Tài liệu về CS của Lưu Trọng Văn

https://www.diendan.org/tai-lieu/luom-lat-o-dam-gio-thu-tuong-vo-van-kiet

Lưu Trọng Văn, con trai Lưu Trọng Lư viết facebook. Người này gom lại.

Ai thích cứ xem cho biết “thâm cung” của cs.

Văn, tuy gốc CS nhưng viết văn hay và có tình.

Lan Chi

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.