Bằng Phong ĐVA- Thư remind bà LS Trần Kiều Ngọc- Oct 27, 2017

On Friday, October 27, 2017 9:57 PM, AU DANG <bangphongdva033@gmail.com> wrote:

Thưa bà Luật sư Trần Kiều Ngọc,

Tuần trước tôi có viết cho bà luật sư một thư với lời lẽ hết sức lịch sự, hợp lý, hợp tình. Tôi nhờ người bạn của bà chuyển đến bà bức thư đó, vì tôi không có địa chỉ email của bà.

Nay tình cờ tôi đọc thấy địa chỉ email của bà trên mạng, nên tôi viết thư này để trực tiếp hỏi bà. Bà đã có thì giờ để trả lời một người lính VNCH từng cầm súng đánh nhau với Việt Cộng chưa?

Lý do tôi chờ đợi thư của bà trực tiếp trả lời cho tôi để xem bà có sự ngay thẳng của người tuổi trẻ. Bà theo đạo Công Giáo thì hơn ai hết bà phải nhớ lời dạy "Sự Thật Giải Phong Con Người" của Thiên Chúa.

Dối trá tài giỏi như Hồ Chí Minh, mà ngày nay đều lộ tẩy hết. Gần đây nhất, bà Hillary Clinton dùng tiền mua chuộc báo chí khuynh tả đặt điều nói xấu ông Trump, cáo buộc ông Trump thông đồng với Nga, thì nay chính bà Hillary thông đồng với Nga.

Tôi nói cho bà biết Cộng Sản Chủ Nghĩa là một tôn giáo. Có ai nói cho bà biết điều đó không? Nó không phải chỉ thuần là một chế độ chính trị độc tài.

Tôn giáo Cộng Sản là tà giáo, nó có mục đích tiêu diệt các tôn giáo khác, vì nó coi tôn giáo là thuốc phiện. Nếu bà thấy ở Việt Nam người ta đi chùa, đi nhà thờ nhiều thì bà đừng tưởng VN có tự do tôn giáo. Chùa chiền, nhà thờ bị biến thành điểm du lịch để làm tiền và để tránh tiếng với thế giới mà thôi.

Bà là người Công Giáo mà bà nói bà không Chống Cộng, tức là bà phản Chúa của bà.

Người Công Giáo khi được người theo đạo Phật như tôi giảng cho mà vẫn ngoan cố không Chống Cộng, tức là không phải người Công Giáo chân chính. Vì giáo lý của người Công Giáo là SÁM HÔI. Do đó người Công giáo phải đi nhà thờ mỗi Chủ Nhật để xưng tội với linh mục là thế!

Buôn thần bán thánh là tội sẽ bị đày xuống 9 tầng địa ngục đó, nghe bà Kiều Ngọc. Bà kể chuyện huyền bí để đánh lừa Cha Long, có thể Cha Long bị mắc lừa. Nhưng các Thiên thần trên cao biết cả, nghe bà Kiều Ngọc.

Nếu bà theo đảng Việt Tân thì cái tội của bà nặng gấp đôi. Vì Việt Tân do một viên tướng Hải Quân VNCH lừa đảo, bịp bợm, làm chết nhiều người để cho người em trai — Hoàng Cơ Định — giữ túi bạc.

Hồ chí Minh khởi đi bằng sự dối trá, lừa bịp, thi hành thủ tiêu, khủng bố đối thủ, nên Đất Nước trở nên tồi tệ như ngày nay.

Hoàng Cơ Minh cũng khởi đi bằng dối trá, lừa bịp, khủng bố, ắt cũng đưa Đất Nước đến kết quả như Hồ Chì Minh mà thôi.

Quy luật đó là bất biến, bà Kiều Ngọc ạ!

Đất Nước chúng ta cần những người lương thiện, tử tế, yêu nước thì mới mong kéo dân tộc ra khỏi vũng bùn hôm nay.

Tôi hy vọng bà là người thông minh, tôi nói ít bà hiểu nhiều.

Cuộc sống chỉ có giá trị là khí phách! Khí phách giụp mình can đảm bước ra khỏi bóng tối lỡ bước vào để bước sang ánh sáng!

Trân trọng,

Bằng Phong Đặng văn Âu

This entry was posted in Thời Sự, Trần Kiều Ngọc. Bookmark the permalink.

One Response to Bằng Phong ĐVA- Thư remind bà LS Trần Kiều Ngọc- Oct 27, 2017

  1. Pingback: Mục Lục Blog Chúng Tôi Muốn Tự Do trong năm 2017- Dec 31, 2 017 |

Comments are closed.