Nam Lộc còn thiếu phần này ( Võ Đại Tôn) khi Calitoday phỏn g vấn về ĐH của TKN- Oct 18,2017

Ông Nam Lộc liệt kê người a,b,c trong Đại Hội của TKN ở Sydney vào ngày 7 /9/2017 nhưng cố tình quên một người : ô Võ Đại Tôn.

Ông Võ đại Tôn đã làm hành động này: trao ngọn đuốc từ ông Tôn cho thế hệ Hai TKN để TKN đi đòi Nhân Quyền cho VN bằng con đường chống ác và không chống cộng.

Tại FB đã có người nêu thắc mắc: vì sao chị TKN không quàng khăn vàng cho em và vì sao chị chọn mầu đỏ cho em bé? Phải chăng thời chị còn khoác cờ vàng để các cụ bà Âu cơ sụt sùi nhỏ lệ nhưng đến thời em bé thì là Vàng Đỏ Hòa hợp? Có phải vì thế mà chị chọn mầu đỏ cho áo em bé?

This entry was posted in Thời Sự, Trần Kiều Ngọc. Bookmark the permalink.

1 Response to Nam Lộc còn thiếu phần này ( Võ Đại Tôn) khi Calitoday phỏn g vấn về ĐH của TKN- Oct 18,2017

  1. Pingback: Mục Lục Blog Chúng Tôi Muốn Tự Do trong năm 2017- Dec 31, 2 017 |

Comments are closed.