Quỳnh Trâm-THÀNH CÔNG ĐI ĐÔI VỚI TỰ KIỂM DUYỆT

Bài ngắn và hay

Lan Chi

THÀNH CÔNG ĐI ĐÔI VỚI TỰ KIỂM DUYỆT

https://www.facebook.com/nguyen.h.quynh.tram/posts/10215029693399719

Trong stt (một năm trước) đó chúng tôi có trích câu nói sau đây:

"Một trong những điều mà thành công đã dạy tôi là (tự) kiểm duyệt." ~ Tracey Emin

Xin cũng nói rõ hơn là chữ "thành công" trong câu nói của Tracey Emin không phải chỉ là thành công trong nghề nghiệp trong xã hội (ví dụ bác sĩ, kỹ sư, linh mục, hòa thượng, v.v…), nếu chúng ta quan sát các sinh hoạt trong cộng đồng thiểu số người Việt tị nạn CS trên khắp thế giới.

Thành công này là thành công khi có một chức vị trong cộng đồng. Ví dụ chức vụ chủ tịch/phó chủ tịch là những người vì các chức vị đó (cho dù không có lương nhưng) không dám lên tiếng sợ bị chụp mũ là người "xấu", người "đánh phá", v.v….

Thành công này còn có thể là vì một số người:

(1) đàn đúm, bè phái trong ăn chia tiền của loại bất chánh nên có được tên tuổi. Ví dụ các đảng viên trung ương của băng đảng VT ma, hay những vị chủ tịch/Ban Chấp Hành/Ban Giám Sát dễ lạm dụng chức quyền để thao túng biển lận [ví dụ vđ Ban Chấp Hành cộng đồng Victoria tại Úc thuộc một chân rết của VT ma đang bị ông Võ Long Ẩn (https://youtu.be/iqmdPhe9SHo) vạch mặt đã biển thủ 2 triệu đô thay vì phục vụ người Việt tị nạn];

(2) tranh dành ăn tạp các mảnh bánh rơi rụng sau khi đám lớn đã ăn chia (ví dụ mới đây nhất là Trần Đông Đức/báo Người Việt tại miền Đông HK & thân hữu của VT ma, hay cặp bài trùng Trịnh Du/Nhất Nguyen–những tên chạy bàn cho Hoàng Duy Hùng lúc trước, và Chu văn Cương/Bryan Chu hiện tại);

(3) sử dụng chức vị thành công trong xã hội (bằng bác sĩ như Hoang van Nguyen, bằng luật sư như Trần Kiều Ngọc) như là cái tín chỉ miễn nhiểm bất cứ phê bình của công luận. Họ lạm dụng vị trí xã hội đó hầu tạo ảnh hưởng trong dư luận. Họ sử dụng bằng cấp đó tạo quân để chỉ đạo, thúc khích/thòng lọng, và đánh phá/bịt miệng/xóa điều nói và làm sai mỗi khi ai lên tiếng nên không còn là người có văn hóa nữa.

(4) sử dụng hồ sơ tù đày của mình để tìm cách ảnh hưởng đám đông và lạm dụng uy tín đó (ví dụ Lm Nguyễn văn Lý, ông Phạm văn Thành /Paris, bà Bùi thị Minh Hằng/VN, v.v…).

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.