Xin không tham gia trang này vì là của Trần Hữu Dũng https://www.facebook.com/vietstudies.net

COPY TỪ FACEBOOK. XIN BẠN TÔI KHÔNG THAM GIA TRANG NÀY VÌ CỦA TRẦN HỮU DŨNG

LAN CHI

Viet-studies.net

20 hrs ·

Tác giả bài thơ ‘Kiếp nào có yêu nhau’ Minh Đức Hoài Trinh qua đời tại Mỹ (MTG 10-6-17) — Cho một kiếp mơ được yêu nhau (Blog RFA 10-6-17) — Lại thêm một mảnh đời thanh niên của tôi vừa mất! http://motthegioi.vn/…/tac-gia-bai-tho-kiep-nao-co-yeu-nhau…

Trong Phan Viet-studies.net: Bài viết này của Tiểu Vũ đã không đề cập đến thời gian nữ sĩ MĐHT đi kháng chiến và bỏ về thành như rất nhiều văn nghệ sĩ. Tôi nghĩ đây là sự thiếu xót (cố ý) rất quan trọng; phần đời nói lên con người, hành động, và tâm thức của Bà. LanChi Hoang

LanChi Hoang Đa số người yêu người thời đó theo kháng chiến chống Pháp cứu nước . Vì nhiều lý do mà một có thể là "nhìn" thấy sự bịp bợm của cs nên bỏ về thành. Trang web này của ai vậy Trong Phan?

LanChi Hoang Mới hỏi Trong Phan, chị click coi tác giả. Hóa ra Trần Hữu Dũng. Trong không cần xem web này nữa. Ô Dũng, kỹ sư, từ Mỹ về Tông Nha Kế Hoạch ( boss đầu tiên của chị). Ô Dũng có gia đình, giòng họ là cs ( gộc và không gộc) nên ông đã về VNCS rất sớm, cộng tác nồng nhiệt với vc. Có điều lạ : không biết vì sao nhà cầm quyền vc không sử dụng ( mời ông giữ chức nào đó?!). Hay vc vẫn muốn ông ở Mỹ và làm công tác tuyên truyền văn hóa? ( Tôi không biết và nêu dấu hỏi. Tôi đoán và không chụp mũ ai cả. Tôi viết căn cứ trên FACT là trang web của ô Trần Hữu Dũng.
Tôi copy mạch này, lưu ở PC. Mong quý vị tôn trọng, không delete của tôi. Tôi báo cho bạn bè tôi biết. Ai là người quốc gia thuần túy thì không cần vào đây xem và ai là mẫu người như ô Trần Hữu Dũng thì hãy vào.

hello Thảo An Nguyen Thi, Andy Nguyen, Tuan Nguyen, Jonathan Huynh, Huynh Tam, Linda Letran Duyen

This entry was posted in Tài Liệu, Thời Sự. Bookmark the permalink.