Bảo Châu-Xin hỏi Đức Thánh Trần: ngài chông giặc Nguyên h ay chỉ chống cai ác- Oc 5, 2017

COPY TỪ FACEBOOK. BẬT CƯỜI VÌ BẢO CHÂU DÍ DỎM

Bao Chau Kelley updated her cover photo.

September 28 at 11:18pm ·

XIN HỎI ĐỨC THÁNH TRẦN LÀ NGÀI "CHỐNG GIẶC NGUYÊN MÔNG" HAY NGÀI CHỈ "CHỐNG CÁI ÁC" ĐÂY?

Như mọi năm, thứ bảy này CDVN Massachusetts sẽ tổ chức giổ húy kỵ vị anh hùng dân tộc kiệt xuất, một nhà chính trị, nhà văn cũng như là Tư lệnh tối cao chỉ huy quân đội toàn quốc của Đại Việt thời nhà Trần đó là Đức Thánh Trần Hưng Đạo hay còn gọi là Hưng Đạo Đại Vương. Tên thật của Ngài là Trần Quốc Tuấn và ông đã quên đi thù nhà để gánh vác nợ nước và trong vai trò chỉ huy quân đội Đại Việt thì ông đã ba lần đẩy lùi quân Nguyên – Mông trong thế kỷ 13 (1258-1288). Chiến thắng của ông trước đội quân Nguyên – Mông dưới thời Hốt Tất Liệt là một trong những chiến công vĩ đại của lịch sử quân sự thế giới. Ông đuợc xem là một trong những nhà quân sự kiệt xuất nhất trong lịch sử dân tộc. Tư tưởng quân sự của ông đã được thể hiện rõ trong các luận thuyết, tác phẩm của mình và tác kiệt xuất chính là bài Hịch Tướng Sĩ.

Trong bài Hịch của ông có đoạn viết như sau: "Giặc Mông Thát với ta là kẻ thù không đội trời chung, mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn rửa nhục, không lo trừ hung, lại không dạy quân sĩ, chẳng khác nào quay mũi giáo mà xin đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. Nếu vậy, rồi đây, sau khi dẹp yên nghịch tặc, để thẹn muôn đời, há còn mặt mũi nào đứng trong cõi trời che đất chở này nữa ?" Giá như ông không gọi đích danh "Giặc Mông Thát với ta là kẻ thù không đội trời chung" thì chưa chắc gì ông đã ba lần chiến thắng quân Nguyên Mông? Bởi vì các binh sĩ của ông nào có biết kẻ thù là ai đâu mà chém giết? Nếu ông không gọi giặc là "kẻ thù" mà chỉ nói ông giết những kẻ gian ác này "vì lòng yêu thương" thì chắc gì các binh sĩ không biết YÊU THƯƠNG những KẺ LÀM ÁC nhưng KHÔNG PHẢI LÀ KẺ THÙ kia??? Giá như mà Đức Thánh Trần Hưng Đạo còn đây để dạy cho lũ trẻ chúng con biết đâu là phải, đâu là trái khi chúng con đang đối diện với một trận chiến không dùng gươm giáo, súng đạn? Nếu như Ngài còn đây thì Ngài sẽ có CHỈ ĐÍCH DANH Việt cộng là KẺ THÙ CỦA DÂN TỘC VN hay Ngài vuốt râu mỉm cười nói "kẻ nào ác thì các con cứ chống còn không có chống cộng cũng chả có làm sao cả! Hành động có thể đi ngược với lời nói…không sao vì binh lính có cái đầu…tự tụi nó suy nghĩ là ra đó thôi"??? Ngài có thể nào nói như vậy không nhỉ? Nếu mỗi người lính tự phát mà chiến đấu thì tự mỗi người sẽ làm theo suy nghĩ của mình. Nhưng nếu một dũng sĩ hay anh thư hào kiệt đứng ra kêu gọi binh lính đứng dưới cờ khởi nghĩa mà không chỉ ra đường lối rạch ròi thì đó có phải là một đạo quân? Hay chỉ là một đám người ô hợp nhào vô để tự ai muốn nghĩ gì thì cứ làm nấy?

Đó là hiện trạng của thế kỷ 21 khi toàn dân VN từ quốc nội tới hải ngoại đang MỘT LÒNG CHỐNG VIỆT CỘNG, bọn tay sai của thiên triều Trung Cộng…thì lại có nữ anh thư "cứu tinh dân tộc" Trần Kiều Ngọc đứng ra phất cờ "chống cái ác" mà "không có chống cộng." Nếu như chúng con không lên tiếng PHẢN ĐỐI thì lỡ anh chị em chúng con đầu quân dưới ngọn cờ KHÔNG CÓ CHỐNG CỘNG thì một ngày nào đó chính chúng con phải chém giết cái đám anh em đang đi ngược lại với những gì dân tộc VN đã và đang cố gắng làm trong 42 năm qua? Ngài là thiên tài quân sự và chiến lược quân sự thì có nhiều để ngài áp dụng trong trận chiến. Nhưng chúng con tin chắc là Ngài chỉ có một mục tiêu duy nhất: ĐÁNH ĐUỔI QUÂN NGUYÊN MÔNG tức là CHỐNG NGUYÊN MÔNG! Giờ đây, chúng con có giặc và Việt cộng. Vì vậy chúng con cũng chỉ có một mục tiêu duy nhất: CHỐNG CỘNG!

Chúng con kính mong anh linh của hồn thiêng sông núi, anh hùng tử sĩ và các bậc tiền nhân đã dựng nước và giữ nước Việt Nam sẽ phù trợ cho con đường đấu tranh CHỐNG CỘNG của chúng con sẽ sớm thành đạt và gìn giữ cho anh chị em chúng con không lạc lối mà làm lợi cho giặc.

New Hampshire, Thursday, September 28, 2017

Bảo Châu Kelley từ Level5 Media

This entry was posted in Thời Sự, Trần Kiều Ngọc. Bookmark the permalink.