Đức, thiên đường của dân tị nạn Hồi Giáo

Nhặt facebook.

Thảo An Nguyen Thi

12 hrs · Shared via AddThis
·

Những đất nước được xây dựng bởi những người Thiên Chúa, Tin Lành mới xây dựng được một xã hội nhân bản, tôn trọng lý tương Dân Chủ & Tự Do. Trong đó có hệ thống An Sinh Xã Hội bảo đảm cung cấp tiền bạc, thực phẩm, y tế, nhà ở mà chúng ta gọi chung là Welfare cho những người không thể làm việc để tự mưu sinh được. Nhưng hệ thống Welfare được người lao động bản xứ tôn trọng bao nhiêu thì nó cũng làm cho người Hồi Giáo, hay di dân khác lạm dụng bấy nhiêu. Vì đây là một khe hở dễ lọt lưới nhất. Hãy coi những trường hợp dưới đây trong bài này để làm thí dụ cho hàng triệu người khác.
Một người "tỵ nạn" Syrian có 3 vợ và 20 con đang ở Denmark, lãnh 214,000 Euro để sống. Có phải là họ đang ở thiên đường không?
Ghazia A 49t, làm chủ cơ sở bán xe tại Syria, năm 2015 dẫn 4 vợ và 22 đứa con sang "tỵ nạn" tại Đức. Ở nước Đức, ông không cần làm đọng móng tay cũng lãnh được trợ cấp Welfare là 316,000 Euro cho một năm. Lợi tức không cần vốn mà gấp nhiều lần hơn nghề bán xe ở tại Syrian.
Như vậy không cần tìm thiên đường ở kiếp khác, có phải không?
Quỹ An Sinh Xã Hội của Đức đang báo động. Bộ trưởng Xã Hội mới từ chức vì không kham nổi con số 1,5 triệu người tỵ nạn hàng ngày sắp hàng xin trợ cấp. Những nhân viên thiện nguyện bây giờ cũng mệt mỏi, không còn ai có sức hy sinh làm thiện nguyện như những ngày đầu. Ngân sách Đức sẽ khủng hoảng nay mai. Cái cảnh Hoàng Đế Ở Truồng của TT Tiệp giống như một lời tiên tri có thật.
Bà Merkel sang Mỹ. Với hy vọng thuyết phục ông Trump tiếp tục chính sách của Obama, nhận bớt di dân giùm cho nước Đức hay chia sẻ gánh nặng tài chính do di dân gây ra.
Đó là lý do vì sao ông Trump làm lơ, không thèm ngó bà Merkel. Nhìn nhau khó nói nên lời. Không lẽ ổng lại nói, "Oh, Sorry Baby" như đám con nít hay sao?
ntta 3/19/17

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.