Trịnh Hội đến Mỹ do BPSOS tuyển cho CT Lavas với visa E 3 vào 1997-Aug 22, 2017

From: Thang D. Nguyen
Sent: Thursday, August 24, 2017 5:42 AM
To: lanchi7
Subject: Re: Xin phép hỏi

Thưa Bà LanChi,

Tôi xác nhận điều Ông Nguyễn Thanh Tú nói là chính xác.

Năm 1997, BPSOS đưa Ông Trịnh Hội đến Philippines làm việc trong chương trình LAVAS của BPSOS. BPSOS hoàn toàn chu cấp phương tiện, tổn phí vận chuyển, nơi ở, và phụ cấp tài chánh hàng tháng.

Hai năm sau đó, BPSOS làm visa lao động để đưa Ông Trịnh Hội sang Hoa Kỳ, và làm bản cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tài chính theo đòi hỏi của Bộ Lao Động. Ngoài tiền lương hàng tháng theo quy định, BPSOS còn chi trả các phí tổn phát sinh, tiền thuế, tiền bảo hiểm…

Thoạt tiên Ông Trịnh Hội làm việc tại văn phòng trung ương của BPSOS ở Bắc Virginia. Sau đó, Ông Trịnh Hội được điều chuyển sang văn phòng của BPSOS ở Orange County, California.

Kính thư,

Thắng

Nguyen Dinh Thang, PhD
CEO & President

BPSOS

From: lanchi7
Sent: Wednesday, August 23, 2017 4:50 AM
To: Thang D. Nguyen
Subject: Xin phép hỏi

Thưa ông Nguyễn Đình Thắng

Chúng tôi đọc thấy câu này từ bài ông Nguyễn Thanh Tú. Xin ông cho biết có đúng là BPSOS giúp ông Hội vào Mỹ với visa E-3 không ạ.

Trân trọng

Lan Chi

Trích: Năm 1997, Trịnh Hội được BPSOS nhận vào làm trong chương trình LAVAS ở Palawan, Philippines. Sau đó, Trịnh Hội được BPSOS đưa đến Hoa Kỳ làm việc theo visa E-3.

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.