Nguyễn Văn Huy- VIỆC GÂY QUỸ CỦA ‘PHONG-TRÀO GIỚI TRẺ VÌ NHÂN QUYỀN’ CỦA TRẦN KIỀU NGỌC LÀ PHẠM-PHÁP- oct 1, 2017


Nguyễn Văn Huy
added 6 new photos.

57 mins ·

VIỆC GÂY QUỸ CỦA ‘PHONG-TRÀO GIỚI TRẺ VÌ NHÂN QUYỀN’ CỦA TRẦN KIỀU NGỌC LÀ PHẠM-PHÁP

🏵️ 1. Trong trang facebook của The International Youth Movement For Human Rights (PHONG-TRÀO GIỚI TRẺ VÌ NHÂN QUYỀN), trong mục About (link: https://www.facebook.com/pg/IYMFHR/about/?ref=page_internal) , có một đoạn văn như sau:

“A NON-PROFIT ORGANISATION whose primary objective is to promote and support human rights activities, culture and social justice among the youth community.”

(“Một tổ chức phi-vụ-lợi mà mục-tiêu chính là đề-cao và ủng-hộ những hoạt-động vì nhân-quyền, văn-hóa và công-lý xã-hội giữa cộng-đồng tuổi trẻ.”)

Như vậy, The International Youth Movement For Human Rights cùng một giuộc với các hội từ-thiện, nghĩa là không có mục-đích kinh-danh, được quyền lạc-quyên và gây quỹ cho tổ-chức.

🏵️ 2. Trong mục About có cho địa-chỉ của website của tổ-chức The International Youth Movement For Human Rights: https://humanrightsyouth.org/.

Ngày hôm kia, Nguyễn Văn Huy còn vô download được, hôm nay muốn trở lại để kiểm-tra một lần nữa thì bị Google chận đường và cảnh-cáo: “Your connection is not private. Attackers might be trying to steal your information from humanrightsyouth.org (for example, passwords, messages or credit cards).” Đường không thông, thì chỉ còn nước gài số de thôi :). Website của "PHONG-TRÀO GIỚI TRẺ VÌ NHÂN QUYỀN" vậy mà có màn gài mìn hại người. Ghê quá 😨.

Trong mục DONATE của humanrightsyouth.org, có hai câu như sau:

(a) “The FUND RAISED for this campaign will go towards:”
(“Tiền quyên được cho cuộc vận-động này sẽ được đưa về:”)

(b) “All sponsorship are TAX DEDUCTIBLE (for Australians only).
(“Tất cả sự bảo-trợ có thể được trừ thuế – cho người Úc mà thôi.”)

🏵️ 3. Tuy nhiên, theo cơ-quan phụ-trách việc đăng ký các công-ty tên là ASIC (Australian Securities & Investments Commission), thì cái gọi là tổ-chức phi-vụ-lợi The International Youth Movement For Human Rights lại chính là một công-ty kinh-doanh! (link: https://connectonline.asic.gov.au/…/l…/SearchRegisters.jspx…)

Hồ-sơ đăng-ký của ASIC viết như sau:

“Type: Australian Public Company, Limited By Guarantee”

🏵️ Chú-thích của NguyễnVăn Huy:

Cái gọi là Đền Thờ Quốc Tổ của Cộng đồng Người Việt Victoria trước kia cũng từng được Nguyễn Thế Phong, tổng thư ký của Cộng đồng Người Việt Tự do Úc châu bây giờ, đăng-ký như là một công-ty kinh-doanh. Do đó, tiền bạc do công-chúng cúng dường đều chạy vào hầu bao riêng của ảnh và đồng bọn, chứ không phải vô công-quỹ của hội Cộng-đồng. Bị Anh Võ Long Ẩn kiện-cáo với chính-quyền, Phong phải trả cái gọi là Đền Thờ Quốc Tổ lại cho hội Cộng-đồng.

🏵️ 4. Sau đây, chúng ta sẽ dùng con số ABN “94 612 662 307” để kiểm-tra lại tư-cách lạc-quyên và việc bớt thuế cho người hiến-tặng.

Dùng con số ABN “94 612 662 307” ở trên, bỏ vào Search box của ACNC (Australia Charities and Not-for-profits Commission), thì kết-quả là “There are no records.“

Điều này có nghĩa là The International Youth Movement For Human Rights không hề đăng-ký để có tư-cách của một Charity hoặc Not-for-profits gì cả, và cũng không có quyền tổ-chức lạc-quyên để kiếm ăn :). Lẽ dĩ nhiên là một cái Public Company làm sao lại trở thành một Charity được? Ai mà quản-lý cho nỗi 😛?

Dùng con số ABN “94 612 662 307” bỏ vào Search box của Australian Business Register (tức là cơ-quan cho số ABN), thì kết-quả là:

“Deductible gift recipient status
NOT ENTITLED TO RECEIVE TAX DEDUCTIBLE GIFT”

Vậy thì việc fundraising trong mục Donate của humanrightsyouth.org là phạm-pháp rồi.

🏵️ Chú thích của Nguyễn văn Huy: ngày search trong tất cả ba cái form ở trên đều là 29/09/2017, chứ không phải từ năm nẳm năm nào.

🏵️ 5. Nói tóm lại, công ty kinh-doanh The International Youth Movement For Human Rights của luật sư Trần Kiều Ngọc đã cố tình lừa gạt người Việt để kiếm tiền lạc-quyên.

Đó không phải là một tổ-chức phi-vụ-lợi (Not-for-profit), do đó không có quyền tổ-chức lạc-quyên, và khi người ta quyên-tặng tiền thì người ta cũng không được giảm thuế chút nào.

Trần Kiều Ngọc còn đủ thời-giờ hồi-đầu hướng-thiện, vì Nguyễn Văn Huy không có ý-định khiếu nại với Sở Thuế như là Nguyễn Văn Bon, chủ-tịch Cộng-đồng Người Việt Tự do Úc châu hiện nay, đã làm đối với ca-sĩ từ Việt Nam qua trong năm 2012.

Xin trích-dẫn một đoạn văn từ bài “Melbourne – Úc – Người Biểu Tình bị tấn công” của Nguyễn Quang Duy (một nhân-vật của Ác Nhân Cốc – tức là cái gọi là Đền Thờ Quốc Tổ), đăng vào ngày 06/12/2012 trên Diễn Đàn Ý Dân (link: http://ydan.org/showthread.php…) :

“Trong cuộc biểu tình ông Nguyễn Văn Bon chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do cho biết biểu tình chỉ là một phương cách, CHÍNH ÔNG ĐÃ NÓI CHUYỆN TRỰC TIẾP VỚI ÔNG MICHAEL D’ASCENZO, CAO ỦY THUẾ VỤ (Commissioner of Australian Taxation Office) để có những biện pháp thích ứng nhằm ngăn ngừa việc các ca sĩ từ Việt Nam sang hát “lậu” và người Tổ Chức trốn thuế thu nhập.”

Vui lên đi nào 😛.

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.