Tìm Hiểu Vì Sao CT Brisbane năm xưa kêu police hạ cờ-Sep 8, 2017

Hoàng Lan Chi

Tìm Hiểu Vì Sao CT Brisbane năm xưa kêu police hạ cờ

Trong bài viết về ô Trần Hưng Việt, ( cựu Chủ tịch Cộng đồng Brisbane) người phỏng vấn LS Trần Kiều Ngọc, tại FB của Quỳnh Trâm có ghi chi tiết này, trích từ tài liệu của ai đó: Ô Việt ngày xưa đã có lần hạ cờ vàng.

HLC ít khi nào đọc mail hay bài ở net là tin ngay. Do đó đã hỏi trực tiếp ô Trần Hưng Việt: không hồi âm.

Sau đó, HLC hỏi trực tiếp ô Huỳnh Bá Phụng, Hội Cựu QN Brisbane. Ô Phụng kể:

1) Trước ngày 19/6 năm XYZ ( ô Phụng không nhớ được năm nào), hai vị cựu quân nhân đến trụ sở cộng đồng và gặp cô Nga, xin treo cờ. Cô này từ chối và hai vị cứ làm. Cô Nga báo tin cho CT Tổ Chức Cộng Đồng Trần Hưng Việt.

2) Có lẽ ngộ nhận việc này do ô Huỳnh Bá Phụng chỉ đạo nên ô THV đã kêu ploice đến và hạ cờ. ( giai đoạn đó ông Việt- Phụng không thuận nhau)

3) Sau đó cộng đồng họp và treo cờ vĩnh viễn. Chỉ thay khi nào cờ bị rách.

Ý Kiến Hoàng Lan Chi: ông Việt hơi cạn nghĩ. Lẽ ra ông không nên kêu police vì đó là cờ vàng. Ông nên họp Tổ Chức Cộng Đồng rồi lấy ý kiến tập thể. Vd hạ cờ rồi sẽ làm lễ treo lại sau khi vote từ nay sẽ treo cờ theo một lịch nào đó. Ông Việt không có ý gì xấu với cờ vàng và chỉ là hơi không nghĩ kỹ. Thế thôi.

HLC nghĩ rằng: Khi viết một sự kiện liên quan đến lập trường chính trị của XYZ, có lẽ chúng ta nên thận trọng ghi đầy đủ ngắn gọn trong 5 giòng thay vì chỉ có một giòng, dễ gây ngộ nhận. Ở đây, khi ghi quá ngắn gọn, ô Việt sẽ bị nghi oan là hạ cờ vàng!

Ngoài ra, HLC khám phá là cộng đồng QLD không có cột cờ ( nhiệm kỳ đầu tiên, ô Nguyễn văn Khánh) , có cột cờ (từ NK ô Bùi Trọng Cường) nhưng vì lý do nào cộng đồng vẫn không treo cờ cho đến tận NK sau (của ô Việt) ? Chỉ sau khi xảy ra việc trên, thì từ đó mới treo cờ muôn năm.

Các cộng đồng tại Mỹ đã treo cờ rũ vào ngày Quốc Hận và Thượng Kỳ vào đầu năm mới. Cộng đồng QLD thì không làm vậy.

Hoàng Lan Chi

9/2017

This entry was posted in Tài Liệu, Thời Sự. Bookmark the permalink.