Việt Thanh- MỘT LẦN NỮA CỜ MÁU ĐÃ ĐƯỢC THAY BẰNG CỜ VÀNG VNCH -M ay 17, 2017

MỘT LẦN NỮA CỜ MÁU ĐÃ ĐƯỢC THAY BẰNG CỜ VÀNG VNCH

Việt Thanh tường thuật

Chiều ngày thứ Sáu 12-5-2017 một phái đoàn do Ông Đỗ Minh, Chủ tịch Cộng Đồng

Việt Nam Oklahoma City (OKC) và Vùng Phụ Cận hướng dẫn, đã đến gặp Ông Stephen Eck,

Phó Chủ Tịch trường Đại Học Oklahoma Christian University (OCU) toạ lạc trên đường East Memmorial Road, OKC, Oklahoma. Phái đoàn đã yêu cầu Trường Đại Học OCU hạ lá cờ Đỏ của Cộng Sản Việt Nam (CSVN) và thay bằng lá cờ Vàng của Việt Nam Công Hoà (VNCH). Các lý do chính được phái đoàn đưa ra trong cuộc hội kiến với Ông Eck để hỗ trợ cho yêu sách này:

– Đa số người Việt cư ngụ tại OKC là những người di cư tìm tự do;

– Sự hy sinh xương máu của quân đội VNCH và Hoa Kỳ chiến đấu cho tự do;

– Chính thể CSVN đã và đang đàn áp tự do tôn giáo và nhân quyền của người dân Việt;

– Quốc Hội Tiểu Bang Oklahoma đã có quyết nghị công nhận Cờ Vàng;

– Quốc Hội Liên Bang Hoa Kỳ trong năm qua đã ban hành các luật về Tự Do Tôn Giáo và Trừng Phạt những Giới Chức Vi Phạm Nhân Quyền trên toàn thế giới.

Hai ngày trước khi đến gặp Ông Eck, Ông Đỗ Minh đã viết một lá thơ đến trường OCU yêu cầu trường Đại Học OCU tháo gỡ lá cờ Máu và xin hội kiến với nhà Trường về việc này. Do đó, sau khi phái đoàn trình bày các lý do trên, Ông Eck đã vui vẻ thông báo là nhà Trường đã tháo gỡ lá cờ đỏ vào ngày hôm trước. Tất cả thành viên của phái đoàn đã nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần hợp tác và thông cảm của Ban Giám Đốc nhà Trường. Dịp này phái đoàn đã tặng trường Đại Học một lá cờ Vàng và chụp hình lưu niệm với Ông Phó Chủ Tịch trường OCU. Ông Eck hứa là sẽ treo lá cờ Vàng này tại Trường thay thế cho lá cờ Đỏ. Trước khi ra về, Ô. Đỗ Minh đã trân trọng mời Ô. Stephen Eck và Ban Giam Đốc Trường đến dự lễ khánh thành tương đài chiến sĩ Mỹ Việt tại công viên Military Park vào ngày 08-072017; và Ông Eck đã nhận lời tham dự.

Được biết quý vị sau đây đã tham gia phái đoàn đến gặp Ông Phó chủ Tịch OCU: Ô.

CT Đỗ Minh, Ô. Ngô Quang Ty, BS Nguyễn Lê Hiếu, Ô. Hoàng Minh, Ô. Nguyễn V. Bổn, Ô. Hà V. Bình, Ô. Phạm B. Thành, Ô. Nguyễn Đ. Chương, Ô. Trần Thiếu Dũng, Ô. Phạm H. Quang; và quý Bà: Hà V. Bình, Cô Jannies Oanh Nguyễn và Cô. Julie Dương.

Ô. Đỗ Minh đang thảo luận với Ô. Stephen Eck trong cuộc hội kiến ngày 12-05-2017

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.