Trận chiến giữa “Hoài Ngô” và “Bài Ngô” nên chấm dứt. July 17, 2017

Hoàng Lan Chi viết: tôi chỉ trích DinhNguyen trong các bài viết nào có lập luận không đúng về Trump. Tôi đồng ý với bài viết dưới đây của ĐN: 1) Chúng tôi không chú ý đến thời gian xưa, chế độ ô Ngô đình Diệm. 2) Chính các vị “hoài Ngô” đã khoi mào trận chiến trước, y như ĐN mô tả dưới đây. 3) Tôi không bao giờ “involve” vào mấy vụ này. Tôi cũng đã từng viết “ Hãy để cụ Diệm được yên nghỉ. Mấy vị khen cụ rồi chửi người đối lập thì cụ, gia đình cụ, tôn giáo của cụ lại bị đem ra chửi. Cụ mà nói được chắc cụ phải yêu cầu mọi người để cho cụ yên thân.

Xin đọc bài của ĐN dưới đây và mong rằng trận chiến ( Hoài Ngô-bài Ngô) nên chấm dứt.

Hoàng Ngọc An

***************

On Tuesday, July 18, 2017 2:26 PM, Dinh Nguyen <dinh.nguyen60@yahoo.com> wrote:

Ông Phạm Trung Kiên (PTK) vẫn chứng nào tật nấy, vẫn xài nón cối trong cuộc tranh biện hiện nay trên làng "net".

"Trận chiến"hiện nay là trận chiến giữa "bài Ngô" và "hoài Ngô", không phải là trận chiến của toàn dân chống CSVN như giọng điệu của ông PTK.

Những người "bài Ngô" mà PTK nêu tên không "chiến đấu" chống người quốc gia theo lệnh VC mà chống những kẻ "hoài Ngô", họ không phải là "vgcs" như PTK chụp mũ bừa bãi.

Tôi cũng thấy vấn đề nầy hơi đi quá đà, đụng đến đức tin tôn giáo của nhau. Nguyên nhân tại đâu?

Phải thực sự chín chắn để nhìn rõ cội nguồn mới mong hoá giải được. Mọi sự phủ chụp vô căn cứ, mọi sự quá khích và cuồng tín không đi tới đâu mà chỉ làm cho vấn đề xấu thêm.

Như hôm qua tôi đã viết, trận chiến "hoài Ngô" và "bài Ngô" hiện nay không do những kẻ bài Ngô chủ xướng mà do thành phần "hoài Ngô" châm ngòi. Từ lâu (cho đến trong vòng 10 năm trở lại đây), người VN, trong nước cũng như hải ngoại, không ai để tâm gì đến cố TT. Ngô đình Diệm. Ông đã mất và đã đi vào lịch sử, mọi xấu tốt, khen chê nên để lịch sử phán xét. Quý vị "hoài Ngô" bỗng dưng dựng xác chết NĐD dậy để tung hô. Tung hô NĐD chưa phải là vấn đề chính. Bên cạnh sự tung hô NĐD, quý vị còn không tiếc lời mạt sát, nhục mạ những thành phần chống đối nhà Ngô, trong đó có những vị cao tăng của Phật giáo.

Làm sao những người Phật tử, những vị không ưa NĐD có thể im lặng được? Do đó, "bài Ngô" chỉ là một phản ứng khó tránh khi bị khiêu khích. Không khiêu khích thì sẽ không có phản ứng! Quý vị càng tung hô ông NĐD, các xúc phạm các thành phần chống đối Ngô triều, trong đó có các cấp lãnh đạo PGVNTN thì ông NĐD càng bị chửi, không những chửi cá nhân ông NĐD mà cả gia đình ông cũng bị vạ lây (tam đại Việt gian)! Ngoài ra đạo Chúa của quý vị cũng bị bôi bác. Việc nầy xưa nay chưa từng xẩy ra, chỉ mới gần đây thôi, khi chiến dịch "hoài Ngô" bắt đầu mở màn.

Trước tình hình tổ quốc lâm nguy, hoạ mất nước đang hiển hiện trước mắt, mọi xung đột giữa người quốc gia với nhau chỉ làm lợi cho VC. Mong quý vị thấy được nguyên nhân để tự chế.

Tôi cũng không ủng hộ một số vị xúc phạm đạo Chúa bằng những ngôn từ quá tục tĩu.

Niềm tin tôn giáo là một niềm tin tuyệt đối vô điều kiện, ai theo tôn giáo nào là quyền của họ, mình không theo thì thôi.

Định Nguyên

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.