VỀ CÁO BUỘC QUỸ ERIC TRUMP-June 10,2017

HOÀNG NGỌC AN

VỀ CÁO BUỘC QUỸ ERIC TRUMP

TÓM TẮT

1) Forbes đăng tải vầy:

Quỹ của Eric Trump đã lấy 100,000 chi cho (việc thuê sân golf để tổ chức giải thi gây quỹ cho bv St. Jude’s Children’s Research Hospital).

2) IRS không cho biết số tiền vào Quỹ Eric là bao nhiêu

3) Bản thông báo từ Bịnh viện ghi vầy “ Quỹ Eric Trump cũng chịu trách nhiệm xây dựng một ICU trị giá 20 triệu đô-la để giúp những đứa trẻ ốm yếu nhất trên thế giới đang phải chịu đựng những căn bệnh hiểm nghèo nhất.Tổ chức Trump không có lợi nhuận trong bất kỳ cách nào từ nền tảng hay bất kỳ hoạt động nào của nó. Trong khi mọi người có thể không đồng ý về các vấn đề chính trị, rồi suy ra những ý tưởng độc hại về một tổ chức từ thiện đã làm thay đổi rất nhiều cuộc sống; thì điều đó không chỉ là xấu hổ mà còn thực sự kinh tởm. Cuối cùng, những người duy nhất bị mất là những đứa trẻ ở bịnh viện St Jude. (As reported by Western Journalism, the hospital issued a letter in January confirming the amount donated by Eric Trump’s foundation. “The Eric Trump Foundation was also responsible for building a $20 million dollar ICU which treats the sickest children anywhere in the world suffering from the most catastrophic terminal illnesses,” the statement added.“Contrary to recent reports, at no time did the Trump Organization profit in any way from the foundation or any of its activities. While people can disagree on political issues, to infer malicious intent on a charity that has changed so many lives is not only shameful, but is truly disgusting. At the end of the day, the only people who lose are the children of St. Jude and other incredibly worthy causes,” )

4) BV cũng nói vầy: "Trong thập kỷ qua, Quỹ Eric Trump đã gây quỹ được hơn 16,3 triệu đô la cho bệnh viện Nghiên cứu Trẻ em St. Jude trong khi duy trì một tỷ lệ chi phí chỉ là 12,3 phần trăm (“During the past decade, the Eric Trump Foundation has raised over $16.3 million for St. Jude Children’s Research hospital while maintaining an expense ratio of just 12.3 percent,”)

5) New York Attorney General Eric Schneiderman đang điều tra.

6) Bài gốc ở đây:

http://www.westernjournalism.com/new-yorks-attorney-general-investigating-eric-trumps-foundation/?utm_source=Email&utm_medium=PostUp&utm_campaign=CTConservativeBrief&utm_content=2017-06-10

7) Các bạn bình phẩm sao?

8) HNA thì nghĩ vầy, cách đây vài năm, có đọc tài liệu cho phép Hồng Thập Tự Quốc tế sử dụng một con số khá cao về việc ( chi phí điều hành). Eric đã gây quỹ được 16,3 triệu và chi phí là gần 13%. Vậy: “Nhóm media thổ tả như CNN và vài người Dân Chủ xấu” muốn gì đây?

Hoàng Ngọc An

6/2017

This entry was posted in Bài về Trump, Thời Sự. Bookmark the permalink.