Vụ Cđ DC đổi CS chống cộng thành không cs- ở web này, layout rất đẹp

https://phamthedinhvnpu.wixsite.com/mysite-1/single-post/2017/07/24/Chuy%E1%BB%87n-Nh%C3%A0-C%E1%BB%ADa-T%E1%BA%A1i-Melbourne

Wow, web này trình bày vụ này theo thứ tự rất good! Họ nhận mails từ tôi và updated cẩn thận. Chắc mỗi khi nhận mail mới từ tôi, họ lại update bài mới. Web này ở Melbourne.

Quý vị keep link này để gửi cho bạn bè nhé.

Thanks chủ nhân web này!

Thân mến

Lan Chi

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

3 Responses to Vụ Cđ DC đổi CS chống cộng thành không cs- ở web này, layout rất đẹp

  1. Pingback: Thời sự CĐ-Vụ Hiến Chương DC- có 3 bài mới-Aug 29, 2017 |

  2. Pingback: Nhận đỊnh thư của Lê Minh Thiệp-vụ hiến chương Dc–Aug 30, 2017 |

  3. Pingback: Tài liệu về vụ Hiến Chương DC cập nhật Sep 19, 2017 |

Comments are closed.