Lanney Tran-Thông cáo báo chí của TNS Janet Nguyễn v/vv bà bị ng ăn không cho nói tại buổi họp của Thượng Viện CA-Feb 24,2017

LGT: Thượng Viện CA vinh danh Tom Hayden. Bà TNS Janet Nguyễn, tôn trọng gia đình Tom Hayden nên không nói và bà dành để nói vào hôm khác. Bà tố cáo Hayden, không xứng đáng vì thiên tả ( Hayden, chồng Jane Fonda. Hai người Mỹ tồi tệ)

Hoàng Ngọc An

Lanney Tran Bà bị cắt khi phát biểu trong buổi họp khoáng đại của Thượng Viện chứ kg phải ở buổi tưởng niệm Tom Hayden. Thông cáo báo chí em nhận được tối qua, “Hôm nay, trong một hành động rõ ràng là vi phạm quyền tự do ngôn luận thuộc Đệ Nhất Tu Chính Án của Tôi, Tôi đã bị ngăn cản không cho phát biểu tại Phiên Họp Khoáng Đaị Thượng Viện, trong phiên họp để tưởng nhớ những Chiến Sĩ QLVNCH và những người Tị Nạn Việt Nam, mà trong đó, Tôi đưa ra một quan điểm lịch sử khác về hành động của cố Thượng Nghị Sĩ Tom Hayden thân Cộng ủng hộ chế độ Cộng Sản Bắc Việt trong thời chiến tranh Việt Nam. Gia đình Tôi đến đất nước này để tìm Tự Do mà sáng hôm nay Tôi đã bị mất tại Thượng Viện. Tôi rất thất vọng đối với các hành động của Chủ Tọa Thượng Viện, bởi vì hành động đó không phải chỉ ngăn cản tiếng nói của riêng Tôi mà còn ngăn cấm tiếng nói của cộng đồng người Mỹ gốc Việt là những tiếng nói mà đáng lẽ Quyền Tự Do Ngôn Luận của họ không bao giờ bị ngăn chặn.”

Phát biểu của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn xảy ra liên quan tới một sự kiện diễn ra hôm Thứ Ba, khi Thượng Viện California vinh danh cuộc đời cố Thượng Nghị Sĩ Tom Hayden tại Quốc Hội. Trong phiên họp hôm Thứ Ba, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, bản thân là một người Việt Nam tị nạn, đã bước ra khỏi Phiên Họp Khoáng Đại Thượng Viện để phản đối sự thân Cộng của ông Tom Hayden đối với chế độ Cộng Sản Bắc Việt và Bà đã kiên nhẫn đợi để phát biểu vào một ngày khác vì Bà tôn trọng gia đình ông Hayden."

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.