Đặng Quang Chính-Chuyện nín cười ( 42 năm nay tổ chức VT làm đượ c gì)-Oct 22,2017

Đặng Quang Chính

Chuyện nín cười

Chuyện lâu nay có nhiều người cười là, hễ có tranh cãi là có vụ "đội nón cối". Chuyện đó xưa rồi!…Bây giờ, Cộng đồng hải ngoại có chuyện không thể nín được…nên phải cười. Nên gọi đó là chuyện nín cười!…

Hễ có ai lên tiếng về một vụ sai trái của một nhân vật "sao xẹt" nào đó, chắc chắn sẽ có bài viết nói ngược nói ngạo như sau:

– Đã 42 năm rồi, các anh đã làm được gì mà hùa nhau "đánh" con nít 40 tuổi, có chồng 2 con?

Thật là ngược đời!

Có những tổ chức, mà thành viên của họ "tự hào" là tổ chức mạnh nhất, nhiều tiền nhất (điều này đúng, vì tiền quyên từ thời ông HCM còn sống càng ngày càng sinh lợi, vì các cơ sở kinh tài của đảng -chữ của mấy ảnh- vẫn còn làm ăn, chưa đóng cửa)…nhưng, 42 năm nay, họ đã làm được gì đối với bọn CS?. Không những thế, họ còn tự hào được CS phong "tổ chức khủng bố". Hân hạnh ghê!…

– Bây giờ, giả dụ, họ có 10.000 quân như khi xưa họ đã từng gạt đồng bào…và được Cộng đảng thương lượng gì đó…chắc có lẽ đồng bào còn cực khổ hơn nhiều.

Lý do?

Bởi một thằng Cộng mà dân đã chết tới chết lui…nay, lại có thêm một thằng Cộng "em" nữa…lúc đó, chắc chỉ còn chạy xuống địa ngục!

Tại sao lại gọi là "Cộng em"?

Bởi mọi cách thế, tổ chức, mọi cách lủng đoạn tập thể đều y như sách của Cộng "anh"

Nội hai chuyện này thôi, nói ngược nói ngạo như thế, ai nghe mà lại có thể nín cười được…?!

Đoàn xiệc này, có lẽ chỉ làm được trò cười cho mọi người. Đừng mong rằng, họ sẽ tạo nên tích sự gì. Vì, ai đời, chiến đấu chống Tàu đỏ xâm lăng VN theo kiểu xâm thực, không biết phải ở thế SỐNG-CHẾT với giặc mà còn kêu gọi Bất bạo động mới là "oai" chứ!

Bao giờ chúng ta mới hết nín cười?!.. Có lẽ đến lúc đó chúng ta có khóc cũng không kịp…vì VN đã trở thành một bang trong Liên bang CH nhân dân Trung Quốc.

Đặng Quang Chính

23.10.2017

21:20

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.