI có gần giống Z hay không nhưng chắc chắn ai cũng biết D và Z khác nhau. Có thể Z và GI gần giống nhau nên tổ tiên ta không xài chữ Z chăng? Hoặc là thật ra GI và Z cũng khác nhau. Z có thể có trong phát âm của người Miền Nam ví dụ như con zịt , đi zề … mong ACE cho ý kiến là đúng không?
5- Trong phát âm tiếng Việt các phụ âm Q, C , Ng đều khác nhau. Tôi không thấy W và Qu có gì giống nhau cả. Tôi không tìm được chữ tiếng Việt nào có thể dùng w thay cho qu mà hoàn chỉnh cả. Tiếng Tàu thì khác , Tàu có chữ ví dụ như Wu , chữ này tuyệt đối không dùng Qu hay Gu thay thế được vậy nên Tàu cần chữ W chứ Việt ta đâu chữ nào đâu? Muốn chữ Việt có thêm mẫu tự W tôi cho rằng chỉ có cách du nhập tiếng nước ngoài vào như cách người Anh làm. Ví dụ ta có thể du nhập chữ Anh thông dụng như Work và Việt hóa thành Wơk chẳng hạn…
Tiếng Việt rất thiếu chữ chuyên về chuyên môn nên nếu cần canh tân chữ Việt thì việc du nhập và Việt hóa những từ chuyên môn mới là cần thiết. Hiện nay cách làm ở Việt Nam là dịch từ ngoại quốc rất kỳ ví dụ như "tệp tin" nghe rất kỳ kỳ khi so với gốc tiếng Anh của nó . Sao không Việt hóa kiểu ngày xưa Việt hóa cái ra zô (radio) vậy? Cứ gọi là fai (file) hay gì gì đó tương tự vậy. Nếu chúng ta du nhập và Việt hóa chữ ngoại quốc vào tiếng Việt thì kho tàng Việt Ngữ sẽ gia tăng rất nhanh, phong phú hóa, chính xác hóa , hội nhập quốc tế mà vẫn giữ nguyên bản sắc văn hóa Việt. Quan trọng nhất là không có ai phải đi học lại nhưng mọi người cần đọc và học thêm suốt đời vì chữ sẽ gia tăng theo thời gian. Cách làm này thậm chí trải qua 100-200 năm nó sẽ canh tân cả suy nghĩ của người Việt nên phong phú và đa dạng hơn là chỉ cắm đầu vào cái chữ "ĂN" truyền thống.
Tôi chẳng phải nhà nghiên cứu ngôn ngữ nên đây chỉ là ý kiến phiếm diện của cá nhân mà thôi . Mong những người có chuyên môn về văn chương, ngôn ngữ góp ý?

Thu Dang Buồi Hèn là tên ts ngu nên chẳng hiểu gì về "âm vị học" !

Bao Quoc Tran Ông ta có 30 năm công phu nghiên cứu "Âm Hộ Học Trung Hoa".


Thao Vu
Loại đầu tôm nó chỉ nghĩ được những gì thúi tha thoi

Tram Nguyen Nó dựa vào phiên âm quốc tế của tiếng tàu. Thằng hán gian

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

1 Response to Trần Quốc Bảo-Tản mạn phụ âm Việt- Dec 1, 2017

  1. Pingback: Mục Lục Blog Chúng Tôi Muốn Tự Do trong năm 2017- Dec 31, 2 017 |

Comments are closed.