VOA Việt ngữ- Bài diễn văn của Trump trước Quốc Hội vào Feb 28, 2017

Gallery | This entry was posted in Bài về Trump, Thời Sự. Bookmark the permalink.