Thông Báo 24 – “Đại Hội Phong Trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền” v ới tựa “Con đường Nhân Bản” – Vì sao VT ma tiếp tục làm trò ma tịt? Xem:

Subject: Thông Báo 24 – “Đại Hội Phong Trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền” với tựa “Con đường Nhân Bản” – Vì sao VT ma tiếp tục làm trò ma tịt? Xem:

Xem:

http://damphong.com/2017/09/10/24

vntrip1.jpg?w=1200 Thông Báo 24 – “Đại Hội Phong Trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền” với tựa “Con đường Nhân Bản” – Vì sao VT ma tiếp tục làm trò ma tịt?

damphong.com

Ngày 10 tháng 9 năm 2017 Giai đoạn chót của Việt Tân ma, tổ chức tội phạm giết người, hy sinh đồng đội, dối gạt đồng bào. Ngay từ đầu, một nhóm người đã chủ tâm làm giàu trên xương máu đồng đội và …

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự, Trần Kiều Ngọc. Bookmark the permalink.