Tài Liệu về Trần Kiều Ngọc- Cập nhật vào Sep 9, 2017

Sep 9, 2017

1-Bà TKN đã nói dối điều nhỏ nhặt: bà kể chuyện đi học về đến Thư Viện Úc để đọc sách Tự Lực Văn Đoàn thập niên 90 khi bà khoảng 7 tuổi. Chúng tôi đã tra cứu: hoàn toàn không hề có những sách đó ở TV Úc. Coi chứng cớ tại bài viết sau:
2-Bà TKN đã về VN mỗi hè thuở sinh viên. Một người về VN rất sớm và còn về thường xuyên: chúng tôi  cảm thấy rất e ngại và tự hỏi có sự đào tạo/móc nối gì ở đây hay không? Chứng cớ: tại phút thứ 44 của youtube này ( chúng tôi cũng có thu âm lại phần bà TKN nói rồi) https://www.youtube.com/watch?v=uhRoOL3peqI&feature=youtu.be

3-Bà TKN tuyên bố đại ý ( tổ chức của chúng cháu không chống cộng mà chống cái ác). Hiện nay tại DC có vụ sau nhưng bất thành ( cộng đồng chống cộng được chuyển thành cộng đồng không cộng sản). Năm 2012, Trúc Hồ -SBTN cũng tuyên bố không chống cộng, chỉ xin nhân quyền. Ai cũng biết khắp nơi trên thế giới đều có cái Ác nhưng VC có gấp bội phần.  Giữa lúc này, Tàu cộng đang ngang nhiên ở VN mà hô hào chống cái ác? Chứng cớ bà TKN tuyên bố không chống cộng:

https://youtu.be/WD9QOYq_Q2I

4-Bà TKN nói: thế hệ hai, ba không hiểu cộng sản là gì ! 

Hoàng Lan Chi viết:  Không lẽ TKN kết tội những bài học lịch sử của high school ở Mỹ về cuộc chiến VN đã không clear để thế hệ hai, ba không biết cs là gì? Không lẽ thế hệ hai/ba ở Úc cũng không được học về chủ nghĩa cộng sản ở bậc trung học và đại học?
5-Bà TKN nói rằng bà không biết Việt Tân- Định và còn hỏi HLC rằng Hoàng Cơ Định có phải là bà con Hoàng Cơ Minh không trong khi bà từng là lãnh tụ sinh viên của Úc châu, nơi được coi là ổ Việt Tân-Định;

6-Bà TKN đã mời VT-Đỗ Hoàng Điềm là diễn giả nhưng sau đó hủy.

7-Bà TKN cho biết tổ chức không chịu ảnh hưởng  bởi một tổ chức chính trị nào NHƯNG Ban Tổ Chức đại hội của bà có sự hiện diện của BS Nguyễn Văn Hoàng (thường được gọi là Hoàng chột và Tuấn Lê ( Voice). Về BS Hoàng (dường như BS Hoàng, trước kia có thời gian hoạt động với VT-nhánh Bs Trần Xuân Ninh qua bài viết của ô Khúc Vượng ở Tinparis.net. OB Khúc Vượng là bà con với BS Hoàng) . Tuấn Lê, voice là bạch tuộc của VT-MA.

KẾT LUẬN: Dưới đây là các bài viết có chứng cớ. Vì lý do đó, chúng tôi không thể tin tưởng và ủng hộ được bà Trần Kiều Ngọc vì đó là người về VN mỗi hè thuở sinh viên, nói dối, không chống cộng, chỉ chống cái ác, bịa đặt về thế hệ hai, ba ở hải ngoại là không biết gì về cộng sản, có dính líu với tổ chức Việt Tân-ma khá chặt chẽ.

*************

BÀI CỦA HOÀNG LAN CHI

1) Từ Việt Tân-Định đến Trần Kiều Ngọc- Aug 22, 2017

https://chungtoimuontudo2.wordpress.com/2017/08/23/tu-viet-tan-dinh-den-tran-kieu-ngoc-aug-22-2017/

2) Sự dối trá của TKN: 7 tuổi xem sách ở TV Úc – AUG 6, 2017

https://chungtoimuontudo2.wordpress.com/2017/07/22/tran-kieu-ngoc-co-la-ai-july-22-2017/

BÀI CỦA  QUỲNH TRÂM:

 10- Phạm Phú Đức -cựu đảng viên VT, tài trợ cho tổ chức Trần Kiều Ng ọc-Sep 7, 2017

http://wp.me/p7KrEW-3u

9) Tại sao Trần Kiều Ngọc tuyên bố không chống cộng?- S ep 7, 2017

http://wp.me/p7KrEW-3q

8) Ô Đinh Hùng Cường (DC) và Trần Kiều Ngọc ( Nam Úc) Có Điểm Gì C hung? Aug 27, 2017

http://wp.me/p7KrEW-3p

 7) Tổ Chức Trần Kiều Ngọc và Trách Nhiêm- Sep 1, 2017

http://nguyenhuuquynhtram.wordpress.com/2017/09/01/to-chuc-tran-kieu-ngoc-va-trach-nhiem-sep-1-2017/

6) Dân Chủ: Phản Biện đối kháng Tư Duy Tập Thể – Aug 31, 2017

https://nguyenhuuquynhtram.wordpress.com/2017/08/31/dan-chu-phan-bien-doi-khang-tu-duy-tap-the-aug-31-2017/

5) Làm Thế Nào Trần Kiều Ngọc Thoát Chất Vấn?- Aug 20, 2 017

https://nguyenhuuquynhtram.wordpress.com/2017/08/20/lam-the-nao-tran-kieu-ngoc-thoat-chat-van-aug-20-2-017/

4) VT-ma Bảo Trợ cho TC ” ĐHGT-Con Đường Nhân Bản” ? July 31, 2017

https://nguyenhuuquynhtram.wordpress.com/2017/07/31/vt-ma-bao-tro-cho-tc-dhgt-con-duong-nhan-ban-july-31-2017/

3) Tổ Chức và Diễn Giả của ĐHGT-Con Đường Nhân Bản- July 28, 2017

https://nguyenhuuquynhtram.wordpress.com/2017/07/28/to-chuc-va-dien-gia-cua-dhgt-con-duong-nhan-ban-july-28-2017/

2) Tại Sao Trần Kiều Ngọc mời Đỗ Hoàng Điềm làm Diễn Giả cho ĐHGT-C on Đường Nhân Bản? -July 24, 2017

https://nguyenhuuquynhtram.wordpress.com/2017/07/27/tai-sao-tran-kieu-ngoc-moi-do-hoang-diem-lam-dien-gia-cho-dhgt-c-on-duong-nhan-ban-july-24-2017/

1) Thắc Mắc Sơ Khởi về ĐH Giới Trẻ-Con Đường Nhân Bản- May 31, 2017

https://nguyenhuuquynhtram.wordpress.com/2017/05/20/thac-mac-so-khoi-ve-dh-gioi-tre-con-duong-nhan-ban-may-31-2017/

BÀI CỦA HỮU NGUYÊN

4) Hữu Nguyên- LS Lê Đình Hồ nói về Trần Kiều Ngọc- Sep 8, 2017

https://chungtoimuontudo2.wordpress.com/2017/09/09/ls-le-dinh-ho-tran-kieu-ngoc-toan-tinh-tham-nhap-sai-gon-times-sep-8-2017/

3) Hữu Nguyên- Dẫu sai lầm, xin ĐỪNG PHẢN BỘI! (Trần Kiều Ngọc Bài 03)

https://chungtoimuontudo2.wordpress.com/2017/09/06/huu-nguyen-dau-sai-lam-xin-dung-phan-boi-tran-kieu-ngoc-bai-03/

2) Ý kiến HLC-Hữu Nguyên-Trần Kiều Ngọc- Giấu Đầu Lòi Đuôi-Sep 3, 2 017

 https://chungtoimuontudo2.wordpress.com/2017/09/03/y-kien-hlc-huu-nguyen-tran-kieu-ngoc-giau-dau-loi-duoi-sep-3-2-017/

1) Hữu Nguyên- TRẦN KIỀU NGỌC & LỜI DẶN TRƯƠNG VÔ KỴ CỦA HÂN TỐ TỐ LÚC LÂM CHUNG (BÀI 01)- Aug 31,2017

 

This entry was posted in Thời Sự, Trần Kiều Ngọc. Bookmark the permalink.