Mốt số bài của Nguyễn Văn Huy (Úc) về ns Tuấn Khanh-Vt ma và các cộng đồng ở Úc sau thư lên tiếng của CT Nguy ễn Văn Bon-Oct 27, 2017

LGT: Ngày 26/10/2017, tôi phổ biến thư của CT cộng đồng NVTD Úc, Ô Nguyễn Văn Bon, “khẳng định dùm” 5 vị diễn giả trong đại hội “Con Đường Nhân Bản” của LS Trần Kiều Ngọc, rằng 5 vị đó KHÔNG ỦNG HỘ QUAN ĐIỂM KHÔNG CHỐNG CỘNG vào Oct 26, 2017 ( coi như sau gần 3 tháng mọi người bàn luận). Nick Nguyễn Văn Huy vào nhà FB của tôi và để comment này.

Tôi chỉ fw và chưa xem hết. Trước đây tôi chỉ mới xem vài bài liên quan nhạc sĩ Tuấn Khanh ( trong nước)-VT ma. Do đó, sẽ có những điểm tôi đồng ý và không đồng ý trong loạt bài dưới đây. Nhất là tựa đề này thì tôi KHÔNG ĐỒNG Ý:

(Trích ô Huy: NHỮNG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO LÀ TAY SAI CỦA CỘNG SẢN)

HLC

27/10/2017

Nguyễn Văn Huy

1. PHÁT BIỂU CỦA NGUYỄN VĂN BON
Trong email ngày 26/10/2017, Nguyễn Văn Bon viết:
“Trước hết với tư cách là chủ tịch Cộng Đồng người Việt Tự Do Úc Châu (CĐNVTD-UC), tôi xin khẳng định quan điểm và lập tường của CĐNVTD UC là:
1) Một cộng đồng chống cộng, không hòa họp, hòa giải hay đối thoại với nhà cầm csvn với bất cứ hình thức nào (điều này chắc quý vị đã rõ).
2. NGUYỄN VĂN BON ĐÃ NÓI LÁO TRẮNG TRỢN
Nguyễn Văn Huy xin trích dẫn vài đoạn văn trong bài viết có tựa là “‘ĐỂ TRẢ LỜI MỘT CÂU HỎI’ (CỦA HẠ SĨ SKTA)”, link: https://www.facebook.com/tranvietx/posts/273784376475881:
🏵️ B. NHỮNG HOẠT ĐỘNG VĂN-HÓA CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU NHẰM PHỔ BIẾN NGHỊ-QUYẾT 36 Ở ÚC

🏵️ B.1 Tuấn-Khanh là một nhạc-sĩ văn-công kiêm cán-bộ tuyên-giáo của Việt Cộng từng đến Úc hai lần trong năm 2017. Xin xem chứng-cớ trong những bài viết của Nguyễn Văn Huy dưới đây:

(a) Bài số 28: NHẠC SĨ TUẤN KHANH SÁNG TÁC NHẠC CHO ĐOÀN VĂN CÔNG DUYÊN DÁNG VIỆT NAM, link: https://www.facebook.com/tranvietx/posts/250589815462004

(b) Bài số 31: ĐOÀN VĂN CÔNG DUYÊN DÁNG VIỆT NAM TỪNG BI HỘI CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO VICTORIA BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI, link: https://www.facebook.com/tranvietx/posts/250600958794223.

(c) Bài số 35: NHẠC SĨ VĂN CÔNG TUẤN KHANH SÁNG TÁC NHẠC CHO BỘ PHIM ‘NHỮNG ĐỨA CON BIỆT ĐỘNG SÀI GÒN’, link: https://www.facebook.com/tranvietx/posts/250604808793838.

(d) Bài số 36: NHẠC SĨ VĂN CÔNG TUẤN KHANH VÀ ‘NHỮNG ĐỨA CON BIỆT ĐỘNG SÀI GÒN’, link: https://www.facebook.com/tranvietx/posts/262053484315637.

(e) Bài số 39: NHẠC SĨ VĂN CÔNG TUẤN KHANH VÀ NHỮNG THỦ ĐOẠN CHE MẮT NẠN NHÂN FORMOSA, link: https://www.facebook.com/tranvietx/posts/255174531670199

(f) Bài số 40: NHẠC SĨ VĂN CÔNG TUẤN KHANH VÀ NẠN NHÂN FORMOSA, link: https://www.facebook.com/tranvietx/posts/255188111668841

(g) Bài số 41: NHẠC SĨ VĂN CÔNG TUẤN KHANH VÀ VIỆT TÂN, link: https://www.facebook.com/tranvietx/posts/250613368792982.

🏵️ B.2 Tuấn Khanh từng được Nguyễn Phượng Vỹ, chủ-tịch của hội Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria, mời đến Ác Nhân Cốc (cái gọi là Đền Thờ Quốc Tổ) vào ngày 18/03/2017 để giảng dạy về Nghị quyết 36. Tây phương có câu ngạn-ngữ: “It takes two to tango”. Do đó sự việc đó chính là một CÔNG-TÁC VĂN-HÓA lẫn TUYÊN-TRUYỀN CHO NGHỊ-QUYẾT 36 của một cán-bộ Việt Cộng đến từ ViỆT Nam và của một chị Việt Cộng nằm vùng. Về vai-trò của Tuấn Khanh trong chiến-dịch Văn-hóa-vận, xin xem chứng-cớ trong những bài viết sau đây của Nguyễn Văn Huy:

(a) Bài số 34: NHẠC SĨ VĂN CÔNG KIÊM CÁN BỘ TUYÊN GIÁO TUẤN KHANH GIẢNG DẠY NGHỊ QUYẾT 36 CHO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO VICTORIA (phần 1),
link: https://www.facebook.com/tranvietx/posts/250606502127002)

(b) Bài số 42: NHẠC SĨ VĂN CÔNG KIÊM CÁN BỘ TUYÊN GIÁO TUẤN KHANH GIẢNG DẠY NGHỊ QUYẾT 36 CHO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO VICTORIA (phần 2),
link: https://www.facebook.com/tranvietx/posts/250612672126385

(c) Bài số 58: VIỆT GIAN, VIỆT CỘNG VÀ VIỆT TÂN ÂM MƯU GÌ QUA CHUYẾN ĐI ÚC LẦN THỨ HAI CỦA NHẠC SĨ TUẤN KHANH (kỳ 1), link: https://www.facebook.com/tranvietx/posts/265790307275288.

(d) Bài số 59: VIỆT GIAN, VIỆT CỘNG VÀ VIỆT TÂN ÂM MƯU GÌ QUA CHUYẾN ĐI ÚC LẦN THỨ HAI CỦA NHẠC SĨ TUẤN KHANH (kỳ 2), link: https://www.facebook.com/tranvietx/posts/266514787202840

🏵️ B.3 Riêng về công-tác của Nguyễn Phượng Vỹ, Nguyễn Thế Phong, Nguyễn Văn Bon và của những người khác mà Nguyễn Văn Huy cho là Cộng sản nằm vùng, xin xem chứng-cớ trong những bài viết dưới đây:

(a) Bài số 48: NHỮNG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO LÀ TAY SAI CỦA CỘNG SẢN (KỲ 1), link: https://www.facebook.com/tranvietx/posts/254111435109842.

(b) Bài số 49: NHỮNG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO LÀ TAY SAI CỦA CỘNG SẢN (KỲ 2), link: https://www.facebook.com/tranvietx/posts/254203301767322.

(c) Bài số 50: NHỮNG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO LÀ TAY SAI CỦA CỘNG SẢN (KỲ 3), link: https://www.facebook.com/tranvietx/posts/254225225098463.

(d) Bài số 51: NHỮNG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO LÀ TAY SAI CỦA CỘNG SẢN (KỲ 4), link: https://www.facebook.com/tranvietx/posts/254238655097120.

(e) Bài số 52: NHỮNG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO LÀ TAY SAI CỦA CỘNG SẢN (KỲ 5), link: https://www.facebook.com/tranvietx/posts/254252531762399.

(f) Bài số 53: NHỮNG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO LÀ TAY SAI CỦA CỘNG SẢN (KỲ 6), link: https://www.facebook.com/tranvietx/posts/254277418426577.

🏵️ B.4 Vào ngày 11/03/2017, ở Sydney, Tuấn Khanh trình-diễn trong một show ở Sydney gọi là “ĐÊM CA NHẠC GÂY QUỸ YỂM TRỢ ĐỒNG BÀO NGHỆ AN BỊ CHÍNH QUYỀN ĐÀN ÁP DÃ MAN TRÊN ĐƯỜNG ĐI KHIẾU KIỆN NHÀ MÁY FORMOSA”. Show này được tổ-chức bởi một hội từ-thiện chuyên-môn lạc-quyên ở Việt Nam để cứu-trợ người Việt ở Úc 🙂 có tên là Human Rights Relief Foundation ở Sydney. Nhưng vấn-đề là chính hội từ-thiện Cộng Đồng Người Việt Tự do New South Wales và nhiều đoàn-thể khác có quan-hệ mật-thiết với Việt Tân cũng bảo-trợ cái show này. Hội Cộng đồng New South Wales và hội Cộng đồng Victoria đều là chi-nhánh của hội Cộng Đồng Người Việt Tự do Úc châu, mà Nguyễn Văn Bon làm chủ-tịch, còn Nguyễn Thế Phong làm Tổng thư ký. Thế mới chết! 😛

Xin xem chứng-cớ trong những bài viết của Nguyễn Văn Huy dưới đây:

(a) Bài số 55: “NHẠC SĨ VĂN CÔNG KIÊM CÁN BỘ TUYÊN GIÁO TUẤN KHANH LẠI MÒ QUA MELBOURNE KIẾM ĂN” (kỳ 1), link: https://www.facebook.com/tranvietx/posts/258307984690187 ) và kỳ 2 (link: https://www.facebook.com/tranvietx/posts/259757134545272.

(b) Bài số 56: “NHẠC SĨ VĂN CÔNG KIÊM CÁN BỘ TUYÊN GIÁO TUẤN KHANH LẠI MÒ QUA MELBOURNE KIẾM ĂN (kỳ 2), link:
https://www.facebook.com/tranvietx/posts/259757134545272.”
(xin xem tiếp ở dưới)

Nguyễn Văn Huy🏵️ D. KẾT-LUẬN:

🏵️ D.1 Căn-cứ vào những chứng-cớ ở trên, Nguyễn Văn Huy có thể kết-luận mà không sợ sai-lầm rằng Nguyễn Lê Thanh Trúc đã chia-xẻ trách-nhiệm với những người Cộng sản nằm vùng khác trong việc tổ-chức những cuộc biểu-tình cuội chống văn-hóa-vận, mà ý-đồ thực-sự của họ là làm tăng uy-tín cá-nhân để nắm những chức-vụ then chốt trong những đoàn-thể mà ban đầu được lập ra bởi những người tỵ nạn chống Cộng. Khi vây cánh đều mạnh, họ sẽ lèo-lái Cộng đồng theo chính-sách của Việt Cộng. Trong năm nay 2017, chúng ta đã chứng-kiến cảnh lần đầu tiên một cán bộ tuyên-giáo (Tuấn Khanh) được đón rước trọng-thể tại Trung-tâm Sinh-hoạt Cộng-đồng Sydney và tại cái gọi là Đền thờ Quốc Tổ ở Melbourne.

Mặc dù đã có sự tố-giác của Nguyễn Văn Huy và Võ Long Ẩn từ ngày 15/08/2017, họ vẫn không nao-núng. Cựu Trung tá Anh Lân đã trưng hai cái bích-chương có tựa là ĐẢ ĐẢO BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ĐÃ PHẢN BỘI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN (link: https://www.facebook.com/tranvietx/posts/255178431669809), khi Nguyễn Thế Phong, Nguyễn Văn Bon, Nguyễn Phượng Vỹ, Hoàng Chính Đan và ban chấp-pháp kéo tới nhà hàng Maxim vào ngày 26/08/2017 để biểu-tình hù-dọa những người đi xem show văn-nghệ và cũng là để trấn-áp Anh Lân và khiêu-khích Võ Long Ẩn và Nguyễn Văn Huy 😨. Họ còn rước Tuấn Khanh qua Sydney và Melbourne lần thứ 2 để coi ai dám làm gì cho biết. Riêng ở Melbourne, Tuấn Khanh và một người bạn là nhà thơ Trần Tiến Dũng được bác-sĩ Hoàng Trang và nha-sĩ Đinh Trung Hiếu giúp-đỡ tổ-chức một show ở Club Italia, St. Albans, vào ngày 01/10/2017.

🏵️ D.2 Sự việc nhạc-sĩ văn-công Tuấn Khanh và luật-sư Trần Kiều Ngọc (người tuyên-bố chống cái Ác, nhưng không chống Cộng) được các hội Cộng đồng ở Úc đưa đón chỉ là phần nổi của kết-quả của kế-hoạch. Khí thế chống Cộng hừng-hực ở nước Úc trong những năm qua chẳng qua là do bọn Việt Cộng nằm vùng tạo ra để “ru ngủ quần-chúng” (từ ngữ của Việt Cộng). Bây giờ, xem kỹ lại, ngay cả hội Cựu Quân nhân ở ít nhất ba tiểu bang cũng bị Việt Cộng nằm vùng thâu tóm, và riêng ở Victoria lại có màn biểu-tình chống lại niên-trưởng của mình 😨. Những đảng phái chính-trị chống Cộng từ trước năm 1975 bây giờ cũng bị thâu tóm gần hết (thí dụ như Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, Tân Đại Việt…).

🏵️ D.3 Ở Việt Nam, hàng triệu người dân chửi Việt Cộng ra-rả mỗi ngày, từ năm 1975 tới giờ, nhưng chế-độ Việt Cộng cũng không dân-chủ hơn một chút nào! Ở Việt Nam, Cộng-sản thừa sức bóp mũi những người đấu-tranh dân-chủ, do đó họ đàn-áp biểu-tình thẳng tay. Nhưng ở hải-ngoại, họ làm ngược lại, tức là khuyến-khích dân tỵ-nạn biểu tình chửi họ, càng nhiều càng tốt, như là một kiểu xả xú-bắp. Nối súp-de (chaudière, boiler) nhờ có xú-bắp (soupape, valve) mà không bao giờ bị bùng nổ. Khi xú-bắp mở ra, hơi nước phun ra, kêu xé tai có vẻ nguy-hiểm lắm, nhưng thật ra nhờ ồn-ào như vậy mà sự nguy-hiểm không bao giờ xảy ra. Việt Cộng nằm vùng còn giúp những người tỵ nạn không có thời giờ đi biểu tình để bày tỏ khí thế, bằng cách lập ra ban chấp pháp đi biểu tình dùm 😛.

🏵️ D.4 Nhưng Việt Cộng nằm vùng tuyệt-đối không làm gì có hại cho Cộng sản trong nước. Thí-dụ như mỗi khi những đoàn văn công lớn cỡ như Thần-tượng Bolero qua làm show, hoặc những phái-đoàn quan-trọng như của Vương Đình Huệ (phó thủ-tướng Việt Cộng) thì họ vờ như không hay và không biết, do đó không có cuộc biểu-tình nào. Còn những ca sĩ cá kèo qua đây kiếm cơm mà không có giấy chứng-nhận công-tác của Đảng thì bị trù-dập 😛. Nhiều lần, Nguyễn Phượng Vỹ không cần màu-mè, ra thông báo chống những ca sĩ từ Việt Nam qua Úc và nói thẳng ra là chẳng biết tên họ của người ta là gì nhưng chống là cứ chống. Thiệt là tình! 😛

(Cập nhật ngày 27/10/2017: trong thông báo có tựa đề là “Phản đối Văn công từ Việt-Nam sang trình diễn tại Melbourne”, ngày 26/10/2017 (link: http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/4916-4916), Nguyễn Phượng Vỹ viết:

“Được biết vào 3 ngày liên tục 4/11, 5/11 và 6/11 SẼ CÓ MỘT LỰC LƯỢNG HÙNG HẬU VĂN CÔNG TỪ VN SANG trình diễn tại hai địa điểm sau đây, BCH CĐNVTD Vic và Uỷ Ban chống NQ36 kính mời đồng bào tham dự 3 buổi biểu tình tiếp nối nhau, chi tiết như sau:”

Ở Việt Nam, muốn bỏ tù ai, Việt Cộng chỉ cần nói người đó vi phạm điều 88. Còn ở Úc Châu, muốn trấn áp kẻ thù nào, Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria chỉ cần viết vỏn vẹn có mấy chữ “SẼ CÓ MỘT LỰC LƯỢNG HÙNG HẬU VĂN CÔNG TỪ VN SANG để trình diễn ở đâu đó rồi tổ chức biểu tình trước nhà hàng có show để làm nhà hàng mất khách)

D.5 Từ giữa năm 2015, Nguyễn Tấn Dũng đã ồ-ạt chuyển hơn năm tỷ đô Mỹ ra hải-ngoại (xem phần "A.3(e) Giết gà dọa khỉ" của bài "Tập Cận Bình đến Việt Nam để thu hoạch thành quả của chiến dịch Công-tâm" của Nguyễn Văn Huy, link: https://blognguyenvanhuy.blogspot.com/p/e.html).

Với số tiền khổng-lồ đó, Ba Dũng thông qua đảng Việt Tân mua-chuộc cá nhân và đoàn-thể hải ngoại nào mà không được? BẤT CỨ KẺ THAM-LAM TIỀN CỦA NÀO ĐỀU CÓ THỂ BỊ MUA VÀ TRỞ THÀNH ÂM-BINH CHO THẦY PHÙ-THỦY BA DŨNG. Sau đó, Ba Dũng mới dùng sức mạnh của người Việt hải-ngoại để đánh ngược lại Nguyễn Phú Trọng, để dành lại quyền-lực đã mất. Đó là lý-do mà Việt Tân và Trần Kiều Ngọc chỉ chủ-trương xô ngã chế-độ Nguyễn Phú Trọng bằng đòn nhân-quyền mà tuyệt-đối không chống Cộng-sản. Còn những băng đảng Cộng-đồng ở Úc chỉ chống Cộng bằng những khẩu-hiệu, do đó cũng vô-hại cho Cộng-sản.”

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

1 Response to Mốt số bài của Nguyễn Văn Huy (Úc) về ns Tuấn Khanh-Vt ma và các cộng đồng ở Úc sau thư lên tiếng của CT Nguy ễn Văn Bon-Oct 27, 2017

  1. Pingback: Mục Lục Blog Chúng Tôi Muốn Tự Do trong năm 2017- Dec 31, 2 017 |

Comments are closed.