Nguyễn Thị Bé Bảy trả lời bài Hiện Tượng của Ký Thiệt-Nov 10, 2 017

LGT: chuyện cộng đồng DC. Ký Thiệt-Sơn Tùng viết bài. Như thường lệ, đã bóp méo sự việc rất vô liêm sỉ. Bà Bé Bảy trả lời vài điểm vô li6m sỉ này

Hoàng Ngọc An

*********

Kính thưa quý vị,

Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của Ký Thiệt, tức nhà văn Sơn Tùng, là một trong 5 thành viên Uỷ Ban Yểm Trợ Xây Dựng Đài Tưởng Niệm 100 triệu nan nhân Cộng Sản:

"Ngày nay, vì đâu nên nỗi…"

Nhiều người Việt Nam đã nhận được thư mời của VOCMF, trong đó có mấy người đã cộng tác với tôi suốt 5 năm (2002-2007) để yểm trợ cho dự án xây dựng tượng đài của VOCMF mà trong buổi lễ khánh thành long trọng vào ngày 12.6.2007 do Tổng thống Bush chủ tọa, Tiến sĩ Lee Edward, Chủ tịch VOCMF, đã mấy lần nhắc lại: “Không có sự đóng góp của Cộng Đồng Việt Nam thì đã không thể hoàn thành tượng đài này”.Trong “Cộng Đồng Việt Nam” ấy có ông Đoàn Hữu Định, ông Đinh Hùng Cường, ông Bùi Dương Liêm và bà Nguyễn Thị Bé Bảy. Họ đã cùng nhau đem lại vinh dự cho Cộng Đồng người Việt mà không cần nhân danh gì cả Ngày nay, vì đâu nên nỗi…

(trích Ký Thiệt)

Thưa ông Ký Thiệt,

Chúng tôi không bao giờ quên thời gian "chúng ta" ( Sơn Tùng, Đoàn Hữu Định, Đinh Hùng Cường, Bùi Dương Liêm, Nguyễn Thị Bé Bảy) cùng làm việc với nhau trong "Ủy Ban YTXDTNNNCS", và ngày nay, đã nhiều lần chúng tôi cũng có câu hỏi y hệt như ông: " ... vì đâu nên nỗi…"???

Tự xét mình về lập trường và lý tưởng chống cộng cho tới ngày nay, chúng tôi không hề thay đổi. Xin hỏi ông Ký Thiệt, Sơn Tùng có thay đổi lý tưởng chống cộng không?

Còn về ông Đinh Hùng Cường, chúng ta hãy "ôn cố và tri tân" (như một người nào đó đã lên tiếng)

1/ Ôn Cố: Hiện tượng xe hoa nền đỏ sao vàng năm 2008 do ông Cường làm, và ông Cường giải thích là chính phủ Mỹ muốn xe hoa phải có biểu tượng của cộng sản Việt Nam!

Điều này ông Cường đã nói dối. Không có chuyện chính phủ Mỹ muốn xe hoa của Cộng Đồng Việt Nam (tị nạn CS) phải mang biểu tượng của CSVN. Nếu có yêu cầu đó, ông Cường hãy trưng ra bằng cớ cho mọi người xem.

Và nếu có, ông Cường phải phản đối, nếu một mình không thể, thì phải thông báo với đồng hương để cùng nhau phản đốì, chứ không phải "vâng lời" một cách ngoan ngoãn như thế!

Lại có người cho rằng đây là chuyện cũ nên bỏ qua, và là chuyện cá nhân không đáng kể.

Đối với những người này, chúng tôi chỉ yêu cầu quý vị hãy nhìn vào hiện tượng xe hoa nền đỏ sao vàng rồi nối kết với hiện tượng thứ hai dưới đây.

2/ Tri Tân: Hiện tượng hủy bỏ chủ trương và lý tưởng chống cộng trong Hiến Chương CĐ.

https://youtu.be/Z_Ke4fVrxDU

27 năm sau, lý tưởng chống cộng bị sửa đổi

Hiện tượng này chính là một "nỗi" đấy, thưa ông Ký Thiệt.

Cái "nỗi" này, thiết nghĩ, các Hội Đoàn và cá nhân còn tha thiết với lý tưởng chống cộng đã nhìn thấy rất rõ, cho nên đã dứt khoát vứt bỏ cái dự tính, cái âm mưu hủy bỏ "Cộng Đồng Chống Cộng" để thành hình một " Cộng Đồng Không Cộng Sản", hãy xem đây:

https://youtu.be/X__DFFbzWZM

Lý Thi Dân vứt bản Tuyên Ngôn sửa đổi Cộng Đồng Quốc Gia Chống Cộng thành Cộng Đồng Không Cộng Sản

Tiếp theo hiện tượng này là việc ông Cường chụp mũ rằng có CS giật dây những hội đoàn và cá nhân phản đối việc hủy bỏ lý tưởng chống cộng, và từ đó mới sinh ra những xáo trộn chia rẽ trong cộng đồng.

Và những thành phần bị ông Cường chụp mũ , giờ đây cũng bị ông Ký Thiệt vu cáo:

Mặc dù những người này cũng là thành viên của Tổ chức Cộng Đồng Vùng HTĐ, và tổ chức ấy cũng có “Hiến Chương/Nội Quy” đàng hoàng, nhưng bị họ coi không hơn tờ giấy trong sọt rác. Từ một năm nay, sau khi ông Đinh Hùng Cường đắc cử chủ tịch với số phiếu gần như tuyệt đối trong một cuộc bầu cử công bằng và hợp lệ, họ đã cấu kết với nhau đánh phá không ngừng, hết chuyện này đến chuyện khác, toàn những chuyện bới bèo ra bọ.

(trích Ký Thiệt)

Thưa ông Ký Thiệt, ông nói sai rồi.

Chính những người hủy bỏ lý tưởng chống cộng mới là những người xem Hiến Chương & Nội Quy "không hơn tờ giấy trong sọt rác", vì chính họ đã minh thị xác nhận là họ lợi dụng kẽ hở của Hiến Chương để hủy bỏ lý tưởng chống cộng, vốn là những điều khoản bất di bất dịch trong Hiến Chương CĐ!

Bằng chứng hãy còn đây:

https://youtu.be/WS_ckYTXN10

Lợi dụng kẽ hở của HC để thay đổi lý tưởng chống cộng

Trước tình trạng này, những người còn tha thiết với lý tưởng chống cộng đã phải hợp lực với nhau để giữ vững tuyến đầu chống cộng tại thủ đô, đối phó lại âm mưu biến đổi Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Chống Cộng thành Cộng Đồng Không Cộng Sản. Thảm thay! thành phần này cũng bị ông Ký Thiệt chụp mũ là "đánh phá"ông Cường!

Chưa hết, thành phần này còn bị sách nhiễu bởi những kẻ nặc danh và những kẻ núp bóng của một người tự nhận là khùng điên, viết những emails bênh vực ông Cường với những lời lẽ hạ cấp, bẩn thỉu, đòi treo cổ, cạo đầu những người quyết giữ vững lý tưởng chống cộng và lằn ranh Quốc Cộng!

Lại còn cho rằng ông Chủ Tịch Đinh Hùng Cường như là Tổng Thống!

Thật là đẹp mặt và vô cùng hãnh diện !!!

Ông Ký Thiệt cũng nhắc lại chuyện ông Cường đắc cử Chủ Tịch với số phiếu gần như tuyệt đối, có người còn gọi cái đó là "đắc cử vẻ vang"!

Thưa ông Ký Thiệt,

Nếu ông Cường không đắc cử với số phiếu gần như tuyệt đối mới là chuyện lạ.

Chuyện ông Cường độc diễn, chuyện vợ con và bạn bè ông Cường thành lập các hội đoàn và liên danh cá nhân theo phe ông trước cuộc bầu cử Chủ Tịch, mọi người trong vùng Hoa Thịnh Đốn ai ai cũng biết rõ. Trong số 128 đại biểu trong Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng, có trên dưới 100 đại biểu thuộc phe nhóm ông Cường, cho nên không cần phải nói thêm về cái tính "công bằng và hợp lệ" của cuộc bầu cử!

Cuối cùng, thưa ông Ký Thiệt,

Tiền giả cho dù được thu nhận vì bất cứ lý do gì đó thì nó cũng vẫn là bạc giả, không hề trở thành tiền thật.

3- Việc ông Cường lấy tên của một hội ma để ra tranh cử Chủ Tịch CĐ, cho dù đã được thu nhận, nhưng cái hội ma đó vẫn không thể trở thành một cái hội thật.

https://drive.google.com/file/d/1X8zODc69cWUofCpf0csjw7hOU2hJroHJ/view?usp=sharing

Ông Đinh Hùng Cường dùng hội ma để ứng cử

Tóm lại, 3 sự việc vừa kể trên đây và những điều liên quan tới nó, tất cả là những trả lời cho câu hỏi của ông Ký Thiệt: " Ngày nay, vì đâu nên nỗi …."

Sau hết, thưa ông Ký Thiệt,

Sự Thật chỉ có thế mà thôi!

Trân trọng,

Nguyễn Thị Bé Bảy

This entry was posted in Thời Sự, Trần Kiều Ngọc. Bookmark the permalink.

1 Response to Nguyễn Thị Bé Bảy trả lời bài Hiện Tượng của Ký Thiệt-Nov 10, 2 017

  1. Pingback: Mục Lục Blog Chúng Tôi Muốn Tự Do trong năm 2017- Dec 31, 2 017 |

Comments are closed.