Chủ Tịch Cđ DC ( sửa CĐ chống cộng=Cđ không cs!) – updat e vào ngày 22,8- Aug 22, 2017

CĐ HOA THỊNH ĐỐN SỬA HIẾN CHƯƠNG ( CHỐNG CỘNG=KHÔNG CS)

Aug 22, 2017

Chủ tịch TCCĐ Hoa Thịnh Đốn, ô Đinh Hùng Cường, kẻ đã độc cử trong vụ bầu cử năm 2016 với nhiều thủ đoạn, kẻ được coi là “thân cận” Việt Tân-ma, đã gửi bản sửa hiến chương với những điều không chấp nhận. Đó là sửa điều lệ ( Cộng đồng chống cộng thành cộng đồng không cs), không hỏi ý kiến mọi người theo đúng luật mà chỉ là vote Yes/hoặc No cho một bản tổng quát. Hình thức “lươn lẹo, mánh mung” này rất phổ biến ở vc và Việt Tân-ma. Cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy, đã lên tiếng ngay sau khi nhận được bản dự thảo hiến chương ( Aug 20,2017). Tiếp đó, ô Nguyễn Văn Tần, chủ tịch Liên Hội CCS cũng báo động. Cùng trong ngày (Aug 21, 2017) là các thư từ bà Trần thị Tụ, Cựu Chủ tịch TCCĐ Đoàn Hữu Định, Hội Cựu Sv Quốc Gia Hành Chánh, CT Maryland Nhất Hùng

Chúng tôi lược bỏ mọi chi tiết rườm rà, giúp độc giả lướt cho nhanh. Từ dưới lên gồm:

7-nvradio, Ngụy Vũ, phỏng vấn ô CT Maryland, Nhất Hùng

6-Hội Cựu SV Quốc Gia Hành Chánh mời Ô Đinh Hùng Cường họp

5-Thư của cựu chủ tịch Tổ Chức Cộng Đồng Dc, Đoàn Hữu Định.

4-Thư của bà Trần Thị Tụ

3-Tuyên cáo của Cđ Người Việt Quốc Gia HK

2-Thư của CT Liên Hội CCS HTĐ, Nguyễn văn Tần

1-Thư sớm nhất đầu tiên của bà Bé Bảy, Gia Đình Nữ Quân Nhân

**********************

7-nvradio, Ngụy Vũ phỏng vấn Chủ Tịch MD, Nhất Hùng:

08-21-2017_Phan 2.mp3

6-From: HỘI CỰU SINH VIÊN QUỐC GIA HÀNH CHÁNH MIỀN ĐÔNG HOA-KỲ

Kính gửi: Ông Đinh Hùng Cường

Kính thưa Ông Chủ Tịch, Trân trọng kính mời Ông Chủ tịch tham dự một phiên họp đặc biệt với các hội đoàn chúng tôi để giải thích hầu làm sáng tỏ bản dự thảo “Tuyên Ngôn và Điều Lệ Cộng Đồng”.

1- Về hình thức Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương Nội Quy đã không tu chính Hiến Chương mà lại đưa ra một bản Tuyên Ngôn và Điều Lệ mới biến Cộng Đồng chống Cộng Sản thành Cộng Đồng không cộng sản tức là xóa bỏ hai chữ "chống cộng" trong Hiến Chương. Như vậy Bản Điều Lệ mới dành cho một Cộng Đồng mới sẽ được thành lập hay dành cho Cộng Đồng hiện hữu đã có Hiến Chương rồi ? Thủ tục tu chính không được tôn trọng vì không có phần thảo luận và biểu quyết trong một phiên họp của Đại Hội Đồng hay Hội Đồng Đại Diện quy định trong điều 21 của Hiến Chương.

2- Về nội dung, Bản Điều Lệ có nhiều điều khoản mâu thuẫn với nhau mà chúng tôi sẽ trình bày trong phiên họp với ông Chủ Tịch.

Hội CSV QGHC Miền Đông Hoa Kỳ

Lê Hữu Em Nguyễn Kim Hương Hỏa

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Chủ Tịch Ban Chấp Hành

5-From: Đoàn Hữu Định

Date: 2017-08-21 14:08

Thưa ông chủ tịch cộng đồng,
Nhận thấy trong đoạn văn của Thư Ngỏ ông gửi ra: ("UBTC/HC & NQ là một ủy ban độc lâp, được thành lập và làmviệc từ nhiệm kỳ 2104-2016. Chúng tôi đã áp dụng đúng theo HC để mời Uỷ Ban tiếp tục hoàn tất nhiệm vụ của ủy ban trong nhiệm kỳ 2016-2018"

không được đúng vì:

1) Nhân sự làm việc hiện nay trong cơ cấu ấy không phải hoàn toàn là nhân sự mà tôi đã mời và bổ nhiệm làm việc.

2) Mục tiêu giao cho UB trong nhiệm kỳ 2014-2016 do tôi đảm trách là tu chính HC và NQ, xong rồi đưa dự thảo cho VPTT duyệt thông và sau đó mới trình HĐĐD biểu quyết.

3) Trong nhiệm vụ được giao, KHÔNG có mục thay thế hay đổi tên của những văn kiện lịch sử của Cộng Đồng là Hiến Chương cùng bản Nội Quy.

Do đó tôi thấy vấn đề cần phải làm sáng tỏ là:

– Dù là một cơ cấu đã có từ trước, nhân sự làm việc trong đó phải được bổ nhiệm và ủy thác hay xác nhận lại trách vụ với nhiệm kỳ mới. Nhiệm kỳ cũ đã chấm dứt và hết trọng trách.

– Khi các thành Viên trong HĐĐD mới nhận phiếu biểu quyết văn kiện căn bàn mới thay thế HC và NQ của CĐ mà không thấy phần thông qua của VPTT thì đó không phải cách thức làm việc của UBTC/HC&NQ nhiệm kỳ 2014-2016.

– Tuyên Ngôn và Điều Lệ mới hoàn toàn KHÔNG phải là sản phẩm của nhiệm 2014-2016 mà UBTC/HC&NQ cần phải tiếp tục dày công để hoàn tất nhiệm vụ.

Mong ông chủ tịch làm sáng tỏ vấn đề kịp thời chận đứng phân hóa. Xin quý vị đã làm việc trong nhiệm kỳ 2014-2016 và trong UBTC/HC&NQ giúp cho ông chủ tịch cộng đồng hoàn tất không trở ngại trọng trách nhận lãnh với đổng hương tỵ nạn cộng sản trong một Cộng Đồng CHỐNG cộng.

4-From: Trần Thị Tụ

Sent: Mon, Aug 21, 2017 8:21 pm

Kính thưa ông Chủ Tịch Cộng Đồng Đinh Hùng Cường,

Những điều trong Thư Ngỏ ông đưa ra có liên quan đến Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương và Nội Quy Cộng Đồng nhiệm kỳ 2014-2016 và về việc Ủy Ban này là tiền thân của Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương và Nội Quy Cộng Đồng nhiệm kỳ 2016-2018, là không đúng sự thật. Tôi xin minh xác như sau:

1. Trong HC và NQ hiện hành không có điều khoản nào quy định rằng UBTC HC&NQ là một ủy ban độc lập và có khả năng tái tục, truyền tiếp cả!
Ngược lại, điều 35 NQ xác định rõ UBTC gồm 2/3 Văn Phòng Thường Trực + Chủ Tịch Cộng Đồng + 10 thành viên Hội Đồng Đại Diện có nhiệm vụ "Đề Nghị Tu Chính" gửi cho VPTT, thuyết trình trước HĐĐD và phải dành đủ thì giờ để HĐĐD thảo luận! Với một thành phần có nhiều biến số như vậy (VPTT, CTCĐ, HĐĐD) làm sao UBTC có khả năng tái tục, truyền tiếp, nhất là làm sao độc lập được, và độc lập với ai, với điều gì, cái gì? (vì bao gồm cả ba cơ cấu tổ chức của CĐ). Cho nên ông nói UBTC HC&NQ hoàn toàn độc lập và tái tục là vô căn cứ.

2. Thực tế mọi việc xảy ra lại hoàn toàn tương phản với lời biện hộ của ông:

– UBTC HC&NQ nhiệm kỳ 2014-2016 đích thực làm đúng công tác Tu Chính, dự thảo HC có đối chiếu các điều khoản cũ gạch bỏ, điều khoản mới thay thế bằng mực màu khác. Chỉ tiếc chúng tôi hoàn thành Dự Thảo Tu Chính HC&NQ (chỉ nhằm tu chính chương Bảy Hiến Chương) chỉ kịp gửi tới VPTT (ông Chủ Tịch Đoàn Hữu Định ký nhận), không tới được giai đoạn thảo luận và biểu quyết. Bản Dự Thảo Tu Chính hiện tôi còn giữ. Vô hiệu thôi! Ông Dương Xuân Tuyển, Trưởng Ban Tu Chính kỳ đó rất thất vọng vì thì giờ, tim óc bỏ ra "vô hiệu quả!"

– UBTC HC&NQ nhiệm kỳ 2016-2018 có dư thì giờ để tới được hiệu quả, nhưng đáng tiếc đã không đi đúng đường. Họ không làm công tác tu chính, mà làm một hiến chương khác, đổi cả 3 chương không được quyền đổi, theo điều 21 HC. Họ đổi rất khéo, nhìn vào không thấy đổi gì cả! Dụng ý gì đây? Họ thay chữ Chống Cộng bằng chữ Không Cộng Sản mà thôi! Nhưng tâm tình, thái độ, phản ứng của một người chống Cộng hoàn toàn khác với người không cộng sản. Nếu chống Cộng, anh A như một người sống. Cũng anh A, nhưng không cộng sản tức không chống Cộng, anh A chỉ là xác chết biết thở! Tên Hiến Chương, Nội Quy cũng đổi! Nhất là thành phần UBTC được ông Đinh Hùng Cường bổ nhiệm giống như bổ nhiệm một ủy ban của Hội Đồng Chấp Hành! Bấy giờ tôi đã gửi hai điện thư, một đến ông Chủ Tịch Đinh Hùng Cường, một đến ông Nguyễn Văn Thành, trưởng ban Tu Chính để báo động vi hiến, vi luật đã xảy ra. Cả chị Bé Bảy cũng cùng phản đối. Văn thư bổ nhiệm này của ông chủ tịch Đinh Hùng Cường là bằng cớ rõ ràng UBTC nhiệm kỳ 2014-2016 vốn không là tiền thân của UBTC 2016-2018! Kể cả thành phần! Kể cả xuất xứ: UBTC 2014-2016 được cử bởi HĐĐD tại phiên họp tháng 3 năm 2016, còn UBTC 2016-2018 được bổ nhiệm bởi chủ tịch Cộng Đồng Đinh Hùng Cường!

Viện cớ UBTC hoạt động độc lập, UBTC hiện thời tiếp tục công việc tu chính của UBTC 2014-2016 một cách vô căn cứ và trái thực tế càng làm HĐĐD sa sút tin cậy vào tính cách lãnh đạo của ông, càng làm các cộng tác viên xa cách ông. Thiển nghĩ với tinh thần trách nhiệm của một người lãnh đạo hiền lương sẽ rất đắc lực trong việc giúp ông sáng tỏ mọi nghi ngại của HĐĐD đang nhắm vào ông. Thật lòng nghĩ như vậy, nếu không đúng ý ông, xin được bỏ qua.

*****************

3- From: CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ

Date: 2017-08-21 15:10

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ

Tuyên Cáo

Về việc Thay Đổi Lập Trường của Tổ Chức Cộng Đồng Vùng Hoa Thịnh Đốn.

Nhận định rằng

1- Ông Đinh Hùng Cường, trong khi ra tranh cử chức vụ Chủ Tịch Cộng Đồng vùng Hoa Thịnh Đốn, đã dùng những thủ đoạn gian lận để chiếm đa số phiếu hội đoàn để đắc cử. Điển hình là cho thành viên gia đình, bạn bè khai lập khẩn cấp hàng chục hội đoàn trong thời gian bầu cử, dù rằng các hội đó chỉ là hội có tính chất cơ sở kinh doanh và chỉ có một hay hai hội viên.

2.- Bản thân ông Đinh Hùng Cường, đã lấy danh nghĩa Hội Trưởng của một hội ma để ra ứng cử Chủ Tịch Cộng Đồng.

3.- Mới đây, tổ chức Cộng Đồng mà ông Đinh Hùng Cường làm Chủ Tịch đã tự ý sửa đổi các điều căn bản trong Hiến Chương của Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn; trong đó đã xoá bỏ hai chữ “Chống Cộng” trong các câu khái niệm ở Chương Dẫn Nhập, Chương 1 và Chương 2. Đó là các chương được quy định là bất di bất dịch trong Hiến Chương Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn nói riêng và các Cộng Đồng trên toàn quốc nói chung.

4.- Như để chuẩn bị cho âm mưu xoá bỏ chủ trương và mục đích “chống Cộng”, tổ chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn gần đây đã không hề có phản ứng tích cực trước các hành động thách thức của Việt Cộng, như vụ Hùng Cửu Long mặc áo đỏ xuất hiện ở Maryland và Vũ Trọng Khá mang cờ đỏ xuất hiện ở khu Eden, Virginia; ngoài ra trước đây còn có vụ “ca sĩ” Mai Khôi đòi dẹp Quốc Kỳ VNCH trước một cử toạ gồm nhiều nhân sĩ của Cộng Đồng cũng ở Hoa Thịnh Đốn.

5- Dù tổ chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn là thành viên của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ nên chúng tôi rất do dự khi can thiệp; nhưng việc thay đổi lập trường của họ sẽ làm ảnh hưởng xấu đến nỗ lực chống Cộng chung của tất cả người Việt tị nạn; nhất là trong giai đoạn mà Việt Cộng và Việt Gian đang tìm mọi cách thao túng.

Vì những lý lẽ trên, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ long trọng tuyên cáo

1.- Cực lực phản đối sự thay đổi lập trường của ông Đinh Hùng Cường và tay chân của ông ta trong Ban Chấp Hành Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn.

2.- Khẳng định lập trường chống Cộng dứt khoát. Điều này phải luôn là kim chỉ nam, bất biến trong tất cả các bản Hiến Chương của các tổ chức Cộng Đồng và trong mọi sinh hoạt chính trị, xã hội của người Việt tị nạn Cộng Sản.

3.- Bất tín nhiệm ông Đinh Hùng Cường trong vai trò lãnh đạo Cộng Đồng vùng Thủ Đô, là một trung tâm sinh hoạt chính trị quan trọng của người Mỹ gốc Việt.

4.- Kêu gọi các tổ chức Cộng Đồng, Đoàn Thể của người Việt Tị nạn cùng lên tiếng trước âm mưu xoá bỏ lằn ranh Quốc Cộng của ông Đinh Hùng Cường và tổ chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn.

2-From: Tan Nguyen <lhccs.htd

Date: 2017-08-20 19:06 GMT-04:00
Subject: SOS- "Hiến Chương Mới" của Tổ Chức Cộng Đồng Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn, MD và VA, đã bỏ mục đích chống Cộng !!!!!

Kính gởi:
– Quý Chiến Hữu Hội Trưởng trong Hội Đồng Chỉ Đạo LHCCS/VNCH/HTĐ và Phụ Cận.
– Quý Chiến Hữu thành viên trong Ban Chấp Hành LHCCS/VNCH/HTĐ và Phụ Cận.

Kính thưa quý chiến hữu,
Kính thưa quý Đồng Hương vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận.

Thật là một sự việc “QUÁ SỨC TƯỞNG TƯỢNG”, nếu mọi người không đồng loạt
lên tiếng thì trong tương lai gần, những chuyện “TỒI TỆ” hơn nhiều sẽ xảy ra.

Trong thời gian qua, vì công việc chung, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ đã cố gắng hài hòa để giữ tình đoàn kết với tổ chức Cộng Đồng vùng HTĐ dưới nhiệm kỳ của ông Chủ Tịch Đinh Hùng Cường, nhưng bây giờ thì không thể tiếp tục và im lặng nữa vì những lý do sau đây:

1- Tổ Chức Cộng Đồng Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn, MD và VA khởi thủy được lập ra vì nhu cầu “CHỐNG CỘNG”, với các Chương Dẫn Nhập, Chương Một và Chương Hai minh định rõ ràng chủ trương và mục tiêu CHỐNG CỘNG của tổ chức Cộng Đồng. (các văn bản đính kèm)

2- Hiến Chương Cộng Đồng trong Chương Tám: Tu Chính và Giải Tán, Điều 21 ấn định : Chương Dẫn Nhập, Chương Một, Chương Hai và Chương Ba không thể sửa đổi …..

Nhưng nay ông Cựu Thẩm Phán Nguyễn Văn Thành và Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương đã sửa đổi Ba Chương Căn Bản của Hiến Chương Cộng Đồng, thay thế 2 chữ “CHỐNG CỘNG” bằng 3 chữ “Không Cộng Sản” được ghi trong bản tu chính Hiến Chương mới, dưới danh xưng là Tuyên Ngôn
và Điều Lệ Cộng Đồng. Bản Tuyên Ngôn và Điều Lệ này đã được thông qua bởi ông Chủ Tịch Đinh Hùng Cường và Văn Phòng Thường Trực.

3- Khi hủy bỏ chủ trương và mục tiêu chống cộng của tổ chức Cộng Đồng, điều cốt yếu của Bản Hiến Chương, là ông Chủ Tịch Đinh Hùng Cường và Văn Phòng Thường Trực đã vi hiến một cách trầm trọng.

4- Yêu cầu ông Chủ Tịch Đinh Hùng Cường và Văn Phòng Thường Trực phải giải thích với đồng hương về hành động vi hiến và phải cho đồng hương biết quý vị có chủ đích gì, khi hùy bỏ chủ trương và mục tiêu chống cộng của tổ chức Cộng Đồng!

5- Nếu ba Chương Căn Bản của Hiến Chương Cộng Đồng bị thay đổi, nó đồng nghĩa với hàm ý giải tán Tổ Chức Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia.

6- Đã tới lúc Quý Chiến Hữu Hội Trưởng và Quý Niên Trưởng, Quý Đồng Hương có thể liên kết các dữ kiện (vụ Hùng Cữu Long, vụ Mai Khôi, vụ tên Vũ Trọng Khá) để thấy rõ tại sao Tổ Chức Cộng Đồng đã trì trệ trong việc ngăn chận cờ máu.
Nay lại thêm dữ kiện ông Đinh Hùng Cường hủy bỏ chủ trương và mục tiêu chống cộng trong bản Hiến Chương.

7- Tình trạng này không thể kéo dài, vì sẽ gây bất lợi, bất ổn trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt tị nạn cộng sản trong vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia. Xin Xin Quý Vị Hội Trưởng, Quý Niên Trưởng và Quý Đồng Hương, có trách nhiệm trong vùng, đề nghị phương thức đối phó để chúng ta cùng tìm ra một giải pháp cho vấn nạn hiện nay của vùng Hoa Thịnh Đốn, Mariland và Virginia.

8- Xin Quý Vị Chủ Tịch các Công Người Việt Quốc Gia Tị Nạn cộng sãn và quý bậc thức giả tại Hải Ngoại KHẪN CẤP có hành động để yêu cầu Ông Đinh Hùng Cường lên tiếng giải thích trước khi Tổ Chức Cộng Đồng Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn, MD và VA bị Ông Cường “tu chính” thành một Tổ Chức Cộng Đồng mới “KHÔNG CHỐNG CỘNG”.

1-From Bé Bảy-Gia Đình Nữ Quân Nhân

Sent: Sun, Aug 20, 2017 11:34 am
Subject: SOS- "Hiến Chương Mới" của CĐ Hoa Thịnh Đốn, đã bỏ mục đích chống Cộng!

Kính thưa quý vị,

Xin quý vị xem và so sánh Chương Dẩn Nhập, Chương Một, Chương Hai của Hiến Chương cũ và Hiến Chương mới dưới danh xưng là Tuyên Ngôn và Điều Lệ Cộng Đồng, để thấy hai chữ " chống Cộng" đã biến mất trong Tuyên Ngôn và Điều Lệ Cộng Đồng.

Chương Dẫn Nhập, Chương Một và Chương Hai là những chương không thể sửa đổi, tại sao ông Chủ Tịch Đinh Hùng Cường và Văn Phòng Thường Trực của Cộng Đồng thông qua?

Xin ông Chủ Tịch Đinh Hùng Cường và Văn Phòng Thường Trực vui lòng trả lời.

Trân trọng,

Nguyễn Thị Bé Bảy

Gia Đình Nữ Quân Nhân vùng Hoa Thịnh Đốn

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.