Nguyễn Đình Thắng có hợp tác với Việt Tân hay không- Aug 12, 2017

Thưa quý bạn:

Cách đây vài hôm, tôi đọc ở facebook, flyer quảng cáo Dạ Tiệc Gây Quỹ “Một Bàn Tay Cho Ngày Mai Tươi Sáng” của BPSOS ở Houston NHƯNG MC LÀ NAM LỘC.

Tôi rất ngạc nhiên. Lý do: BPSOS là một tổ chức độc lập, không ảnh hưởng bởi một bất cứ đảng phái chính trị nào. Thậm chí, các Tổ Chức Cộng Đồng cũng không ảnh hưởng gì đến đường lối của BPSOS. Trong khi đó, ô Nam Lộc, từ nhiều năm nay,qua các lời nói, hành động của ông thì mọi người đều PHẢI NGẦM HIỂU ông khá “thân thiện” với tổ chức Việt Tân- Hoàng Cơ Định.

Tôi tìm hiểu. Hóa ra, vị mạnh thường quân XYZ, (đã cộng tác rất hữu hiệu với BPSOS trong các vấn đề gây quỹ để cứu nạn nhân buôn người, yểm trợ người tranh đấu trong nước …) có “bà con” với MC Nam Lộc. Vị mạnh thường quân XYZ này đã nghĩ rằng ô Nam Lộc là tên tuổi được nhiều người biết đến thì nếu ông làm MC, chắc hẳn sẽ gây được quỹ dồi dào. Vị Mạnh thường quân này, CÓ LẼ không chú ý nhiều đến thời sự chính trị cộng đồng nên đã không biết đến những giây mơ rễ má của ô Nam Lộc –SBTN-Việt Tân trong các vụ (Thỉnh nguyện thư 2012, vụ Trịnh Hội bị ô Nguyễn Thanh Tú tố cáo với đầy đủ bằng cớ rằng Voice là một vòi bạch tuộc của VT-Định)

Sau khi biết được điều trên, cá nhân tôi, đã TẠM YÊN TÂM RẰNG BPSOS không hề bắt tay với VT-Hoàng Cơ Định.

Hoàng Lan Chi

8/2017

This entry was posted in Thời Sự, Trần Kiều Ngọc. Bookmark the permalink.