ÔNG ĐINH HÙNG CƯỜNG NÊN RÚT LẠI LỜI VU CÁO- Sep 16, 2017

ÔNG ĐINH HÙNG CƯỜNG NÊN RÚT LẠI LỜI VU CÁO

Vụ CT Đinh hùng Cường vu cáo các chiến hữu cũ là bị cs giựt dây

Khi họ thắc mắc vụ sửa hiến chương DC

Thưa quý vị

Sau hai buổi họp với ( Liên Hội CCS) và ( Hội Cựu Sv QGHC) thì CT Đinh Hùng Cường và Trưởng Ban Tu Chính đã đồng ý với mọi người là hủy bỏ cái mà ô Thành đã lợi dụng khe hở để sửa ( từ cộng đồng chống cộng sang cộng đồng không cs). Lẽ ra mọi việc tới đó là êm. NHƯNG ông Đinh Hùng Cường đã tự chuốc rắc rối vào mình khi ông vu cáo các chiến hữu cũ của ông là có tổ chức cộng sản sau lưng. Những đối tượng bị ông vu cáo là Bé Bảy, Nhất Hùng, Trần Thị Tụ, ô Nguyễn Văn Tần, ô Nhất Hùng, Liên Hội Cựu CS, Cộng đồng Người Việt QGHK, Hội cựu SV QGHC. Đó là những người và tổ chức nêu thắc mắc với ô Cường.

Liên Hội đã có văn thư yêu cầu ô Đinh Hùng Cường giải thích. Lẽ ra ô Cường có thể có hai cách: 1) Ông nói rõ ông ám chỉ ai. 2) Hoặc là ông rút lại lời nói.

Cách cư xử trên vừa dễ vừa giải quyết mau chống vấn đề. Lý do ông vu cáo thì phải chứng minh. Nếu không chứng minh được thì coi như lỡ lời và rút lại.

Thế nhưng ô Đinh Hùng Cường IM LẶNG KHÔNG THÈM TRẢ LỜI

Câu hỏi xin được phép hỏi quý ông Lê Hữu Em, Trần Nhựt Thăng ( hai ông đã rất vất vả nhưng vì hai ông là cựu chủ tịch cộng đồng/sáng lập viên/người viết hiến chương, cao niên) rồi đến các cựu chủ tịch cộng đồng kế tiếp như ( Nguyễn Văn Tần, Lý Văn Phước, Đỗ Hồng Anh, Đoàn Hữu Định…) cũng như quý OB văn nghệ sĩ ( Kỷ Nguyên Mới, Cỏ Thơm..), quý báo chí rằng: Thái độ trên của CT Đinh Hùng Cường là sai hay đúng ạ? Quý vị nghĩ quý vị có nên khuyên ông Cường rút lại lời nói không ạ?

Còn ô Sơn Tùng đã cư xử rất sai vì ông không biết khuyên ô Cường mà ông còn nhỏ nước mắt cá sấu là sao anh em chiến hữu không thương yêu nhau?!

Xin quý vị đừng để mọi người khắp nơi trên thế giới cười cái cộng đồng thủ đô là có một ông chủ tịch có quá nhiều lỗi lầm và lỗi mới nhất là vu cáo các chiến hữu cũ là bị cs giựt dây mà nhất định không rút lại lời nói.

Chỉ rút lại lời nói là mọi việc coi như giải quyết xong.

Hoàng Lan Chi

16/9/2017

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

1 Response to ÔNG ĐINH HÙNG CƯỜNG NÊN RÚT LẠI LỜI VU CÁO- Sep 16, 2017

  1. Pingback: Tài liệu về vụ Hiến Chương DC cập nhật Sep 19, 2017 |

Comments are closed.