VOA Việt ngữ- Bài diễn văn của Trump trước Quốc Hội vào Feb 28, 2017

Advertisements
Gallery | This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.