NẠN NHÂN VỤ KHỦNG BỐ Ở NEW YORK ĐA SỐ LÀ NGƯỜI ĐẾN TỪ ARGENTINA- Nov 1, 2017

Bao Quoc Tran

6 hrs ·

NẠN NHÂN VỤ KHỦNG BỐ Ở NEW YORK ĐA SỐ LÀ NGƯỜI ĐẾN TỪ ARGENTINA

Một người Argentinian thành đạt tên là Ariel Erlij hiện đang sống ở NY đã tổ chức cuộc họp lớp cũ kỹ niệm 30 năm tốt nghiệp trung học. Họ đều 48 tuổi và tốt nghiệp năm 1987 tại Á Căn Đình(QBT tôi cũng tốt nghiệp trung học năm 1987 nhưng tôi đi học muộn nên lớn hơn họ 1 tuổi). Ariel Erlij đã bỏ tiền túi ra mời bạn bè từ Á Căn Đình đến NY chơi và họp lớp. Họ đạp xe đạp với nhau tưởng niệm thời xưa đạp xe đi học cùng nhau và đúng lúc đó tên khủng bố Hồi Giáo lái xe lao vào. 5 người trong số họ đã qua đời, 4 người sống sót đang trong tình trạng khủng hoảng nặng nề. Tất cả họ đều mặc áo có in chữ Libre nghĩa là Tự Do.
Một nạn nhân nữ tên là Ann-Laure Decadt cũng không phải công dân Hoa Kỳ, chị từ Bỉ đến NY thăm bà con và trở thành nạn nhân.
Nicholas Cleves là người NY là con trai của một gia đình nghèo nhưng anh học rất giỏi và thành công. Đáng tiếc là chưa giúp gì được nhiều cho gia đình mình thì đã thành người thiên cổ.
Người cuối cùng là anh Darren Drake một công dân Hoa Kỳ , anh đang học chương trình trên đại học tại NY.

Like

CommentShare

Bao Quoc Tran

6 hrs ·

NẠN NHÂN VỤ KHỦNG BỐ Ở NEW YORK ĐA SỐ LÀ NGƯỜI ĐẾN TỪ ARGENTINA

Một người Argentinian thành đạt tên là Ariel Erlij hiện đang sống ở NY đã tổ chức cuộc họp lớp cũ kỹ niệm 30 năm tốt nghiệp trung học. Họ đều 48 tuổi và tốt nghiệp năm 1987 tại Á Căn Đình(QBT tôi cũng tốt nghiệp trung học năm 1987 nhưng tôi đi học muộn nên lớn hơn họ 1 tuổi). Ariel Erlij đã bỏ tiền túi ra mời bạn bè từ Á Căn Đình đến NY chơi và họp lớp. Họ đạp xe đạp với nhau tưởng niệm thời xưa đạp xe đi học cùng nhau và đúng lúc đó tên khủng bố Hồi Giáo lái xe lao vào. 5 người trong số họ đã qua đời, 4 người sống sót đang trong tình trạng khủng hoảng nặng nề. Tất cả họ đều mặc áo có in chữ Libre nghĩa là Tự Do.
Một nạn nhân nữ tên là Ann-Laure Decadt cũng không phải công dân Hoa Kỳ, chị từ Bỉ đến NY thăm bà con và trở thành nạn nhân.
Nicholas Cleves là người NY là con trai của một gia đình nghèo nhưng anh học rất giỏi và thành công. Đáng tiếc là chưa giúp gì được nhiều cho gia đình mình thì đã thành người thiên cổ.
Người cuối cùng là anh Darren Drake một công dân Hoa Kỳ , anh đang học chương trình trên đại học tại NY.

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

One Response to NẠN NHÂN VỤ KHỦNG BỐ Ở NEW YORK ĐA SỐ LÀ NGƯỜI ĐẾN TỪ ARGENTINA- Nov 1, 2017

  1. Pingback: Bài về Trump năm 2017-Jan 2018 |

Comments are closed.