Xin phép hỏi ô Hồ Văn Tâm và Hội Cảnh Sát ít câu ạ ( về vụ quý ông rút khỏi Bản Tuyên Cáo của Liên Hội CCS) – Sep 13, 2017

XIN PHÉP HỎI Ô HỒ VĂN TÂM VÀ QUÝ HỘI CẢNH SÁT SAU KHI QUÝ ÔNG RÚT KHỎI BẢN TUYÊN CÁO

Chúng tôi là Hoàng Lan Chi, ký giả của TM Phụ Nữ MớiThương Mại Miền Đông, xin mạn phép hỏi ông Hồ Văn Tâm, HỘI THÂN HỮU CỰU CẢNH SÁT QGVNCH/VÙNG HTD ít câu ạ

1-Cá nhân ông và Quý hội chỉ không hợp tác với những ai không chống cs, phải không ạ?

2-Vậy cá nhân ông và quý hội sẽ hợp tác với kẻ đã vu cáo cho những cá nhân và tổ chức sau đây là có tổ chức cs giựt dây phía sau, phải không ạ? Xin được nhắc lại: thắc mắc về (Bản Điều Lệ và Nội Quy được ô Đinh Hùng Cường gửi cho Hội Đồng Đại Diện kèm Phiếu Biểu Quyết) được Nữ quân nhân Bé Bảy đọc đầu tiên và nêu thắc mắc; sau đó là bà Trần Thị Tụ, ô Nguyễn Văn Tần, ô Nhất Hùng, Liên Hội Cựu CS, Cộng đồng Người Việt QGHK, Hội cựu SV QGHC. Trong hai buổi họp với Liên Hội và QGHC, với youtube chứng minh, mọi người thấy rõ cộng đồng thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã đồng lòng là một cộng đồng chống cộng. Như thế, khi ô CT Cộng đồng Đinh Hùng Cường trả lời Dương Phục và nói rằng “có nhiều nguời đánh phá vì tị hiềm, vì cá nhân hoặc có hẳn một tổ chức CS đứng sau ” là ô Cường ám chỉ ai? Không lẽ ô Cường ám chỉ các con ma ạ? Những người ở xa cũng chỉ nghe tin từ Hoa Thịnh Đốn và tiếp tay chuyển tiếp. Cá nhân tôi cũng phỏng vấn người Hoa Thịnh Đốn , thu lượm tin tức và viết nhận định dựa trên các “True facts”. Không một ai vu cáo ô Cường điều gì.

3-Theo ý cá nhân ông và quý hội, sau khi ô Đinh Hùng Cường vu cáo những người thắc mắc về sự sửa hiến chương như thế, thì Liên Hội đã gửi thư yêu cầu ô Đinh Hùng Cường trả lời. Vậy hành động này của Liên Hội là sai hay đúng, là đoàn kết hay không đoàn kết ạ?

4-Theo ý cá nhân ông và quý hội, sau khi ô Đinh Hùng Cường im lặng, không trả lời thư của Liên Hội thì Liên Hội đã ra Bản Tuyên Cáo có nội dung ( bất hợp tác với người vu cáo cho các cựu chiến sĩ, các chiến hữu của mình, các đồng sự của mình là bị một tổ chức cộng sản giựt dây) là sai hay đúng, là đoàn kết hay không đoàn kết ạ?

5-Ví dụ bây giờ, chúng tôi vu cáo cho cá nhân ông và quý hội là ăn hối lộ của ô Đinh Hùng Cường và chúng tôi lì lợm, im lặng sau khi quý hội gửi thư yêu cầu chúng tôi trả lời, thì quý hội nghĩ sao? Quý hội sẽ có phản ứng gì ạ?

Rất mong được sự hồi đáp của cá nhân ông và Quý Hội

Trân trọng

Hoàng Lan Chi

PS: chúng tôi không cần nhận định thư bà Tuyết Mai vì qua các câu hỏi của chúng tôi dành cho Hội Cảnh sát, là cũng đủ cho mọi người thấy sự bào chữa của bà Mai là vô lý.

Bài liên quan:

§ Tổng Kết vụ “Hiến Chương DC”-Danh sách cảm ơn người hỗ trợ- Sep 1, 2017

*******

THƯ HỘI THÂN HỮU CỰU CẢNH SÁT QGVNCH/VÙNG HTD VÀ PHỤ CẬN YÊU CẦU RÚT TÊN RA KHỎI BẢN TUYÊN CÁO CHUNG CỦA LIÊN HỘI CCSVNCH/HTD &PHỤ CẬN.

CSQG/HTD /PC <csqghtdpc>

Hội Thân Hữu Cựu CSQG/VNCH Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận;

Trân trọng minh xác :

1/ "Bản Tuyên Cáo Chung" của LHCCS đã đi quá xa với tinh thần lời phát biểu của CH Hội Trưởng Hồ Văn Tâm :

Với tư cách cá nhân, CH Hồ Văn Tâm chỉ tỏ rõ lập trường KHÔNG HỢP TÁC VỚI BẤT CỨ AI KHÔNG CHỐNG

CỘNG SẢN.

2/ "Bản tuyên Cáo Chung" không phản ảnh đúng với tinh thần và tôn chỉ của hội TH/CCSQG/HTĐ&PC là luôn lấy sự đoàn kết để tạo dựng một Cộng Đồng vững mạnh nhằm chống lại bọn tà quyền cộng sản.

Do đó :

Chúng tôi, Hội Thân Hữu Cựu CSQG/VNCH/HTĐ&PC yêu cầu được rút tên ra khỏi "Bản Tuyên Cáo Chung" của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ.

Làm tại Virginia, ngày 11 tháng 9 năm 2017

TM. Ban Chấp Hành,

Hội Trưởng

Hồ Văn Tâm.

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

1 Response to Xin phép hỏi ô Hồ Văn Tâm và Hội Cảnh Sát ít câu ạ ( về vụ quý ông rút khỏi Bản Tuyên Cáo của Liên Hội CCS) – Sep 13, 2017

  1. Pingback: Tài liệu về vụ Hiến Chương DC cập nhật Sep 19, 2017 |

Comments are closed.