NGƯỜI HOA THỊNH ĐỐN “TRẮNG MẮT” RA CHƯA? Aug 22, 2017

Đang có live buổi họp của Hội Cựu SV QGHC ở DC- 7g 39 pm của dc

LanChi Hoang NGƯỜI HOA THỊNH ĐỐN “TRẮNG MẮT” RA CHƯA?

Tôi ĐANG NGHE buổi họp của hội cựu SV Quốc Gia Hành Chánh tại DC vào ngày 22/08/2017. Hội này có ô Lê Hữu Em, sáng lập viên và là người viết Hiến Chương cho Cộng đồng năm xưa. Sở dĩ có buổi họp vì ông chủ tịch Đinh Hùng Cường gửi bản dự thảo hiến chương. NHƯNG bản tu chính này đã sửa ‘CỘNG ĐỒNG CHỐNG CỘNG THÀNH CỘNG ĐỒNG KHÔNG CS”. Điều này gây phẫn nộ cho người quốc gia. Còn đương nhiên những văn nghệ sĩ ỡm ờ, bạn thân thiết của ô Đinh Hùng Cường sẽ không phẫn nộ!

Trong buổi họp, ô Lê Hữu Em và vài người đã nêu ý kiến nhưng Đinh Hùng Cường đã “lách” vấn đề bằng cách sau:

Lách 1: cứ vờ vịt nhập nhằng ý ô Em ( rút lại cái bản tuyên ngôn mà ô Cường đưa ra và yêu cầu mọi người chỉ vote Yes/No) với ý ( tu chính hiến chương). Điều này đã kéo dài buổi họp. ( Đinh Hùng Cường đã từng có hành động lăng ba vi bộ kéo dài buổi họp như thế này trong quá khứ!)

Lách 2: khi ô Lê Hữu Em đề nghị ông Em sẽ viết lại bản dự thảo hiến chương theo như bản dự thảo của Cường nhưng giữ nguyên ( cộng đồng CHỐNG CỘNG) chứ không phải ( cộng đồng KHÔNG CS).

Ô Cường nói “Chúng tôi ghi nhận ý kiến. Sẽ trình Văn Phòng Thường Trực. Rồi chúng ta theo đúng luật. Chúng ta sẽ theo quyết định của VP Thường Trực”. Cù cưa tới lui, sau cùng ô Lê Hữu Em nói trắng ra rằng “Chính trị là xảo quyệt. Có thể khi về, ông Cường sẽ vận động Văn phòng Thường Trực”.

Cá nhân tôi hoàn toàn đồng ý với “ý phải nói huỵch tẹt ra” trên của ô Lê Hữu Em. Các hành động của ô Đinh Hùng Cường qua vụ bầu cử vào Tháng 3/2017 đã chứng tỏ sự lưu manh, xảo quyệt của “Cựu Thiếu Tá” Đinh Hùng Cường! ( Xin lỗi phải viết thế. Qua các hành động của ô Cường qua vụ bầu cử).

NGƯỜI QUỐC GIA HOA THỊNH ĐỐN NHƯ BÀ KIM OANH đã “trắng mắt” ra chưa? Bà Kim Oanh cũng như những người bạn quốc gia của bà BIẾT RẤT RÕ Đinh Hùng Cường, theo đúng “sách lược” của VC: đi từng bước, nghĩa là đưa người “phe Cường” vào VP Thường Trực!

Trách nhiệm về cộng đồng Hoa Thịnh Đốn hiện nay sẽ THUỘC VỀ BÀ KIM OANH VÀ CÁC BẠN QUỐC GIA CỦA BÀ. ĐÓ LÀ NHỮNG NGƯỜI BẦU, ỦNG HỘ TỐI ĐA CHO ĐINH HÙNG CƯỜNG!

Hoàng Lan Chi
8/2017

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

1 Response to NGƯỜI HOA THỊNH ĐỐN “TRẮNG MẮT” RA CHƯA? Aug 22, 2017

  1. Pingback: Nguyễn văn Tần- người lính lại nhận trách nhiệm- vụ Cđ Dc dổi ( cộng đồng chống cộng thành cộng đồng không cs)- Aug 25, 2017 |

Comments are closed.