CT cộng đồng NVTD Úc Châu, Nguyễn Bon, lên tiếng sau 3 tháng : ông không tin 5 vị này ủng hộ quan điểm không chống cộng ( Võ Đại Tôn, Lưu T Quang, GM Long, LM Huy, LM Khải )-Oct 26,2017

LGT: mail nhận từ net. Ông Nguyễn Bon, CT Cộng đồng NVTD Úc Châu lên tiếng: “tôi không tin những lý luận cho rằng những vị này (Ông Võ Đại Tôn, LS Lưu Tường Quang, Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long, LM Hoàng Kim Huy và LM Nguyễn Văn Khải) ủng hộ quan điểm không chống cộng.”

Theo tôi , hãy để chính 5 vị trên tự khẳng định thì tốt hơn. Thứ hai, với cương vị Chủ Tịch Cộng đồng NVTD Úc châu, ông Bon hoàn toàn có thể e-mail liên lạc 5 vị trên để họ lên tiếng sớm thay vì để 3 tháng sau, ông Bon mới lên tiếng dùm họ.

Hoàng Lan Chi

From: Bon Nguyen wrote

To: Gop gio <gopgionews@yahoo.com>

Sent: Thursday, October 26, 2017, 5:08:08 PM PDT

Subject: Xin thưa cùng quý vị.

Kính thưa quý vị,

Chúng tôi không có dự định lên tiếng trong việc này (tôi xin gửi môt email này rồi thôi, chúng tôi sẽ không tiêp tục với những mẩu chuyện mà có mang tính cách chia rẽ cộng đồng hải ngoại của chúng ta. Có gì mạo phạm xin quý vị lượng thứ)

Vì tôi đã được "cc" trong email này nên tôi không còn sự chọn lựa nà khác hơn ngoài việc xin thưa đôi lời cùng quý vị, cũng như quý vị đã cho tôi cơ hội để biết về quan điểm của quý vị.

Trước hết với tư cách là chủ tịch Cộng Đồng người Việt Tự Do Úc Châu (CĐNVTD-UC), tôi xin khẳng định quan điểm và lập tường của CĐNVTD UC là:

1) Một cộng đồng chống cộng, không hòa họp, hòa giải hay đối thoại với nhà cầm csvn với bất cứ hình thức nào (điều này chắc quý vị đã rõ).

2) Một trong những việc mà CĐNVTD-UC vẫn thường xuyên làm là hỗ trợ giới trẻ trong cộng đồng chúng ta.

Còn về những vị, Ông Võ Đại Tôn, LS Lưu Tường Quang, Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long, LM Hoàng Kim Huy và LM Nguyễn Văn Khải, theo những gì tôi đã biết và qua những việc làm của quý vị này, vẫn thường xuyên hỗ trợ cộng động một cách mạnh mẽ thì tôi xin thẳng thắn thưa rằng: tôi không tin những lý luận cho rằng những vị này ủng hộ quan điểm không chống cộng.

Kinh,

Nguyễn Văn Bon

This entry was posted in Thời Sự, Trần Kiều Ngọc. Bookmark the permalink.