Destiny Nguyen-Huyền Trang trong quân phục VNCH đi viếng mộ TT Ngô Đình Diệm rồi bị côn đồ XHCN hành hung -Nov 1, 2 017

Destiny Nguyen

23 mins ·

Bốn mươi hai năm nhìn lại dòng lịch sử đã đi qua . Thấy được hiện trạng của quê hương Viet Nam ngày hôm nay . Chúng ta nói chung và thế hệ hậu duệ như tôi nói riêng mới khẳng định được công lao và sứ mạng bảo vệ miền Nam được tự do , dân chủ và phú cường của thế hệ những chàng trai trẻ phải “ xếp áo thư sinh , vui bước đăng trình dọc ngang đời lính “ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.

Ngày hôm nay hình ảnh bạn Huyền Trang trong quân phục VNCH đi viếng mộ TT Ngô Đình Diệm rồi bị côn đồ XHCN hành hung điểu đó một lần nữa khẳng định không phải chỉ thế hệ hậu duệ hải ngoại mới hãnh diện mình là con cháu VNCH mà cả những hậu duệ quốc nội ngày nay cũng thế ! Một cánh én không làm nên mùa xuân, nhưng thấy chim én là biết mùa xuân sắp về !

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

One Response to Destiny Nguyen-Huyền Trang trong quân phục VNCH đi viếng mộ TT Ngô Đình Diệm rồi bị côn đồ XHCN hành hung -Nov 1, 2 017

  1. Pingback: Mục Lục Blog Chúng Tôi Muốn Tự Do trong năm 2017- Dec 31, 2 017 |

Comments are closed.