Phạm Đoan Trang-nhà báo-dân sự-viết về Anh Phạm-Nov 15, 2017

Nhà báo Phạm Đoan Trang, XHDS trong nước viết về nick Anh Pham, thông dịch viên cho Obama và Anh Pham đã binh vực Mai Khôi rất ngu xuẩn:
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fthaivi.lan%2Fposts%2F2447689685456784&width=500

 

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

One Response to Phạm Đoan Trang-nhà báo-dân sự-viết về Anh Phạm-Nov 15, 2017

  1. Pingback: Mục Lục Blog Chúng Tôi Muốn Tự Do trong năm 2017- Dec 31, 2 017 |

Comments are closed.