Tài liệu về ô Trần Trung Đạo

Tài liệu về ô Trần Trung Đạo

 Ô Trần Trung Đạo, nhà thơ, Boston. Ông đi vài nơi ra mắt tập thơ “ Đổi cả thiên thu lấy tiếng mẹ cười).

  • Ô Đạo cũng viết bài về thời sự chính trị trong và ngoài nước
  • Ô Đạo bị chỉ trích nặng vào 2015 khi ông ca tụng vầy “ Ánh Sáng Điếu Cày”
  • 2017, bạn bè ông, lại phổ biến bài thơ cũ ( 2011) của ô (Người lính già vừa chệt đêm qua) và bị một nick chỉ trích vì ví người lính già với ‘thú hoang lạc loài, chết trên đường phố San Jose). Vài người lại binh vực, khen thơ hay. Từ đó, đã có phản bác. Hoàng Lan Chi là người viết nhận xét về bài thơ đó. Trong đó, HLC chỉ rõ ô Đạo với chứng cớ, chớ không nói hồ đồ: ô Đạo đã bịa đặt những gì, đã sử dụng chữ nghĩa sai ra sao, đã vô tình mạ lị người lính thế nào, và cuối cùng, tự hỏi cái lập trường thật sự của ô Đạo  là gì.

Hãy click để xem trước khi viết bậy, cho ý kiến sai.

Hoàng Lan Chi

**************************

Ánh sáng Điếu Cày:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10213272747674618

Tôn Nư Hoàng Hoa phê bình Trần Trung Đạo:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10213272205741070

Cái “hèn” của ô Trần Trung Đạo:

http://www.chinhkhiviet.net/2015/02/hoang-ngoc-cai-hen-cua-tran-trung-ao.html

Mục Tử-“Đốt cả thiên thu với Điếu Cày”- bài viết hay về TTĐ khi ô TTĐ viết bài Ánh sáng Điếu Cày

 

 

This entry was posted in Tài Liệu, Thời Sự. Bookmark the permalink.

1 Response to Tài liệu về ô Trần Trung Đạo

  1. Pingback: Tài Liệu Một Số Vụ Nổi Bật Trong CĐ | Chúng Tôi Muốn Tự Do

Comments are closed.