Ô Đinh Hùng Cường điều trần – Hiến Chương- ( CĐ chống cộng đổi thành CĐ không cs)- Aug 23, 2017

Hoàng Lan Chi

VỀ VỤ CỘNG ĐỒNG DC ĐÃ SỬA ĐIỀU LỆ CỦA HIẾN CHƯƠNG

( ĐỔI NHÓM CHỮ “CỘNG ĐỒNG CHỐNG CỘNG”= “CỘNG ĐỒNG KHÔNG CS”)

24/8/2017

LGT: cộng đồng thủ đô đang dậy sóng về vụ Tổ Chức Cộng Đồng “tu chính hiến chương” . Sự tu chính để hoàn thiện là một điều nên làm. Nhưng vấn đề ở đây, không biết có phải CT Đinh Hùng Cường, (người độc cử và thắng cử qua nhiều tai tiếng về những mánh mung, thủ đoạn vào năm 2016 ) muốn thực hiện theo ý đồ của Vt-ma hay không mà đã “toa rập” cùng Trưởng Ban Soạn Thảo, Nguyễn Văn Thành, sửa điều lệ của Hiến Chương ( từ cộng đồng CHỐNG CỘNG thành cộng đồng KHÔNG CỘNG SẢN). Vài vị cao niên vẫn không hiểu sự khác biệt giữa hai nhóm chữ (Chống cộng/không cs), nói gì đến người trẻ thế hệ Hai! Ô Đinh Hùng Cường bị phản đối mạnh mẽ ( hoan hô những người này; và không hoan hô giới văn nghệ sĩ DC vì đây là giới mà đa số là ở phe ô Cường) và đã PHẢI TRẢ LỜI THẮC MẮC tại hai buổi họp của Liên Hội Cựu CS và của người viết hiến chương, ô Lê Hữu Em, từ Hội Cựu Sv Quốc Gia Hành Chánh vào ngày 23/8/2017. Dưới đây, Hoàng Lan Chi mô tả vấn đề dưới hình thức Hỏi Đáp để giúp người hải ngoại có thể hiểu nhanh. Như thường lệ, mọi bài viết của Hoàng Lan Chi luôn có chứng cớ và không viết hồ đồ.

Hoàng Lan Chi

8/2017

*************************

TẠI SAO PHẢI TU CHÍNH HIẾN CHƯƠNG CỘNG ĐỒNG DC?

Hiến chương còn nhiều thiếu sót. Đây là một kẽ hở của hiến chương năm 2016: UCV Đinh Hùng Cường và gia đình đã lợi dụng kẽ hở, ồ ạt lập hội và đưa các hội MỚI TOANH NÀY, gia nhập Tổ Chức Cộng Đồng. Mục đích: chiếm phiếu ưu tiên khi bầu cử. Những người đã ủng hộ việc làm nhơ bẩn này của ô Cường: Gia Long (bà Kim Oanh, bà Lý Kim Hà), Phạm Trần, Sơn Tùng, Tuyết Mai, Minh Nguyệt báo Hoài Hương, rất đông giới văn nghệ sĩ.

Do đó cần tu chính hiến chương nhưng chỉ nên tu chính cho tốt đẹp, hoàn hảo hơn.

NHƯNG BAN TU CHÍNH MỚI ĐÃ LÀM GÌ?

Họ đã sửa “cộng đồng chống cộng” thành “cộng đồng không cộng sản” trong CÁC CHƯƠNG ( Điều lệ) KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN SỬA!

AI LÀ THỦ PHẠM CỦA NHÓM CHỮ “ KHÔNG CỘNG SẢN”? –NGUYỄN VĂN THÀNH!

Ủy Ban Tu Chính, đứng đầu là Cựu Thẩm Phán Nguyễn Văn Thành là “thủ phạm” viết bản “Tuyên ngôn và Điều Lệ Cộng Đồng”. Ô Thành đã giải thích với những người trẻ trong Ủy Ban Tu Chính như vầy (Trích thư của Bobby Lý: Trong các cuộc thảo luận, khi bàn đến danh xưng “ Cộng đồng chống cộng với Cộng đồng không cs” thì chú Thành giải thích hai danh xưng đó đều có ý nghĩa giống nhau nhưng dùng tên KHÔNG CỘNG SẢN thì có lợi cho một tổ chức nonprofit hơn. Sự thông hiểu của chúng con trong tiếng Việt không sâu sắc nên chúng con không nghĩ xa hơn. Sau khi hiểu được rõ, chúng con đồng ý cần giữ danh xưng “cộng đồng chống cộng”).

Điều giải thích của ô Thành hoàn toàn SAI và có vẻ như đã dùng vậy để gạt người trẻ thế hệ Hai. Một tổ chức nonprofit thì không được tham gia chính trị trong quốc gia Hoa Kỳ NHƯNG toàn quyền chống cái xấu, ác đối với quốc gia ( nói chung) cộng đồng Việt (nói riêng) trong mục đích. Điều lệ này đã tồn tại nhiều năm, vì lý do gì Nguyễn Văn Thành moi móc ra để sửa? Nói rằng để kiện toàn, phù hợp với xã hội HK qua lời giải thích của Đinh Hùng Cường: chỉ là ngụy biện.

BAN TU CHÍNH 2016-2018, CÓ LÀ BAN TU CHÍNH CŨ NHƯ ÔNG ĐINH HÙNG CƯỜNG TRẢ LỜI KHÔNG?

Không.

1-Trích Đinh Hùng Cường:UB Tu chính HC là một ủy ban độc lập, được thành lập và làm việc từ NK 2014-2016. Chúng tôi đã áp dụng đúng theo hiến chương và mời Ủy ban tiếp tục hoàn tất nhiệm vụ của ủy ban trong Nk 2016-2018.

Hoàng Lan Chi viết: ô Cường đã NÓI LÁO. Theo bà Tụ ( Ban Tu Thư và Dịch Thuật) thì Ban Tu Chính 2016 được cử bởi Hội Đồng Đại Diện vào 3/2016; ( thư bà Tụ tại đây: (1). Cựu CT Đoàn Hữu Định cũng bổ sung ý kiến bà Tụ như sau: 1) Nhân sự làm việc hiện nay trong Ủy Ban Tu Chính không phải hoàn toàn là nhân sự mà tôi đã mời và bổ nhiệm làm việc.2) Mục tiêu giao cho UB trong nhiệm kỳ 2014-2016 do tôi đảm trách là tu chính Hiến Chương và Nội Quy, xong rồi đưa dự thảo cho VP Thường Trực duyệt thông và sau đó mới trình HĐ Đại Diện 3) Trong nhiệm vụ được giao, KHÔNG có mục thay thế hay đổi tên của những văn kiện lịch sử của Cộng Đồng là Hiến Chương cùng bản Nội Quy. ( thư ô Đoàn Hữu Định ở đây. (2)

Hoàng Lan Chi viết: Như thế đã rõ. Ô CƯỜNG, đã NÓI LÁO khi trả lời Ngụy Vũ rằng Ủy Ban Tu Chính là cũ từ 2016! Không, là Ban Tu Chính mới. Vậy ô Cường, đã có ý đồ sửa đổi hiến chương theo ý ông ( và có thể cũng là của tổ chức Việt tân chăng??) để có lợi cho cả ông và Việt Tân-ma? ( tôi nêu câu hỏi- tôi không khẳng định!).

ĐINH HÙNG CƯỜNG –NGUYỄN VĂN THÀNH

Trên cương vị chủ tịch cộng đồng, ô Đinh Hùng Cường toàn quyền góp ý đầu tiên với Ban Tu Chính. Ô Cường có nhiều “power” với Ban Tu Chính vì nhân sự của Ủy Ban Tu Chính là do ô Cường đề bạt!

Do đó, chúng tôi nghĩ rằng ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG THUẬN giữa Đinh Hùng Cường- Nguyễn Văn Thành khi âm mưu bỏ nhóm chữ “cộng đồng chống cộng” thành “cộng đồng KHÔNG CS”.

Bằng cớ chứng minh sửa đổi cộng đồng chống cộng thành cộng đồng không cs:

CĐVALaCDKOCS

 

ÔNG ĐINH HÙNG CƯỜNG SAI NHỮNG GÌ

1) Đổi tên Ban Tu Chính thành Ủy Ban soạn thảo Điều Lệ

2) Ủy Ban soạn thảo Điều Lệ đã sửa những cái KHÔNG ĐƯỢC SỬA mà Đinh Hùng Cường làm lơ. Phải chăng ô Cường toa rập cùng ô Nguyễn Văn Thành để khoác áo mới cho cộng đồng? (để phù hợp với VT-ma?). Ở cương vị Chủ Tịch Tổ Chức Cộng Đồng, NẾU ông Đinh Hùng Cường là người có lập trường vững chắc thì không bao giờ ông Cường đồng ý cho Ô Nguyễn Văn Thành thay nhóm chữ (cộng đồng chống cộng) thành (cộng đồng không cộng sản) cả.

3) Ông Cường không theo đúng thủ tục: phải đưa bản dự thảo cho Văn Phòng Thường Trực trước rồi mới đưa cho Hội Đồng Đại Diện sau. Ý đồ gì?

NGƯỜI VIẾT HIẾN CHƯƠNG, LÊ HỮU EM- VÀ ĐINH HÙNG CƯỜNG

Ông Lê Hữu Em, người viết hiến chương cho cộng đồng DC từ nhiều năm xưa, từ Hội Cựu SV Quốc Gia Hành Chánh, đã mời ô Đinh Hùng Cường đến họp vào ngày 23/8/2017. Trong buổi họp, ông Em đã nói rất rõ là ông Em sẽ viết lại bản dự thảo hiến chương như Ủy Ban Tu Chính viết nhưng chỉ duy trì nhóm chữ ( cộng đồng chống cộng như Tuyên Ngôn-Điều Lệ cũ). NHƯNG, bằng thủ đoạn thường thấy của (VC, VT-ma), ô Cường đã cứ lăng ba vi bộ kéo dài thời gian. ( Thủ đoạn này đã có trong buổi họp về vụ ca sĩ Mai Khôi. Cuối cùng, với lá thư không giống ai cả về hình thức lẫn nội dung, ô Cường không quyết định hình thức xử phạt nào cả về vụ Mai Khôi mà lại đẩy sang cho cộng đồng!) Ô Cường cứ nói ông sẽ trình lại VP Thường Trực. Cuối cùng, ô Lê Hữu Em phải nói huỵch tẹt rằng “Chính trị gia nào cũng nói mình có thiện chí. Tôi tin ô Cường có thiện chí. Nhưng Ông Cường có thể sẽ vận động VP Thường Trực để cuối cùng vẫn đạt được ý ông Cường muốn vì chỉ cần 6 phiếu mà đa số người trong VP TT là có cảm tình với ô Cường! ”. Xin hãy coi youtube về vụ này để thấy rõ thủ đoạn “kinh khiếp” của ông Đinh Hùng Cường.

Xem 6 phút- youtube, ô Lê Hữu Em đặt vấn đề rất rõ ràng với ô Đinh Hùng Cường gồm 6 điểm : 1) Ban Tu Chính nếu là Ban Tu Chính cũ từ 2016 thì tại sao không làm việc tu chính của họ mà quay qua sửa đổi điều lệ? 2) Tại sao bỏ các nhiều điều khoản trong điều lệ có các nhóm chữ ( chống cộng, kinh tài cho cs…). … Xin mời nghe cho chính xác, 6 phút : https://youtu.be/gScoRj8wm_M

Tôi xin trân trọng “tri ân” ông Lê Hữu Em trong vụ này. Phải nói ông rất có kinh nghiệm với cs, với VT-ma nên trong suốt buổi họp, nhìn thấy ông Em phải “đấu trí” với Đinh Hùng Cường từng chút một: lòng tôi chùng xuống. Tôi đã thầm nghĩ nếu không phải là ô Em mà là Bobby Lý thì hẳn đã sụp bẫy ô Cường. Tôi cũng có một cảm giác “đau đớn” khi chứng kiến ô Cường (luồn lách như thế). Tại sao vậy? Một người lính VNCH mà bây giờ như thế sao? Tôi cũng não lòng khi thấy cả cộng đồng mà không cự lại được ô Cường khi ông ta cứ nhất quyết không thu hồi cái bản dự thảo (Điều lệ) và cứ viện cớ phải trình VP Thường Trực (Tại sao ai đó không gọi điện thọai thẳng cho 2 vị VP THường trực khác, có tinh thần quốc gia, để có túc số 6 người ngay tại chỗ?)

Hai hình ảnh làm tôi cảm động: Ông Lê Hữu Em nói, dù có ngáp ngáp, ông cũng tiếp tục chống cộng và Lữ Anh Thư kể ( một vị tiền bối khuyên rằng, cs nó không cần con theo nó, nó chỉ cần con KHÔNG CHỐNG NÓ là đủ)

LỮ ANH THƯ: CS KHÔNG CẦN CHÚNG TA THEO MÀ CHỈ CẦN KHÔNG CHỐNG LÀ CŨNG ĐỦ: 2 phút

Lữ Anh Thư nói về việc ô Nguyễn Văn Thành đã gạt gẫm các người trẻ trong Ban Soạn Thảo Điều Lệ và bày tỏ sự bất tín nhiệm ô Thành. Coi 3 phút tại đây:

https://youtu.be/LMRLFHF2L3c

NGUYỄN VĂN TẦN- HÃY CẢNH GIÁC VỚI Ô CƯỜNG: 2 phút

https://youtu.be/xZweO42ZvsI

MAIL CỦA NGUYỄN VĂN THÀNH, Trưởng Ban Soạn Thảo Điều Lệ:

Ông Lê Hữu Em đọc mail ô Thành gửi người bạn. Trong này đã phơi bày rõ con người của Thành: 2 phút

https://youtu.be/JiHHtZQH7Zw

BA NGƯỜI CỦA ỦY BAN TU CHÍNH TỪ CHỨC

Bobby Lý, h Dave Nguyễn, và Hà Nguyễn đã từ chức, rút lui khỏi Ban Soạn Thảo sau khi hiểu rõ nhóm chữ ( CHỐNG CỘNG-KHÔNG CS) khác nhau thế nào.

KẾT LUẬN: xin người Hoa Thịnh Đốn ráng dành thì giờ coi hết để nhận diện rõ những khuôn mặt cộng đồng hôm nay. Hãy nghe cho kỹ tư tưởng của Nguyễn Văn Thành qua mail của ông ta gửi một người bạn. Hãy quan sát kỹ thái độ của Đinh Hùng Cường qua những thủ đoạn luồn lách. Hãy nhìn cho tỏ thái độ của Lê Thiệp. Chúng ta đã vì ai mà mất quê hương? Ngày nay may mắn đến được vùng đất tự do thì hãy sống cho tử tế và đóng góp cho việc giải thể cs. Nỡ lòng nào phản bội lý tưởng quốc gia để ô nhục đến cả gia đình, dòng họ? Xin quý vị hãy mạnh dạn bày tỏ thái độ. Không thể nào chấp nhận tình trạng thụ động. Nghĩa là bị phá ở đâu, chữa ở đó. Xin lỗi xong là huề vốn! Bài tới, chúng tôi sẽ nói riêng về nhân vật Nguyễn Văn Thành này. Cái vỏ bọc (7 năm tù) không phải là lá chắn cho ông này.

Hoàng Lan Chi

8/2017

§ (1) và (2) : xem tại link sau: Chủ Tịch Cđ DC ( sửa CĐ chống cộng=Cđ không cs!) – updat e vào ngày 22,8- Aug 22, 2017

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.