Facebook Minh Phạm- Lại media thổ tả-Nov 6, 2017

Minh Pham added 2 new photos.

15 hrs ·

Một nửa sự thật!

Một nửa sự thật là tấm hình Trump trút nguyên hộp đựng thức ăn xuống hồ cá Koi mà truyền thông thiên tả cố tình cắt xén và đăng truyền rộng rãi, với hàm ý chê bai, dè bỉu anh Trump bất lịch sự, thiếu phép tắc ngoại giao tối thiểu.

Một nửa sự thật còn lại, là thật ra anh thủ tướng Nhật Abe trút nguyên hộp thức ăn xuống hồ trước, sau khi cả hai đã từ tốn múc từng muỗng rải xuống hồ trước đó, và Trump chỉ "follow" anh Abe (thì chắc hai ông muốn làm xong cho rồi để còn đi bàn việc khác nữa).

Còn toàn bộ sự thật nằm ở đoạn video dưới đây!
https://m.youtube.com/watch?v=yAaFzb0sG3s

Một lần nữa, bọn truyền thông thiên tả với truyền thống "fake news" và "media bias" lại muốn chơi xỏ anh Trump bạn tôi và dắt mũi dư luận.

What a shame!

This entry was posted in Bài về Trump, Thời Sự. Bookmark the permalink.

One Response to Facebook Minh Phạm- Lại media thổ tả-Nov 6, 2017

  1. Pingback: Mục Lục Blog Chúng Tôi Muốn Tự Do trong năm 2017- Dec 31, 2 017 |

Comments are closed.