Ký Thiệt nhận định về Nguyễn Võ Long- Nov 10, 2017

Đây là đoạn trích từ bài “Hiện Tượng” của Ký Thiệt-Sơn Tùng. Đoạn này nói về Nguyễn Võ Long. Chúng tôi để đây và tạm thời chưa cho ý kiến. Xin quý vị viết trước?

Hoàng Lan Chi

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

Ký Thiệt

Nhận định về Nguyễn Võ Long

Hình như “ước mơ” cũng là nguyên nhân của “hiện tượng” thứ hai đang diễn ra trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Không như cô Kiều Ngọc, con của một người lính thua trận, phải theo cha vượt biên chạy trốn cộng sản khi mới lên bảy; ông Nguyễn Võ Long là một người Việt Nam cực kỳ may mắn. Trong khi những người đồng trang lứa cầm súng ra trận, ông Long được sang Mỹ du học. Đậu bằng tiến sĩ, ông ở lại Mỹ, làm giáo sư và lập ra Công ty Pragmatics với 700 nhân viên, nghe nói doanh thu hàng trăm triệu đô-la mỗi năm.

Sau ngày 30.4.1975, hàng triệu “thuyền nhân” đã chạy giặc CS để làm lại cuộc đời trên nhiều nước khắp năm châu. Tại Vùng Hoa-Thịnh-Đốn, nơi ông Long sinh sống, cũng có một cộng đồng người Việt ti nạn. Cộng đồng ấy không biết tới Tiến sĩ Nguyễn Võ Long, vì suốt mấy chục năm qua không nghe ông làm gì hay nói gì liên quan tới Việt Nam hay Cộng đồng người Việt ở đây. Cho tới một ngày cách đây vài năm, có tin một ông Long Nguyen nào đó đã tặng trường Đại Học George Mason ở Virginia mấy triệu đô-la. Gần đây lại có tin TS. Nguyễn Võ Long, khi trở về sau một chuyến đi Việt Nam, đã tổ chức một cuộc họp với đồng hương trong Vùng HTĐ để nghe ông báo nguy về chuyện Việt Nam đang bị Trung quốc xâm lược và “tuyên bố quyết tâm bỏ một phần gia sản và cuộc đời còn lại để lo việc chống Tàu cứu nước”.

Sau đó, qua một bài phỏng vấn của Ký‎ giả Triều Giang, người ta được biết ông Nguyễn Võ Long đã thành lập một tổ chức gọi là “Phong trào Việt Hưng” nhằm mục đích “hỗ trợ cho những nhóm tại Việt Nam đang và sẽ đấu tranh đuổi Tàu cứu nước”.

Trong khi nhiều người cho rằng muốn chống Tàu cộng xâm lược thì phải giải thể Việt cộng vì chính VC đã dâng nước VN cho Tàu cộng, ông Nguyễn Võ Long chủ trương ngược lại: “CSVN đã bán nước cho Tàu Cộng nên CSVN và Tàu Cộng là cùng một phe, mình đuổi Tàu cứu nước thì đảng CSVN sẽ mất luôn.”

Trả lời một câu hỏi của bà Triều Giang, lãnh tụ Phong trào Việt Hưng nói, nguyên văn:

Trong hơn 40 năm qua đã có nhiều nhóm, nhiều người chống Cộng theo tôi thấy đã không có kết quả. Theo tôi thì PT.Việt Hưng sẽ có kết quả vì ít có người nào khi làm việc mà có thể đi gặp và nói chuyện với các chiến lược gia như chúng tôi. Dù mới thành lập, chúng tôi đã bắt đầu làm công việc này vào ngày 22 tháng 9 vừa qua. Không những như vậy, tôi sẽ thuê những chính trị gia đang không nắm quyền thuộc đảng đối lập – Tại Mỹ khi một đảng nắm được quyền thì những người trong đảng đối lập kể như “lưu vong” (exiled). Họ đang “lưu vong” tại các Đại học nổi tiếng và tại các “Think Tank” để soạn thảo những sách lược cho quốc gia để chuẩn bị cho ngày trở lại chính trường. Tôi sẽ thuê họ và thuyết phục họ để họ tìm cách giúp chúng ta kế sách chống Tàu. Khi họ trở lại chính trường thì họ sẽ giúp chúng ta một cách hữu hiệu hơn. Đây chỉ là một dạng trong hơn 10 dạng mà chúng tôi đang theo đuổi.”

Xin Thượng đế phù hộ cho TS Nguyễn Võ Long và phù hộ cho nước Việt Nam khốn khổ vì cộng sản và vì những người chống cộng tài tử.

Ký Thiệt

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

1 Response to Ký Thiệt nhận định về Nguyễn Võ Long- Nov 10, 2017

  1. Pingback: Mục Lục Blog Chúng Tôi Muốn Tự Do trong năm 2017- Dec 31, 2 017 |

Comments are closed.