Cái bắt tay 25 second- Trump- Macron- July 17, 2017

Chưa thấy bao giờ.
Bắt tay giữa hai nguyên thủ mà kéo dài thế, mà thắm thiết thế,mà không thể rời nhau thế
Macron, quả là rất khôn.
Merkel thua "bé’ Macron rồi.

https://www.facebook.com/theonlyredpill/videos/363861420695516/

Red Pill added a new video.Like Page

July 15 at 2:48am ·

The 25 second handshake 😂😂😂

This entry was posted in Bài về Trump, Thời Sự. Bookmark the permalink.