Biên Bản buổi họp ngày 23 tháng 8 năm 2017 tại Hội Cao Niên-Đinh Hùng Cường điều trần-Aug 24, 2017

Bản Tóm Lược Kết Quả Phiên Họp Đặc Biệt

v/v Giải thích và làm sáng tỏ bản dự thảo “Tuyên Ngôn và Điều Lệ Cộng Đồng”

do Hội CSV Quốc Gia Hành Chánh Miền Đông tổ chức

ngày thứ tư, 23 tháng 8 năm 2017

Địa Điểm: Trụ Sở Hội Người Việt Cao Niên vùng Hoa Thịnh Đốn

6131 Willston Drive, Suite 107, Falls Church, VA 22044

Thời Gian: 5:30 – 7:45 chiều

Hội Đoàn và Đại Biểu Cá Nhân (là thành viên Hội Đồng Đại Diện) Tham Dự: 28 người

Phái Đoàn Cộng Đồng Tham Dự: 3 người gồm có Ông Chủ Tịch Đinh Hùng Cường, Ông Lê Minh Thiệp và Ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng Ban Tu Chính và Nội Quy.

Ban Điều Hợp: Ông Trần Nhựt Thăng và Ông Nguyễn Kim Hương Hỏa (QGHC)

Thuyết Trình Viên: Ông Lê Hữu Em (QGHC)

Diễn Tiến Buổi Họp:

Ngoài 28 thành viên của Hội Đồng Đại Diện (HĐĐD), còn có sự tham dự của đông đảo các hội viên của nhiều hội đoàn có tham gia sinh hoạt cộng đồng và các cơ quan truyền thông báo chí trong vùng, nâng số người tham dự phiên họp lên đến hơn 60 người.

Các tham dự viên phiên họp đã thảo luận trong tinh thần tương kính nhưng cũng có lúc sôi nổi gây bất bình với phái đoàn Cộng Đồng do lời phát biểu của vài tham dự viên nhưng Ban Điều Hợp đã minh xác lập trường của phiên họp và các tham dự viên đồng ý theo nguyên tắc trên nên phiên họp đã diễn tiến tốt đẹp.

Kết Quả Phiên Họp:

  1. Biểu Quyết Thu Hồi Bản Tuyên Ngôn và Điều Lệ: Tất cả thành viên HĐĐD tham dự đồng ý 100% và ông Chủ tịch Đinh Hùng Cường cũng đồng ý thu hồi nhưng xin thời hạn trình lên Văn Phòng Thường Trực vào 31 tháng 8 này để cơ quan này biểu quyết. Xin nói thêm tham dự phiên họp có 4 thành viên Văn Phòng Thường Trực (Ô. Đinh Hùng Cường, Ông Trần Quang Định, Bà Lê Thị Lệ Thy và Ông Hugh Huỳnh) và cả 4 vị này đều đồng ý thu hồi Bản Tuyên Ngôn và Điều Lệ Cộng Đồng.
  2. Biểu Quyết Đình Chỉ Thời Hạn Gửi Phiếu Biểu Quyết (ngày 25/8/2017) Bản Dự Thảo Tuyên Ngôn và Điều Lệ Cộng Đồng: Tất cả thành viên HĐĐD tham dự đồng ý 100%.

Ông Chủ tịch Đinh Hùng Cường đã đồng ý và xác nhận việc này trong thẩm quyền của ông và hứa sẽ có văn thư thông báo đến các thành viên Cộng Đồng ngay.

Kết Thúc Phiên Họp: Lúc 7:45 tối

Làm tại Virginia ngày 24 tháng 5 năm 2017

Ban Thư Ký

Lê Văn Quan & Nguyễn Quang Dũng

0

Ket qua Phien Hop Ngay August 23 2017.docx

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.