Nhận định về Bức Tâm thư của ô Nhất Hùng với nội dung “hòa giải” với CT Đinh Hùng Cường ( ô Cường là người đã vu cáo các chiến h ữu cũ là bị cs giựt dây) -Cộng đồng DC- Sep 17, 2017

Chuyện cộng đồng Hoa Thịnh Đốn ( Hậu vụ Hiến Chương Hoa Thịnh Đốn )

Thưa quý vị

Liên Hội Cựu CS DC gửi Bản Tuyên Cáo có nội dung bất hợp tác CT cộng đồng Đinh Hùng Cường. Lý do: ô Cường đã vu cáo cho các chiến hữu cũ là bị cs giựt dây và ô Cường im lặng ( không rút lại hay xin lỗi) khi Liên Hội yêu cầu trả lời. Mọi người khắp nơi đang hưởng ứng ký tên thì Chủ tịch Maryland, ô Nhất Hùng, gửi Bức Tâm Thư đề nghị sai nhiều điều. Được biết trước đó ô Nhất Hùng là người chỉ trích ô Đinh Hùng Cường rất sớm và ô Nhất Hùng cũng là đảng viên của Việt Quốc.

Dưới đây là Bức Tâm Thư của ô Nhất Hùng và thư nhận định của chúng tôi .

Hoàng Lan Chi

***************************

Hoàng Lan Chi viết:

Chúng tôi xin phép có ý kiến với Bức Tâm Thư của ô Nhất Hùng:

1) Ô Nhất Hùng tha thiết xin các điều sau đây ( Trích NH: 1/ Không nên viết hay phổ biến những bài viết Phê Bình về những gì liên quan đến TCHC vì bản TN và ĐL đã được thu hồi rồi. 2/ Không nên viết hay phổ biến những bài viết Phê Bình UBTC vì UBTC đã bị giải tán.3/ Không nên viết hay phổ biến những bài viết phê bình quá khích với ông CT CĐ HTĐ vì ông CT Đinh Hùng Cường đã cho thu hồi bản TN ĐL, đã giải tán UBTC rồi và đang là người Đại Diện Chính Thức cho Đồng Hương VN vùng HTĐ. Ngưng trích)

Hoàng Lan Chi viết : Ông Nhất Hùng đã Xin Muộn và Xin không đúng. Lý do: Sau buổi họp của Hội Cựu Sv QGHC, chúng tôi làm Bản Tổng Kết và coi như xong. Chúng tôi không thấy có bất cứ bài viết nào nữa cả. THẾ NHƯNG không ngờ ô Đinh Hùng Cường, khi trả lời Dương Phục, lại vu cáo các chiến hữu cũ là bị cs giựt dây. Vì thế, Liên Hội đã bắt buộc phải gửi văn thư yêu cầu ô Cường trả lời nhưng ô Cường lại làm sai lần nữa là im lặng thay vì xin lỗi hay rút lại lời nói ẩu. Điều đó đã đẩy Liên Hội đến việc phải ra Bản Tuyên Cáo. Cũng không có ai viết bài gì cả về những sự việc đã qua. Cá nhân chúng tôi tiếp tay vụ Bản Tuyên Cáo. Thế nhưng Ngô Ngọc Hùng phỏng vấn rồi Sơn Tùng viết bài và chính cá nhân ông Nhất Hùng là người trả lời Sơn Tùng đầu tiên. Người trả lời thứ hai là bà Bé Bảy và người thứ ba là tôi (Hoàng Lan Chi). Như vậy: Thưa ông Nhất Hùng, bài viết từ cá nhân ông, bà Bé Bảy và tôi chỉ là để trả lời cho ô Sơn Tùng.

KL: Các điểm 1,2,3 của ô Nhất Hùng là thừa thãi và không đúng.

2) Ông Nhất Hùng đề nghị (Trích: 3/ Tha thiết mong Quý Vị lãnh đạo LHCCS VNCH Vùng HTĐ ngừng gởi Bản Tuyên Cáo ngay vì theo chúng tôi như thế là đã đủ và không còn cần thiết nữa. 4/ Tha thiết mong những người Đại Diện Cộng Đồng, Đại Diện LH nên có một buổi tiếp xúc để thông cảm và hiểu nhau hơn. Ngưng trích)

Hoàng Lan Chi viết:

2.1- Ô Nhất Hùng ĐÃ KHÔNG ĐÚNG khi đề nghị NGƯNG gửi Bản Tuyên Cáo. Cá nhân ông thấy là đủ và Liên Hội không thấy vậy. Ông hãy giải thích : thế nào là đủ và thế nào là không cần thiết?

Thưa ông, thành phần Hội Đồng Đại Diện gồm có những ai, thuộc tổ chức nào, có trình độ ra sao, có ý thức chính trị thế nào, có bè phái với ô Đinh Hùng Cường ra sao: ô Nhất Hùng thừa biết. Tôi còn nhớ ô Lê Hữu Em cũng từng nói trong buổi họp, ông quá rõ văn Phòng Thường Trực gồm nhiều người “thích” ô Cường. Cư dân DC gồm các thành phần văn nghệ sĩ có lập trường chính trị ra sao, có thái độ chính trị thế nào: ô Nhất Hùng cũng biết rất rõ. Do đó nếu Bản Tuyên cáo thiếu vắng chữ ký của nhiều vị trong Hội Đồng Đại Diện, nhiều vị lão làng của giới văn nghệ sĩ Dc: là điều quá dễ hiểu.

NHƯNG, xin ô Nhất Hùng hãy xem đi: Liên Hội CCS vùng Hoa Thịnh Đốn với những người lính quốc gia có lập trường chống cộng rõ ràng quyết liệt là những người đi tiên phong trong việc bày tỏ thái độ chính trị của họ trong Bản Tuyên Cáo, đúng không ạ. Và họ được sự ủng hộ của ai? Của những Tổ Chức Cộng Đồng khắp nơi, của các tổ chức hội đoàn khắp nơi, của các cá nhân khắp nơi. Những thành phần ủng hộ đó là ai? Họ có biết ô Đinh Hùng Cường không? KHÔNG. Họ không có tị hiềm cá nhân nào với ô Cường cả và sự ký tên của họ là một THÁI ĐỘ CHÍNH TRỊ. Thái độ đó là không chấp nhận bất cứ một người nào manh nha đổi cộng đồng chống cộng thành cộng đồng không cs và Họ cũng không chấp nhận một chủ tịch cộng đồng mà dám buông lời vu cáo các chiến hữu cũ là bị cs giựt dây!

Ngoài ra xin ông Nhất Hùng hãy xem đi, giới nghệ sĩ có ai? Xin thưa, có Dược sĩ/nhạc sĩ Mai Châu, phu quân ca sĩ Hoàng Oanh. Ông Mai Châu vốn lặng lẽ kín tiếng nhưng vì sao ông ký tên vậy? Vì ông có tấm lòng son sắt với quốc gia, vì ông có tấm lòng với cộng đồng và vì ông có ý thức bảo vệ cộng đồng, ý thức bảo vệ phòng tuyến cuối cùng.

Giới nghệ sĩ ký tên còn ai nữa? Xin thưa đó là nghệ sĩ Kim Tuyến. Cô Kim Tuyến đã từng nổi tiếng khi cô gặp vc nằm vùng Kim Cương ở Little Sài Gòn và cô đã cự thẳng tay.

Vâng, thưa ông Nhất Hùng, hai nghệ sĩ ấy có giá trị gấp ngàn nghệ sĩ có lập trường “ỡm ờ” khác ở DC!

Vâng, thưa ông Nhất Hùng, các vị cựu chủ tịch Tổ Chức Cộng Đồng hay đương kim chủ tịch Tổ Chức Cộng Đồng khắp nơi có giá trị gấp ngàn lần một số vị có lập trường “ỡm ờ” trong Hội Đồng Đại Diện.

Vâng, thưa ô Nhất Hùng, những người ký tên ấy có giá trị ngang bằng với bà Trúc Nương, bà Sâu Hùng, bà Trung Thành, bà Minh Nguyệt LS Restaurant, Bà Elizabeth Hoàng, Bà Nguyễn thị Bé….ở Hoa Thịnh Đốn.

Tóm lại: danh sách những người ký tên vào Bản Tuyên Cáo là những người có lập trường chính trị, có tư tưởng chính trị và có thái độ chính trị rõ ràng. Do đó nếu số người ký hiện nay là 100 thì ông Nhất Hùng hãy nghĩ rằng nó sẽ là 100.000 nếu so với những kẻ “ỡm ờ” của Hoa Thịnh Đốn.

2.2 ô Nhất Hùng cũng không đúng khi đề nghị đôi bên ngồi họp với nhau để hiểu nhau hơn. Theo tôi thì ô Nhất Hùng nên đề nghị với Đảng Việt Quốc của ông như vầy: Các anh hãy khuyên ô Đinh Hùng Cường xin lỗi và rút lại lời nói vu cáo các chiến hữu cũ là bị cs giựt dây. Làm được như thế thì chúng tôi mới thấy ô Nhất Hùng là LÀM ĐÚNG và Đảng Việt Quốc của ông mới là BIẾT CÁCH HÀNH XỬ, BIẾT CÁCH ĐỨNG LÊN LÃNH TRÁCH NHIỆM TRƯỚC LỊCH SỬ CỘNG ĐỒNG HẢI NGOẠI VÙNG HOA THỊNH ĐỐN. Hội Cựu SV QGHC đã làm tròn bổn phận của họ. Nay, đến phiên Việt Quốc.

Hoàng Lan Chi

17/9/2017

Bức Tâm Thư của ô Nhất Hùng

Kính Thưa Quý Đồng Hương

Kính Thưa Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng VN Vùng Wash DC, MD, VA

Kính Thưa Quý Bậc Trưởng Thượng, Thân Hào Nhân Sĩ

Kính Thưa Quý Vị Lãnh Đạo Các Hội Đoàn trong LH CCS VNCH Vùng HTĐ và Phụ Cận

Chúng tôi là Nhất Hùng (Trần Quang Định), hiện là Đồng Chủ Tịch Cộng Đồng VN Vùng Hoa Thịnh Đốn kính gởi "Tâm Thư" này, mong Quý Vị xem xét.

Thưa Quý Vị, trung tuần tháng 8 đầu tháng 9/2017. Trong lúc Cộng Đồng VN Vùng HTĐ đang tiến hành các bước để Tu Chính Hiến Chương Cộng Đồng HTĐ thì Đồng Hương đặt ra vài vấn đề cần phải bàn khẩn cấp nên Liên Hội CCS VNCH Vùng HTĐ, và sau đó một ngày là Hội SV QGHC Miền Đông HK có tổ chức hai cuộc Họp để thảo luận về các thắc mắc của Đồng Hương. Sau hai cuộc Họp này và sau buổi họp mở rộng của VPTT và BCH Cộng Đồng ngày 31/8/2017. Cộng Đồng HTĐ đã quyết định:

1/ Thu hồi Bản "Tuyên Ngôn-Điều Lệ" mới

2/ Giải tán Ban Tu Chính Hiến Chương 2017

3/ Buổi họp Hội Đồng Đại Diện sẽ được tổ chức trong tháng 10/2017 thay vì tháng 9

Quyết định này đã được Thông Báo rộng rãi.

Những tưởng mọi chuyện tạm yên để chờ những Quyết Định mới của Hội Đồng Đại Diện sau phiên họp thường kỳ vào tháng 10/2017. Thế nhưng mọi bất đồng không những không có chiều hướng lắng dịu mà càng ngày càng có dấu hiệu gia tăng. Ai cũng cho là mình đúng, mình phải…với những bài viết tràn ngập trên mạng.

Vì Cộng Đồng HTĐ và cả Liên Hội CCS VNCH HTĐ còn rất nhiều việc phải làm cho cuối năm và vì gần đây CS tăng cường thực hiện NQ 36 ngay trong vùng Thủ Đô, cụ thể là chúng Hội Họp công khai với Chính Quyền vùng HTĐ để mua-bán trục lợi. Chưa kể hiện nay CS đang cho người thụp thò "cờ đỏ", cố ý xâm nhập vào những khu buôn bán đông đúc của Người Việt QG tị nạn CS để thăm dò phản ứng, để gây rối, để khiêu khích…

Vì những khó khăn chồng chất như vậy, chúng tôi đã nghĩ đến chuyện phải cố gắng dung hòa để tạo tình đoàn kết trong Cộng Đồng, có đoàn kết thì chúng ta mới có thể đối phó với những âm mưu đầy quỷ quyệt của CS.

Nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm được cơ hội thuận lợi nào để thực hiện, cho đến sáng nay chúng tôi nhận được một bài viết của ông Đỗ Hồng Anh, nguyên Chủ Tịch Cộng Đồng VN HTĐ(2008-2010 và 2010-2012) trong đó có một nội dung mà chúng tôi rất đồng thuận là: – Không nên bỏ hai chữ CHỐNG CỘNG trong Hiến Chương –

Cũng vì cái ý này của ông ĐHA mà chúng tôi cảm thấy yên tâm là không bị cho rằng đứng ở "phe này hay phe nọ". Nên chúng tôi viết Tâm Thư này.

Chúng tôi xin tất cả Quý Đồng Hương hãy vì lợi ích chung của Cộng Đồng VN vùng HTĐ, vì yêu cầu "đoàn kết" để đối phó với những âm mưu thực hiện Nghị Quyết 36 đầy nham hiểm của CS mà thực hiện các việc sau đây:

1/ Không nên viết hay phổ biến những bài viết Phê Bình về những gì liên quan đến TCHC vì bản TN và ĐL đã được thu hồi rồi

2/ Không nên viết hay phổ biến những bài viết Phê Bình UBTC vì UBTC đã bị giải tán.

3/ Không nên viết hay phổ biến những bài viết phê bình quá khích với ông CT CĐ HTĐ vì ông CT Đinh Hùng Cường đã cho thu hồi bản TN ĐL, đã giải tán UBTC rồi và đang là người Đại Diện Chính Thức cho Đồng Hương VN vùng HTĐ.

3/ Tha thiết mong Quý Vị lãnh đạo LHCCS VNCH Vùng HTĐ ngừng gởi Bản Tuyên Cáo ngay vì theo chúng tôi như thế là đã đủ và không còn cần thiết nữa.

4/ Tha thiết mong những người Đại Diện Cộng Đồng, Đại Diện LH nên có một buổi tiếp xúc để thông cảm và hiểu nhau hơn.

Tâm Thư này viết vì lương tâm, vì trách nhiệm, kính mong Quý Vị lắng nghe.

Trân trọng kính chào.

Nhất Hùng (Trần Quang Định) 16/9/2017

Đồng CT Cộng Đồng VN Vùng HTĐ.

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.