Các bài viết về vụ Trần Kiều Ngọc của (BS Tích, BS Lâm, Trần Nhật Phong, Hữu Nguyên, TN Hoàng Hoa, Bằng Phong, T rẩn Quốc Bảo, Nguyễn Quỳnh Trâm, Hoàng Lan Chi-Oct 29 , 2017

CÁC BÀI VIẾT VỀ TRẦN KIỀU NGỌC

OC 29, 2017

LGT: chúng tôi gửi lên đây links của các bài viết về vụ Trần Kiều Ngọc. Tên của tổ chức lẽ ra nên là Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Chống Ác thì phù hợp với chủ trương của LS TKN hơn là Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền. Với chủ trương này, có lẽ không có nhiều người trẻ trong và ngoài người tham gia. Lý do: người trẻ hải ngoại thế hệ 8x hiểu dân chủ là gì, từng tham gia với cha mẹ các hoạt động chống cộng. Người trẻ thế hệ 8x trong nước cũng vậy: họ hiểu dân chủ là gì và cũng tham gia biểu tình chống trung cộng. Có lẽ đối tượng LS TKN nhắm tới là giới trẻ thế hệ 8X ở vùng núi hẻo lánh? Xin chúc cho LS thành công trong việc khai trí cho lớp người trên và các vị binh vực LS TKN sẽ sẵn sàng móc hầu bao đóng góp khi LS kêu gọi.

Hoàng Lan Chi

29/10/2017

**************

Những người lên tiếng về LS Trần Kiều Ngọc đa số là những người viết đàng hoàng, không có ngôn ngữ dung tục. Bài của Hoàng Lan Chi không hề chụp mũ ai là vc hay vt-ma mà chỉ dùng fans vt-ma và luôn có youtube hay hình ảnh đính kèm nghĩa là có bằng chứng. Hình thức và nội dung được trình bày theo tiêu chuẩn của VNCH và Mỹ. Ô Hữu Nguyên cũng có bằng cớ nhưng bài về LS Hổ thì có nhiều điểm hồ đồ. BS Trần Văn Tích viết cẩn trọng. Bà TN Hoàng Hoa và ô Bằng Phong Đặng Văn Âu cũng có vài điểm hồ đồ trong bài. Nguyễn Quỳnh Trâm, một facebooker, thế hệ 1,5 (trẻ), cũng có cách trình bày kiểu Mỹ và cũng có nhiều bằng cớ nhưng thỉnh thoảng QT sử dụng nguồn từ ô Hữu Nguyên hay ai đó mà những nguồn này lại là (một nửa sự thật). Trần Quốc Bảo là một facebooker cũng Thế hệ 1,5 (Trẻ), ở OK, viết ngắn nhưng khá sâu sắc. Trần Nhật Phong, đạo diễn, thế hệ 1,5 (già) viết ngắn, rõ ràng, chắc nịch.

So sánh: Tường Giang và đồng bọn (Hungthe=Phuvan; ĐỗXSon; Trần Quốc Việt; Uyên Vũ=HienLeMinh=Vũ Bằng=NhânTon; Collen ; PtrungKien, Tư Kiên) thì không viết được những bài đàng hoàng mà toàn là chửi rủa, mạ lị và dùng những ngôn ngữ làm bẩn chữ nghĩa ông cha để lại.

CÁC BÀI CỦA HOÀNG LAN CHI

10) Phản bác vài điểm với bà NT Ngọc Hạnh trong youtube b à binh vực Trần Kiều Ngọc- Oct 24, 2017

9)Tổng kết và đóng vấn đề về Trần Kiều Ngọc- Oct 10, 2017

8) Những Sự Thực Về Trần Kiều Ngọc- Otc 7, 2017

7) Trần Kiều Ngọc đã trả lời vụ không chống cộng rồi, mọi người nê n tôn trọng ý muốn của TKN! Oct 7, 2017

6) Nhận xét bài “Tuổi Trẻ Lên Tiếng” của Trần Kiều Ngọc- Sep 24, 2017

5)TKN chống cộng vì lúc nào cũng khoác cờ, tổ chứ của TKN không ch ộng cộng vì lòng yêu thương- Oct 5, 2017

4) Tại sao chúng tôi chỉ trích và không cho con em tham gia tổ chức của Trần Kiều Ngọc- Sep 28, 2017

3) Từ Việt Tân-Định đến Trần Kiều Ngọc- Aug 22, 2017

2) Sự dối trá của TKN: 7 tuổi xem sách ở TV Úc – AUG 6, 2017

1) Trần Kiều Ngọc, cô là ai? July 22, 2017

CÁC BÀI CỦA TRẦN QUỐC BẢO

§ Trần Quốc Bảo-Nhận xét về vụ Nam Lộc ( Đại hội “Con Đường Nhân B ản” của TKN) -Oct 28, 2017

§ Trần Quốc Bảo-TRẦN KIỀU NGỌC VS AQ-Oct 27, 2017

§ Trần Quốc Bảo-Chính trị AQ, Tâm Lý AQ-Ted Osius ( vì sao ở lại VN khi đã hết nhiệm kỳ)- Oct 28, 2017

§ Trần Quốc Bảo viết về vụ Trần Kiều Ngọc-Oct 28, 2017

§ Trần Quốc Bảo- Thuận thiên hành đạo- vụ TKN- Oct 23, 2017

Trần Quốc Bảo- Cá vượt vũ môn-(nhận xét thái độ TKN khi có người thắc mắc) -Oct 20, 2017

CÁC BÀI CỦA NGUYỄN QUỲNH TRÂM

8-Tại sao Trần Kiều Ngọc tuyên bố không chống cộng?- S ep 7, 2017

7-Ô Đinh Hùng Cường (DC) và Trần Kiều Ngọc ( Nam Úc) Có Điểm Gì C hung? Aug 27, 2017

6-Tổ Chức Trần Kiều Ngọc và Trách Nhiêm- Sep 1, 2017

5-Dân Chủ: Phản Biện đối kháng Tư Duy Tập Thể – Aug 31, 2017

4-Làm Thế Nào Trần Kiều Ngọc Thoát Chất Vấn?- Aug 20, 2 017

3-VT-ma Bảo Trợ cho TC ” ĐHGT-Con Đường Nhân Bản” ? July 31, 2017

2-Tổ Chức và Diễn Giả của ĐHGT-Con Đường Nhân Bản- July 28, 2017

1-Tại Sao Trần Kiều Ngọc mời Đỗ Hoàng Điềm làm Diễn Giả cho ĐHGT-C on Đường Nhân Bản? -July 24, 2017

CÁC BÀI CỦA HỮU NGUYÊN

https://saigontimes.org/2017/09/21/nhung-bai-viet-ve-tran-kieu-ngoc/

CÁC BÀI CỦA NGƯỜI KHÁC

§ Trần Nhật Phong- Nói một lần chót- (Tui kêu gọi bạn tui n hất là người ở VN không nên gia nhập tổ chức của TKN)-Oct 27, 2017

§ BS Trần mộng Lâm-Chữa binh VN mà không chống CS là dùng aspirin e chữa ung thư- Oct 20, 2017

§ Nguyễn Đình Khánh Hòa Lan- Về vụ Trần Kiều Ngọc- O ct 2, 2017

§ Bằng Phong ĐVA-Thử ngỏ gởi bà TKN- Oct 10, 2017

§ Tôn Nữ Hoàng Hoa-Tội nghiệp cho ai-Oct 2, 2017

§ Bs Trần văn Tích- Tại sao tôi viết tiếp về nhóm Trần Kiều Ngọc

§

Hết

This entry was posted in Thời Sự, Trần Kiều Ngọc. Bookmark the permalink.

1 Response to Các bài viết về vụ Trần Kiều Ngọc của (BS Tích, BS Lâm, Trần Nhật Phong, Hữu Nguyên, TN Hoàng Hoa, Bằng Phong, T rẩn Quốc Bảo, Nguyễn Quỳnh Trâm, Hoàng Lan Chi-Oct 29 , 2017

  1. Pingback: Mục Lục Blog Chúng Tôi Muốn Tự Do trong năm 2017- Dec 31, 2 017 |

Comments are closed.