THE HIIL: LS NGA ĐÃ ĐƯỢC BỘ TƯ PHÁP CHO Ở MỸ TRƯỚC KHI BÀ NÀY G ẶP TRUMP “CON”- July 15, 2017

THE HIIL: LS NGA ĐÃ ĐƯỢC BỘ TƯ PHÁP CHO Ở MỸ

TRƯỚC KHI BÀ NÀY GẶP TRUMP “CON”

Tóm tắt: bài viết này nói về vụ nữ ls Nga đang “lùm xùm” vì “Nhóm thổ tả” đem ra để cáo buộc Trump “con” là đã “nhận sự giúp đỡ” từ ngoại bang (Nga) trong tranh cử vào June 2016. Bà Veselnitskaya đã được Bộ Tư Pháp Mỹ thời OBM, Loretta Lynch , cấp visa đặc biệt để được ở lại Mỹ đến đầu tháng 1 năm 2016. Nhưng hiện nay Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao ( thời OBM) không thể giải thích được tại sao bà này vẫn còn ở Mỹ vào tháng 6/2016 để gặp gỡ Trump Jr! Bà này đã tiếp xúc nhiều chính giới Mỹ và mục đích chính của bà ta là chống lại Luật Magnitsky do OBM ban hành trước đó. Bà này không nói được tiếng Anh. Do đó nếu nói rằng bà ta là nhân viên tình báo Nga thì có vẻ khá nực cười!

Tôi để 9 ý chính ( anh ngữ và google dịch) cho những ai bận rộn.

Hoàng Lan Chi

7/2017

http://thehill.com/homenews/administration/341788-exclusive-doj-let-russian-lawyer-into-us-before-she-met-with-trump#.WWlZaxatd4c.facebook

1-This revelation means it was the Obama Justice Department that enabled the newest and most intriguing figure in the Russia-Trump investigation to enter the country without a visa.

2-The Magnitsky Act imposed financial and other sanctions on Russia for alleged human rights violations connected to the death of a Russian lawyer who claimed to uncover fraud during Putin’s reign. Russia retaliated after the law was passed in 2012 by suspending Americans’ ability to adopt Russian children. (Đạo luật Magnitsky đã áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính và các hình thức trừng phạt khác đối với Nga vì cáo buộc vi phạm nhân quyền liên quan đến cái chết của một luật sư Nga, người tuyên bố phát hiện gian lận trong suốt thời trị vì của ông Putin. Nga trả đũa sau khi pháp luật được thông qua vào năm 2012 bằng cách đình chỉ khả năng nhận con nuôi của người Mỹ.)

3-Rohrabacher said he believed Veselnitskaya and her U.S. colleagues, which included former Rep. Ronald Dellums (D-Calif.), were lobbying other lawmakers to reverse the Magnitsky Act and restore the ability of Americans to adopt Russian children that Moscow had suspended.(Rohrabacher cho biết ông tin rằng Veselnitskaya và các đồng nghiệp Mỹ của bà, trong đó có cựu Đại diện Ronald Dellums (D-Calif), đã vận động các nhà lập pháp khác đảo ngược Đạo luật Magnitsky và khôi phục việc người Mỹ chấp nhận con nuôi từ Nga mà Moscow đã đình chỉ).

4-But in an interview with NBC News earlier this week, Veselnitskaya acknowledged her contacts with Trump Jr. and in Washington were part of a lobbying campaign to get members of Congress and American political figures to see "the real circumstances behind the Magnitsky Act.” (Nhưng trong một cuộc phỏng vấn với NBC News vào đầu tuần này, Veselnitskaya thừa nhận mối quan hệ của mình với Trump Jr. và ở Washington chỉ là một phần của chiến dịch vận động hành lang để có được các thành viên của Quốc hội và các nhân vật chính trị Mỹ xem "những tình huống thực sự đằng sau Đạo luật Magnitsky".

5-The Moscow lawyer had been turned down for a visa to enter the U.S. lawfully but then was granted special immigration parole by then-Attorney General Loretta Lynch for the limited purpose of helping a company owned by Russian businessman Denis Katsyv, her client, defend itself against a Justice Department asset forfeiture case in federal court in New York City. (Luật sư Moscow,Veselnitskaya, đã bị từ chối cấp thị thực nhập cảnh Hoa Kỳ một cách hợp pháp nhưng sau đó đã được cơ quan nhập cư đặc biệt Lawrence Lynch Lynch cấp cho mục đích giúp đỡ một công ty do doanh nhân Nga Denis Katsyv sở hữu, bảo vệ chống lại vụ tịch thu tài sản của Bộ Tư pháp tại tòa án liên bang ở New York.)

6-The U.S. Attorney’s office in New York confirmed Wednesday to The Hill that it let Veselnitskaya into the country on a grant of immigration parole from October 2015 to early January 2016. Justice Department and State Department officials could not immediately explain how the Russian lawyer was still in the country in June for the meeting with Trump Jr. and the events in Washington.( Văn phòng Luật sư của Hoa Kỳ ở New York đã xác nhận vào Thứ Tư cho The Hill rằng họ cho phép Veselnitskaya vào nước này trong thời gian được phép tạm tha nhập cư từ tháng 10 năm 2015 đến đầu tháng 1 năm 2016. Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao không thể giải thích ngay lập tức, tại sao luật sư Nga vẫn còn ở Mỹ vào tháng 6/2016 để gặp gỡ Trump Jr.

7-Senate Judiciary Committee Chairman Chuck Grassley (R-Iowa) has demanded the U.S. government provide him all records on how Veselnitskaya entered and traveled in the U.S., a request that could shed additional light on her activities. (Chủ tịch Uỷ ban Tư pháp Thượng viện Chuck Grassley (R-Iowa) đã yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ cung cấp cho ông tất cả hồ sơ về cách Veselnitskaya đã nhập và đi du lịch ở Hoa Kỳ, một yêu cầu có thể làm sáng tỏ hơn về các hoạt động của bà.)

8-On June 13, 2016, Veselnitskaya attended the screening of an anti-Magnitsky movie at the Newseum, which drew a handful of congressional staffers and State Department officials, according to Browder’s complaint. The next day, she appeared in the front row of a hearing chaired by House Foreign Affairs Committee Chairman Ed Royce (R-Calif.), sitting right behind a former U.S. ambassador who testified on the future of U.S-Russia policy (Vào ngày 13 tháng 6 năm 2016, Veselnitskaya đã tham dự buổi chiếu một bộ phim chống Magnitsky tại Newseum, thu hút một số nhân viên của Quốc hội và Bộ Ngoại giao.Ngày hôm sau, bà xuất hiện ở hàng ghế đầu của buổi điều trần dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Ed Royce (R-Calif.), Ngồi ngay sau một cựu đại sứ Mỹ, người đã làm chứng về tương lai của chính sách Hoa Kỳ-Nga.)

9-The sources also described their interactions with Veselnitskaya in the same way that Trump Jr. did. They claimed not to know who she worked for or what her motives were. “Natalia didn’t speak a word of English,” said one source. “Don’t let anyone tell you this was a sophisticated lobbying effort. It was the least professional campaign I’ve ever seen. If she’s the cream of the Moscow intelligence community then we have nothing to worry about.” (Các nguồn tin cho thấy nhiều người cũng gặp gỡ Veselnitskaya giống như cách mà Trump Jr. đã làm. Họ tuyên bố không biết cô ấy làm việc cho ai hoặc động cơ của cô ấy là gì. "Natalia không nói được tiếng Anh," một nguồn tin nói. "Đừng để ai nói với bạn rằng đây là một nỗ lực vận động hành lang tinh vi. Đó là chiến dịch ít chuyên nghiệp nhất mà tôi từng thấy. Nếu cô ấy là người của cộng đồng tình báo Moscow thì chúng tôi không có gì phải lo lắng. ")

Hết

This entry was posted in Bài về Trump, Thời Sự. Bookmark the permalink.

4 Responses to THE HIIL: LS NGA ĐÃ ĐƯỢC BỘ TƯ PHÁP CHO Ở MỸ TRƯỚC KHI BÀ NÀY G ẶP TRUMP “CON”- July 15, 2017

  1. Pingback: Ô Ngô Nhân Dụng tự viết và gán cho Gerald F. Seib hay sao mà tôi chưa tìm thấy? July 15, 2017 |

  2. Pingback: Bài về Trump năm 2017-Jan 2018 |

  3. Pingback: Các bài về Trump- 2017-May 24, 2019 |

  4. Pingback: Lan Chi -Bài về Trump 2017 trong blog Chúng Tôi Muốn Tự Do – jun e 2, 2018 |

Comments are closed.