Những điểm sai trong Bạch thư của ô Đinh Hùng Cường- Liên Hội CC S đã sáng suốt khi không chịu rút các điểm 1,2,3,4,5, trong Bản Tuyên Cáo

Hoàng Lan Chi

Bạch Thư của ô Đinh Hùng Cường đã dối trá những điểm nào?

Tóm tắt: Ông Lê Hữu Em và vài người muốn ông Đinh Hùng Cường và Liên Hội hòa giải cho cộng đồng được êm. Thay vì xin lỗi là đã vu cáo anh em thì ô Cường chối leo lẻo. Ông Cường còn ngang ngược đòi Liên hội cũng phải rút các điểm 1,2,3,4,5 của Bản Tuyên Cáo thì ô Cường mới chịu rút câu vu cáo kia ! Đây là ‘thủ đoạn khốn nạn nhất” của ô Cường, một thủ đoạn mà chỉ VC hay VT-ma mới có. (hãy coi ở dưới cho rõ), còn người quốc gia không ai như thế cả. Vì thế, Liên Hội từ chối họp báo do ông Em đề nghị và cho ông Em biết : ông Cường cứ họp báo, LH sẽ tùy vào kết quả và anh em sẽ họp vào ngày 1/10 để có quyết định chung. Sau đó, cũng không có họp báo. Ông Tần báo cáo ( vụ hòa giải thấy bại). Sau vài ngày, ông Cường gửi bạch thư, vu cáo cá nhân ô Tần 5 điều!

***********

1-Những điều ông Tần nói ô Cường đều đúng:

1.1-Ứng cử dưới tên hội ma: Ô Cường từng là chủ tịch một hội xưa tên A ( Hội Người Việt Quốc Gia vùng Hoa Thịnh Đốn được thành lập vào ngày 6 tháng 3 năm 1988. Kể từ ngày 12 tháng 10 năm 1988 cho đến nay, Hội Người Việt Quốc Gia do ông Đinh Hùng Cường làm Chủ Tịch không có một cuộc hội họp nào, hay bất kỳ một sinh hoạt nào, ngay cả giấy phép xin tái hoạt động cho Hội cũng không có. Nghĩa là Hội Người Việt Quốc Gia vùng Hoa Thịnh Đốn hoàn toàn ngưng hoạt động hay nói cách khác, đó là một hội chết, một hội MA.) Trước bầu cử, ông Cường register với city hội tên B nhưng khi ghi danh với cộng đồng thì ông Cường lại cứ dùng danh nghĩa hội A. Ông Cường rất hay lằng nhằng lắt léo.

1.2-Ô Cường dùng thủ đoạn khi tranh cử: cả cái vùng thủ đô ai cũng biết mà ông cứ chối. Ông cho gia đình, con cháu ồ ạt lập hội rồi ghi danh sinh hoạt với Tổ Chức Cộng Đồng vào phút cuối để “kiếm phiếu ưu tiên”. Chóng quên quá! Vụ này may có ông Lê Hữu Em khá cương quyết nên loại được một mớ hội kiểu ma đầu này.

2-Những gì Liên Hội nhận định về ĐHC ghi trong Bản Tuyên Cáo, đều đúng:

2.1 Ông Cường : vô trách nhiệm khi cho rằng ông không có thẩm quyền can thiệp vào việc làm của Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương.

2.2- Ông Cường : đã nói càn và gian dối, khi cho rằng Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương là một ủy ban độc lập, trong khi Hiến Chương không hề có điều khoản nào qui định như thế.

2.3-Ông Cường đã không can thiệp, đã để cho Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương muốn làm gì thì làm, ngay cả khi Ủy Ban Tu Chính vi hiến trầm trọng trong việc sửa đổi các chương căn bản bất di bất dịch của Hiến Chương

2.4- Ông Cường: đã quyết định thông qua bản Tuyên Ngôn và Điều Lệ Cộng Đồng, với lời khen ngợi bản văn vi hiến trầm trọng này trong Thư Bầu Biểu Quyết.

2.5-Ô Cường không tuân theo thủ tục tu chính Hiến Chương gồm 3 giai đoạn: đề nghị, thảo luận, biểu quyết. Ông bỏ qua phần thảo luận, gởi Phiếu Biểu Quyết ngắn gọn Đồng Ý hoặc Không Đồng Ý cho (bản Tuyên Ngôn và Điều Lệ Cộng Đồng) đến các thành viên Hội Đồng Đại Diện qua đường bưu điện, yêu cầu họ gửi lại văn phòng Cộng Đồng trước ngày 25/8/2017, trong khi đến tháng 9 mới có phiên họp của Hội Đồng Đại Diện để thảo luận bản dự thảo tu chính Hiến Chương rồi mới biểu quyết. Nếu việc biểu quyết bằng đường bưu điện không được chận đứng kịp thời, Cộng Đồng sẽ bị lèo lái vào chỗ nguy hiểm khôn lường.

3) Ông ĐHC đã không nhận lỗi, không xin lỗi, không rút câu vu cáo nhóm người sau đây là bị cs giựt dây (Bé Bảy,Trần Thị Tụ, ô Nguyễn Văn Tần, ô Nhất Hùng, Liên Hội Cựu CS, Cộng đồng Người Việt QGHK, Hội cựu SV QGHC, ông Lê Hữu Em, ô Trần Nhựt Thăng) mà bây giờ còn chụp mũ cá nhân ô Tần trong Bạch Thư v/v vụ hòa giải những điều sau đây:

3.1-đánh phá cá nhân ĐHC và làm suy yếu CĐVN bằng mọi cách,

3.2-tìm đủ mọi cách để triệt hạ uy tín Chủ tịch Cộng đồngvà tung tin gây hoang mang trong Cộng đồng.

3.3-chụp lấy cơ hội này để tung tin bôi nhọ và đánh phá CĐVN, coi như đây là một bản văn chính thức. ( ám chỉ tài liệu mà ô Cường gửi HĐĐD)

3.4-ông Tần lại tới tấp phát tán lời vu cáo tôi và cáo buộc cho tôi đã ám chỉ Liên hội Cựu chiến sỹ do ông làm Chủ tịch (LHCCS) và một số hội đoàn là có Việt Cộng đứng đằng sau, khi văn thư chưa kịp gửi đi.

3.5-Để việc đánh phá của mình đến tai nhiều người, mỗi ngày ông Tần, được sự tiếp tay phát tán của bà Nguyễn Thị Bé Bảy, Chủ tịch Hội (cựu) Nữ Quân nhân VNCH đã tung email đi nhiều nơi, kể cả ngoài phạm vi Cộng đồng, để đánh phá cá nhân tôi và Cộng Đồng.

Hoàng Lan Chi viết: tất cả mọi người xem, có ông chủ tịch nào mà hết vu cáo đồng đội là bị cs giựt dây và bây giờ còn lắt léo thủ đoạn, bóp méo Bản Tuyên Cáo và sau đó chụp mũ cá nhân ông Tần (5) điều trên?

4-Ông Cường kể rằng ông thỏa thuận với ô Lê Hữu Em có buổi họp báo và đôi bên xin lỗi nhau. Cá nhân tôi đã e-mail hỏi ô Lê Hữu Em điều này ( ĐÔI BÊN XIN LỖI NHAU) là sai hay đúng nhưng chưa nhận được mail ông LHE. Ô Nguyễn văn Tần thì cho biết : có. Ông Em có nói ông Tần xin lỗi vì lập lại các tin 1,2,3,4,5 trong Bản Tuyên Cáo và ô Tần không đồng ý nên ĐÃ KHÔNG CÓ BUỔI HỌP BÁO.

Trong thư Thông Cáo Chung do ông Em soạn, có phần của Liên Hội như sau:

a) Rút lại các điểm 1, 2, 3, 4 và 5 trong “ Tuyên Cáo Chung” vì vấn đề đã được Chủ Tịch Cộng Đồng Đinh Hùng Cường giải quyết thỏa đáng và rất tiếc đã lặp lại các điểm này.

b) Thu hồi “Tuyên Cáo Chung” và ngừng phổ biến nó.

Hoàng Lan Chi viết: thưa quý vị, tôi thấy các điều 1,2,3,4 và 5 trong Bản Tuyên cáo đều là SỰ THẬT, không có gì sai để Liên Hội phải rút cả? ( Coi ở phần 1 và 2 bên trên). Ô Cường đã thủ đoạn. NẾU Liên Hội rút các điểm 1,2,3,4,5 thì sau này ô Cường sẽ gào lên rằng chính Liên Hội đã thú nhận rằng (Cường ứng cử hợp pháp, Cường không dùng thủ đoạn ma, Cường không làm lơ cho Ban Tu Chính làm bậy, Cường không vi phạm thủ tục tu chính..!).

Quý vị đã thấy thủ đoạn của Đinh Hùng Cường chưa? Tôi cho rằng chỉ có vc mới ma đầu ngang được với ô Cường! Hy vọng ông Em, ô Thăng cũng nhìn thấy cái thủ đoạn “hết sức khốn nạn” này của ô Cường! Liên Hội đã RẤT SÁNG SUỐT khi quyết định vầy : mọi anh em đồng ý chuyện họp báo là của ô Cường và (ông Em, ô Hương Hỏa, bà Mộng Hoa). Tùy vào kết quả mà Liên Hội sẽ họp và sẽ biểu quyết vào ngày 1/10/2017. Còn thì Liên Hội không rút các điều 1,2,3,4, 5 trong Bản Tuyên Cáo!

Đến ngày 28/9, tức sau ba ngày thi ô Cường gửi Bạch Thư nội dung vu cáo ô Tần đến 5 điểm và còn lắt léo thủ đoạn định làm mờ mắt mọi người nếu như tôi không viết bài này và vạch ra.

KẾT LUẬN:

1) Liên hội CCS với bản Tuyên cáo ( các điểm 1,2,3,4,5) nhận định về ô Đinh Hùng Cường hoàn toàn đúng, không có gì sai.

2) Ông Nguyễn văn Tần nhận định về ô Đinh Hùng Cường cũng hoàn toàn đúng, không có gì sai.

3) Vì thế, Liên Hội hay ô Tần KHÔNG PHẢI xin lỗi ô Cường

4) Ngược lại, ông Cường đã vu cáo anh em/chiến hữu cũ là bị cs giựt dây. Ô Cường viết là ông ta nghe hai vị cố vấn ( Thomas Pham và Bích Hà khuyên vầy vầy…). ! Quyền hỏi cố vấn là của ô Cường nhưng quyết định của ô Cường thì ô phải chịu trách nhiệm. Họ là cố vấn, không phải chủ của ông. ( ngoài lề: trình độ viết và lý luận của Thomas Pham và Bích Hà: cả vùng Hoa Thịnh Đốn này đều rõ tới đâu!). Do đó, ô Cường PHẢI XIN LỖI bà Tụ, ô Nhất Hùng, anh chị em trong Liên Hội CCS và Hội cựu Sv QGHC vì ông Cường đã vu cáo họ.

5) Qua thái độ ngoan cố, lì lợm của ô Cường thời bầu cử,thái độ giả vờ lơ để Nguyễn Văn Thành lợi dụng khe hở hiến chương để khoác áo “không cs” cho cộng đồng, thái độ lăng ba vi bộ để kéo dài, bán cái trong youtube buổi họp với Hội cựu SV QGHC, thái độ trơ trẽn khi chối tội, thái độ hèn hạ khi đổ lỗi cho ( hai cố vấn Thomas Pham và Bích Hà), thái độ thủ đoạn lắt léo khi ông ta đòi Liên Hội rút các điều 1,2,3,4,5 của Bản Tuyên Cáo thì Cường mới rút câu vu cáo cs cho anh em đồng đội cũ: tôi nghĩ rằng mọi người lính trong Liên Hội ĐỀU ĐÃ TỎ và cả những người từng ủng hộ ĐHC mù quáng như ( Bà Kim Oanh, Đèo Văn Sách, Lý Kim Hà , Bích Hà, Thomas Phạm..) cũng nên mở to mắt ra mà nhìn.

Hoàng Lan Chi

27/9/2017

Phụ Lục:

§ Bạch Thư của ô Đinh Hùng Cường ( hòa giải thất bại)- vụ Ông Cườn g vu cáo anh em là bị cs giựt dây- Sep 27, 2017

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

One Response to Những điểm sai trong Bạch thư của ô Đinh Hùng Cường- Liên Hội CC S đã sáng suốt khi không chịu rút các điểm 1,2,3,4,5, trong Bản Tuyên Cáo

  1. Pingback: MX Trần Quang Duật sai rồi ( chuyển mails bôi nhọ ông Nguyễn Văn Tần, của trungthanhle48@gmail.com- Vụ hậu hiến chương Hoa Thịnh Đốn -Sep 29, 2017 |

Comments are closed.