Bà Luật Gia Bích Hà lại “láu táu” phát biểu sai- Vụ Hiến Chương DC- Aug 29, 2017

LGT: DS Nguyễn Mậu Trinh gửi thư bất tín nhiệm ô Đinh Hùng Cường vì (khi nhận được bản văn "Tuyên-ngôn và Điều-lệ Cộng Đồng", hoàn-toàn mới, thay vì Dự-thảo Tu-chính Hiến-chương). Bà Luật Gia Bích Hà, “bẻ” ông Trinh rằng” đó là “Dự Thảo”. Bà Bé Bảy Trưng chứng cớ “bẻ ngược lại” bà Bích Hà. ( Tài liệu do ô Đinh Hùng Cường gửi cho HĐ Đại Diện là ( Bản Tuyên Ngôn và Điều lệ Cộng Đồng- không có chữ Dự Thảo và có Phiếu Biểu Quyết). Bà Luật gia này từng bị chúng tôi “bẻ” nhiều lần trong giai đoạn tranh cử nhưng có vẻ bà khá “lì lợm, trơ trẽn” ( xin lỗi bà ạ) nhưng bà không rút kinh nghiệm và cứ “láu táu” phát biểu sai.

Hoàng Lan Chi

**********************

3-From Bebay

Sent: Tue, Aug 29, 2017 6:54 pm
Subject: Re: Bản Tuyên Ngôn và Điều lệ Cộng Đồng- không có chữ Dự Thảo và có Phiếu Biểu Quyết

Kính thưa quý vị, Thưa bà "luật gia" Bích Hà,

Ông Nguyễn Mậu Trinh đã gọi đúng tên của bản văn do ông Đinh Hùng Cường gởi đến các thành viên Hội Đồng Đại Diện kèm theo "Phiếu Biểu Quyết" và "Thư bầu biểu quyết" qua đường bưu điện ngày 8/8/2017.

Bản văn đó có tên là Tuyên Ngôn và Điều Lệ Cộng Đồng, không hề có tên là Dự-thảo Tu-chính Hiến-chương !Ngay cả bản Tuyên Ngôn và Điều Lệ Cộng Đồng này, cũng không có ghi hai chữ "dự thảo". Cần phải nói thêm, Phiếu Biểu Quyết đính kèm yêu cầu biểu quyết ĐỒNG Ý/KHÔNG ĐỒNG Ý ( Bản Tuyên Ngôn và Điều Lệ Cộng Đồng) và gởi lại văn phòng Cộng Đồng trước ngày 25/8/2017, nghĩa là biểu quyết trước khi phiên họp thường lệ Hội Đồng Đại Diện sẽ được triệu tập vào tháng 9/2017.

Yêu cầu bà Bích Hà xem lại tài liệu cho kỹ trước khi chỉ trích ông Nguyễn Mậu Trinh hồ đồ! Nhân đây, chúng tôi xin cám ơn những lời chân thành của ông Nguyễn Mậu Trinh.

Bằng cớ:

2-From: bicph666 . <bicph666>
Sent: Tue, Aug 29, 2017 5:43 pm
Subject: Re: Kính Chuyển: Thư Báo Cáo Diễn Tiến Hai Buổi Họp Với LH/CCSVNCH & Hội Quốc Gia Hành Chánh Của CT Đinh Hùng Cường

Ông Nguyễn Mậu Trinh đã sai khi viết "bản Tuyên Ngổn và Điều Lệ Cộng Đồng hoàn toàn mới"! VĂN KIỆN HIỆN ĐANG GÂY TRANH CÃI CHỈ LÀ BẢN DỰ THẢO TU CHÍNH HIẾN CHƯƠNG! Ông Trinh hoặc đã hồ đồ nhự từng hồ đồ việc cô ca sĩ Mai Khôi, hoặc ông Trinh đã viết theo chiều gió thổi mà hoàn toàn không 1 hiểu biết gì về nguyên tắc và luật lệ để 1 bản dự thảo có thể trở thành 1 bản văn kiện thực sự và có giá trị! Đề nghị ông Trinh đọc lại HIỂN CHƯƠNG VÀ NỐI QUY TRƯỚC KHI PHÁT BIỂU! Xin cám ơn!

1-Trinh Nguyenmau <trinh.nguyenmau>:

Kính thưa Quý Vị trong Hội-Đồng Đại-Diện Cộng Đồng và đồng-bào vùng thủ-đô Hoa-thịnh-đốn :

Tôi, DS Nguyễn-mậu Trinh, đã sinh-hoạt cộng-đồng nhiều chục năm, đã quan-sát ông Đinh Hùng Cường, từ việc vận-động tranh chức cho đến cách hành-xử trọng-trách Chủ-tịch Cộng Đồng, nhất là sau khi nhận được bản văn "Tuyên-ngôn và Điều-lệ Cộng Đồng", hoàn-toàn mới, thay vì Dự-thảo Tu-chính Hiến-chương, và sau hai buổi sinh-hoạt ngày 23 và 24 tháng 8 vừa qua tại Hội Người Việt Cao Niên, xin buồn lòng tuyên-bố "tôi không tín-nhiệm ông Đinh Hùng Cường" trong trách-nhiệm trung-thành bảo-vệ, phát-triển Cộng Đồng theo đường hướng của những người đã dày công gầy dựng, như các cụ Thuần, cụ Phúc, cụ Kỳ… Những điều trên được nói ra sau nhiều ngày suy-nghĩ, không phải phát-xuất từ cảm-tính riêng tư với ông Cường hay với ai khác.

Maryland, ngày 29 tháng 8 năm 2017.

Nguyễn-mậu Trinh

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.