Liên Hội CCS đã dọn cỏ, mong Đảng Việt Quốc hãy giết sâu để be b ờ đắp lũy cho thành trì Hoa Thịnh Đốn – Vụ “Hiến Chương DC” – Se p 17, 2017

Vụ “ Hậu Hiến Chương DC”

· Tuyên cáo của Liên Hội CCS DC.

· Bức tâm thư của CT MD, Nhất Hùng, và nhận định của HLC về bức thư này.

· Ô Nhất Hùng trả lời về nhận định của HLC

· HLC đề nghị tiếp với Đảng phái chính trị ở DC ( Việt Quốc)

************************

Thưa quý vị

1) Bản Tuyên Cáo của Liên Hội CCS DC có nội dung là bất hợp tác với ô Đinh Hùng Cường vì ông này vu cáo có cs giựt dây những người nêu thắc mắc. Thắc mắc đó là vì sao Ban Tu Chính của ô Cường dám sửa Mục Đích và Điều Lệ ( để biến cộng đồng chống cộng thành cộng đồng không cs) là những chương không được sửa của Hiến Chương Cộng Đồng.

2) Liên Hội CCS đang gửi thư đi khắp nơi để mọi người quốc gia chống cộng ký tên từ ngày 6 tháng 9. Đến ngày 16/9 tức là mới có 10 ngày thì ô CT Maryland, Nhất Hùng, bỗng dưng gửi Bức Tâm Thư xin (những điều sai) và đề nghị (điều không đúng). Xin nhắc lại: chính ô Nhất Hùng lại là người lên làn sóng chỉ trích ô Đinh Hùng Cường rất nặng ngay từ đầu. Lý do nào ông Hùng làm vậy? Chúng tôi ở xa không biết nhưng sẽ điều tra sau.

3) Để bảo vệ việc làm chính đáng của những người lính quốc gia trong Liên Hội CCS DC là họ đi tiên phong trong việc tố cáo với công luận (âm mưu từng bước làm phai mờ lằn ranh quốc cộng bằng việc biến cộng đồng chống cộng qua cộng đồng không cs)họ, người lính DC, cũng bảo vệ toàn thể những người bị ô Đinh Hùng Cường vu cáo là bị cs giựt dây, thì cá nhân tôi đã phải vội vã lên tiếng nhận định về (những cái Xin SaiĐề Nghị Không Đúng) trong Bức Tâm Thư của ô Nhất Hùng.

4) Trả lời sự nhận định của HLC, ô Nhất Hùng cho biết: Ông tự đề ra (chúng tôi hiểu là trong thâm tâm ông mà thôi vì không ai đọc được điều đó ở Bức Tâm Thư) thời hạn là 7 ngày và khẳng định ông sẽ ký tên vào Bản Tuyên Cáo nếu sau 1 tuần không có biến chuyển tích cực. ( Trích ô Hùng: Chúng tôi tự đặt ra mốc thời gian cho chúng tôi là trong vòng một tuần, kể từ ngày Bức Tâm Thư gởi ra. Nếu chúng tôi không thấy có những chuyển biến tích cực như "Tinh Thần Cộng Tác", "Sự Phục Thiện"…chúng tôi tái khẳng định thái độ, kể cả CHÍNH THỨC ỦNG HỘ BẢN TUYÊN CÁO của LH CCS VNCH Vùng HTĐ và phụ cận.)

5) Chúng tôi hoan hô lập trường quốc gia của ô Nhất Hùng. Tuy vậy, chúng tôi thắc mắc ( chuyển biến tích cực như ông viết) là chuyển biến gì?Là ô Đinh Hùng Cường sẽ xin lỗi và rút lại câu vu cáo các chiến hữu cũ là họ bị cs giựt dây hay sao? Sự xin lỗi nếu có đó của ô Cường là kết quả của ô Lê Hữu Em hay của Đảng Việt Quốc của ông Nhất Hùng? Chúng tôi nghĩ công luận nên biết điều này. Lý do: trách nhiệm với mọi việc trong cộng đồng là của mọi người dân sống ở đó và gióng tiếng nói hay đề nghị biện pháp hành động phải là từ Liên Hội, các tổ chức/hội đoàn và PHẢI TỪ các Đảng Phái Quốc Gia nữa. Quý Đảng Phái không thể làm ngơ để mặc mọi việc cho Hội Cựu Sv QGHC hay Liên Hội Cựu CS làm được. Để có một VN Dân Chủ Tự Do thì người quốc gia hải ngoại không chỉ làm những việc sau đây (viết bài chống cs; hỗ trợ giúp các người tranh đấu trong nước; viết tài liệu cho người trong nước hiểu thêm về cs vì họ bị bưng bít; ) mà còn là be bờ đắp lũy cho cộng đồng tại đây . Lý do: chúng ta cần (cộng đồng chúng ta là một cộng đồng quốc gia chống cs) và cũng cần (cộng đồng chúng ta là một cộng đồng mạnh mẽ khỏe khoắn) để còn là một bông hoa đẹp trong vườn hoa Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ! Muốn cho cộng đồng là bông hoa đẹp thì phải dọn cỏ, giết sâu, phải không thưa ông Nhất Hùng?

Một lần nữa chúng tôi nghĩ vầy ạ:

Liên Hội Cựu CS và Hội Cựu SV QGHC đã dọn cỏ

Đề nghị đảng Việt Quốc của ông Nhất Hùng hãy giết sâu đi ạ.

Hoàng Lan Chi

9/2017

Bài Liên Quan:

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

1 Response to Liên Hội CCS đã dọn cỏ, mong Đảng Việt Quốc hãy giết sâu để be b ờ đắp lũy cho thành trì Hoa Thịnh Đốn – Vụ “Hiến Chương DC” – Se p 17, 2017

  1. Pingback: Tài liệu về vụ Hiến Chương DC cập nhật Sep 19, 2017 |

Comments are closed.